Annonse

Sats på Werenskiold og by- og kulturhistorie

Tirsdag inviterte Kongsvinger museum til åpent idédugnadsmøte der de ønsket å få innspill fra ulike organsisasjoner, Kongsvinger kommune, andre aktører og innbyggere om hva museet bør prioritere og satse på fremover.
Rundt 35 personer var til stede på Gyldenborg, og tilbakemeldingene og innspillene fra gruppearbeidet det var lagt opp til, var varierte og mangfoldige. Det var likevel noen områder og temaer som alle gruppene var samstemte om.
monapdersenmuseetAvdelingsdirektør Mona Pedersen mener vi trenger mer identitet og stolthet for vår kultur og historie.
Museet må bidra til å skape identitet og stolthet
Mona Pedersen, som er relativt ny avdelingsdirektør for Anno museum i Sør-Hedmark og ny i byen, tok innledningsvis opp sine refleksjoner hun foreløpig hadde gjort seg om mangelen på identitet og eierskap blant Kongsvingers befolkning til Kongsvinger museum og den kulturhistoriske skatten byen besitter.
– Jeg har en oppfatning av at det er større eierskap til museene, kulturen og historien i kommunene rundt, og at vi har en jobb å gjøre i Kongsvinger, sa Pedersen.
Hun trakk også frem behovet for å gjøre Kongsvinger Museum mer tilgjengelig for ulike målgrupper, spesielt barn og unge, og for turister og besøkende.
Basert på innspill i plenum etter gruppearbeidene var det flere som ga uttrykk for behovet for en samordning og et tettere samarbeid mellom Kongsvinger Museum og Festningsmuseet og Fengselsmuseet.
Vi må ha et museum anno 2016
Flere av tilbakemeldingene trakk frem at historien må fortelles på en engasjerende og tidsaktuell måte, og at det også er behov for digitalisering.
Flere av innspillene som kom var at Kongsvinger Museum må være samfunnsaktuelt, og at de som jobber der må bygge relasjoner, samarbeide med andre aktører og ikke minst kunne bruke frivilligheten i større grad.
Videre ble det påpekt at man må tilrettelegge i mye større grad aktiviteter og utstillinger mot barn og unge som målgruppe, og at museet må være attraktivt for et mye større publikum enn i dag.
Vi lider under dårlig reiselivssatsing i Kongsvinger
Uno Arnesen i Byen Vår var en av de som holdt en appell, og var veldig tydelig i sin tilbakemelding til både Kongsvinger Museum og Kongsvinger kommune.
– Turistinformasjon må styrkes betraktelig dersom den skal ha livets rett her på Gyldenborg, både når det gjelder kvalitet, åpningstider og relevans, sa han.
Han påpekte videre at museene lider under en dårlig reiselivssatsing, at reiselivet er dårlig samorganisert i regionen, og at vi går glipp av både besøkende og inntekter fordi vi ikke satser på turisme i Kongsvinger og regionen.
unoarnesenmuseet
Uno Arnesen i Byen Vår utfordret både Kongsvinger Museum og Kongsvinger kommune i sin appell.
– Vi må se mot et bredere lag i befolkningen og rette mer aktiviteter og utstillinger mot barn. Det kan være vandrespill og kortfilmer, og det må binde Kongsvinger til kulturhistorien, sa Arnesen.
Han minnet også den nye direktøren og hennes medarbeidere på at vi er i 2016, og at utstillinger, arrangementer og aktiviteter må formidles anno 2016.
Venter på Werenskiold
Stig Fonås i Kongsvinger kommune sa i sin appell at avtalen med Kongsvinger Museum nå skal revideres. Han tok opp spørsmålet om hvorfor Kongsvinger ikke har et bymuseum som kan vise Kongsvingers historie på ulike måter.
– Vi kan ha korte utstillinger, og må også benytte mulighetene som ligger digitalt. Kan hende det er mulig å samarbeide med medialinjen på Sentrum videregående skole? spurte Fonås.
Ellers trakk også han frem behovet for å få fortgang i en Werenskiold-utstilling, og poengterte at Kongsvinger kommune har gitt tillatelse til å bruke grafikk- og skisse-tegninger som de har lagret.
Elisabeth Haug er inititativtaker og har i mange år vært pådriver for at Kongsvinger Museum skal satse på Werenskiold – eller få Werenkiold hjem, som hun uttrykker det.
werenskiold
Elisabeh Haug hardde med sin fane «Venter å Werenskiold» og var tydelig på at det nå er på tide å få fortgang i arbeidet med å skape utstillinger, aktiviteter og arrangement som bygger på ham.
– Werenskiold representerer en storhetstid i Kongsvingers historie, og kan bidra til å skape nettopp den stolthet og identitet vi trenger, sa Haug.
Hun trakk frem alt vi kan knytte opp mot Werenskiold som også favner barn og unge, blant annet med hans tegninger til folkeeventyrene.
– Werenskiold var født og oppvokst i Kongsvinger, og han var stor både i norsk og internasjonal sammenheng. Nå er det på tide å få ham hjem til Kongsvinger! sa Elisabeth Haug bestemt.
Museumsdirektøren lovte å ta med seg alle innspillene, og fortalte at de allerede har begynt å sette opp en prioriteringsliste, men at hun ikke kunne love å innfri alle ønsker.
Målet er uansett å bli et mer relevant museum for både innbyggere i regionen og ikke minst besøkende, og da som i alle andre sammenhenger alltid viktig å lytte til kundene.
Dette sa Mona Pedersen etter idédugnaden:

Facebook Comments