Annonse

Nostalgi – eller like relevant 50 år senere?

I juni meldte NRK at de i løpet av de siste par årene har jobbet med å digitalisere tv-arkivet sitt, helt fra de første sendingene på begynnelsen av 60-tallet og frem til 1997. Det har resultert i en ny kategori på NRKs nett-tv-tjeneste, kalt NRK-Arkivet.

Der finner man nesten 30.000 programmer som tidligere har vært utilgjengelig på nett, og én av skattene i arkivet er Midtsommer og Sankthansfeiring på Kongsvinger Festning fra 1969. Sett i et nesten 50 års perspektiv er programmet fortsatt en flott reklame for Kongsvinger og Finnskogen, og skaper et historisk sus med identitet og kulturhistorie, som alle bør få et glimt av.

åstaholth
Åsta Holth ble intervjuet og leste fra «Porkkala-fela» under det direktesendte programmet «Midtsommer og sankthans på Kongsvinger Festning» i 1969. Bildet er hentet fra TV-programmet som ble sendt på NRK.

Folk søker fortsatt ro og stillhet 

Programleder Børt-Erik Thoresen snakker blant annet med reiselivsmannen i Kongsvinger kommune, Gunnar Taalesen, som forteller hva turister kan oppleve i distriktet. Det er interessant at det et halvt århundre senere er kanskje enda viktigere å fremheve alle kvaliteter vi har å tilby i distriktet. Ro og stillhet ved sjøene og i skogene våre, vår kulturarv og historiefortelling er opplevelser som i dag etterspørres i stadig større grad både i det nasjonale og internasjonale markedet.

Det er også interessant å reflektere over utfordringene Kongsvinger-distriktet sto i for et halvt århundre siden, med tap av mange arbeidsplasser innen skogbruket, men også optimismen ved at Kongsvinger var en vekstsenter-kommune. Det er ikke vanskelig å trekke linjene til utfordringene vi har hatt i Kongsvinger de siste årene med tap av industriarbeidsplasser.

Er det tegn i tiden som kan leses med optimismens briller?

For regionens vedkommende er satsingen på et større høgskoletilbud i Kongsvinger veldig viktig for å få til vekst. Dersom det legges stor kraft og tyngde i arbeidet med å videreutvikle flere studietilbud og gjøre det attraktivt for flere å studere i byen, kan vi igjen se konturene til et Kongsvinger. Signalene og bevilgningene fra både kommunene og Hedmark Fylkeskommune for å styrke miljøet ved Høgskolesenteret tyder på en felles forståelse for behovet.

Det satses for fullt på å styrke næringsutviklings-miljøet i Kongsvinger, som jobber med å støtte opp om eksisterende næringsliv, tiltrekke oss flere bedrifter, og legge til rette for at flere skal etablere virksomhet i regionen. Dersom de jobber godt og tett sammen med Høgskolesenteret i Kongsvinger, kan det bidra til å styrke næringsliv og dermed også skape flere arbeidsplasser.

For 50 år siden hadde Kongsvinger kommune en egen reiselivsansvarlig – eller reiselivsmann som han ble kalt i programmet. Siden Glåmdal Reiseliv ble lagt ned for 10 år siden har Kongsvinger kommune valgt å ikke prioritere en satsing på turisme.

Næringshagene i regionen tok initiativ til å etablere bedriften Destinasjon Sør-Hedmark AS i 2012, men fire år etter, har det ikke bidratt til å sette Kongsvinger nevneverdig på kartet for å få flere arrangementer, opplevelser, turister og besøkende til Kongsvinger.

festningen2019
Omtrent nøyaktig samme utsikt fra Kongsvinger Festning som da Åsta Holth ble intervjuet under TV-programmet i 1969. Vil vi kunne oppleve det samme i 2019?

Bruke historien til å skape nye muligheter

Med en styrket innsats på reiselivet i Kongsvinger ligger alle muligheter til rette for å bruke samme forutsetninger som var viktige for femti år siden, selvsagt tilpasset en markedssituasjon anno 2016. Den stadig økende interessen for lokalhistorie, ekte kultur og identitet, bidrar til at historiene til Åsta Holth om finnekulturen mer aktuelle enn noen gang. Sammen med nettopp Kongsvinger Festning, som nå får nye drivere av hotellet og restauranten, ligger alt til rette for å legge lista høyt med tanke på å skape arrangementer og opplevelser og utvikle reiselivet i regionen. 

Ta deg gjerne tid til å se denne filmen nå i sommer. Det er selvsagt nostalgi, men hvis vi ser litt lenger enn et TV-program fra NRK i 1969 – ligger det en nerve der vi kan spille videre på?

Klikk her for å se TV-programmet «Sankthanskveld på Kongsvinger».

Er det mulig å se for seg arrangementet «Midtsommer på Kongsvinger Festning» om tre år? Kan vi bruke Rolf Lennart Legrems «Vekstsentervalsen», Åsta Holths dikt «Porkkala-fela» og andre historier fra Finnskogen, reiselivsmannen Taalesens markedsføring av regionen, bunadskledde dansere og den vakre Festningen vår som inspirasjon til å vise frem Kongsvinger og Finnskogen på TV igjen i 2019 – 50 år senere?

Det ligger i tiden.

Facebook Comments