Annonse

– Misvisende fra NRK om digitalisering av radio

Norsk Lokalradioforbund er mildt sagt oppgitt over det de mener er misvisende informasjon om digitalisering av radio-nettet i Norge. De mener at de nasjonale radioaktørene NRK, P4 og Radio Norge bevisst har bidratt til å få radiolytterne til å tro at FM-nettet skal stenges ned i 2017.

Pål-Lomeland-NLR
Pål Lomeland i NLR er mildt sagt oppgitt over en uredelig kommunikasjon om at FM-nettet slukkes. Foto: Nea Radio.

– Dette er gjort enten som redaksjonelle produkter og markedskampanjer i egne medier eller gjennom pressemeldinger og andre kanaler. De har brukt begrep som slukking av FM-nettet» og «stengning av FM», og har dermed forsøk å skape en allmenn oppfatning av at FM-nettet i Norge blir lagt ned, sier daglig leder i Norsk Lokalradioforbund, Pål Lomeland.

FM-radio i mange år til

Han kan berolige med at den norske befolkningen fortsatt kan bruke sine FM-radioer i mange år framover. De nasjonale  kanalene velger å forlate FM-båndet i løpet av 2017, mens 215 norske lokalradiostasjoner vil fortsette sine sendinger på FM, i første omgang frem til 2022.

– Det er heller ingen konkrete planer om slukking av FM- nettet for lokalradio etter denne fem-årsperioden, sier han.

Lomeland understreker at Norsk Lokalradioforbund ikke er motstander av digitalisering, og at flere lokalradiostasjoner sender både på DAB og internett samtidig med sin FM-distribusjon i dag.

Klaget til ESA

– Forbundets syn har hele tiden vært de radiostasjonene som selv ønsker det, må få lov til å fortsette sine sendinger på FM inntil lytterne ikke lenger etterspør slike sendinger. Faktum er at 23 lokalradiostasjoner i eller i nærheten av de fire største norske byene, tvinges til å forlate FM-nettet sammen med rikssendt radio. Myndighetenes begrunnelse er at man frykter at de skal stjele lyttere fra de nasjonale kanalene, sier Lomeland.

Denne tvangen har i følge Norsk Lokalradioforbund medført at de har henvendt seg til det europeiske overvåkingsorganet ESA, fordi de frykter en favorisering av de største aktørene i radiomarkedet, NRK, P4 og Radio Norge. Forbundet mener også at norske myndigheters politikk kan være i strid med EUs konkurranselovgivning.

– I en tid der de nasjonale radiokanalene bevisst utnytter sin posisjon til å spre villedende fakta omkring overgang til DAB, håper vi at lokalradios videre eksistens på FM-plattformen kommer tydelig frem. FM-nettet skal verken stenges eller slukkes. Bilradioen blir ikke taus og norske forbrukere trenger ikke kaste sine radioapparater. FM vil fortsatt være en viktig plattform for norsk lokalradiobransje i mange år fremover, sier Pål Lomeland.

– Lavmål fra NRK

I Kongsvinger deler Radio Kongsvinger og Radio Sentrum samme frekvens på FM-båndet ,men Pål-Erik Berntsen i Radio Kongsvinger sier at de vil fortsette på FM-båndet så lenge lytterne ønsker det.

sporten-Pål Erik Berntsen
Pål-Erik Berntsen i Radio Kongsvinger mener det er lavmål av NRK å villede radiolytterne. Foto: Radio Kongsvinger.

– Vi har lenge forsøkt å informere våre lyttere at bytte av radio er høyst frivillig. Selv om vi også fra høsten vil distribuere på DAB, vil altså FM være veldig viktig for oss i overskuelig framtid, sier Berntsen.

Han underbygger forbundets uttalelse om at NRK og de nasjonale radiostasjonene bevisst har villedet befolkningen til å tro at FM-båndet slukkes fra 2017.

– I en høringsuttalelse vi ga til digitalradiomeldingen ga vi også uttrykk for at vi var sterkt kritiske til at Digitalradio Norge med NRK i spissen, brukte skattebetalernes penger til å spre feilinformasjon og å skape ett inntrykk av at det ville bli stille på FM etter 1. januar. Det siste utspillet, der man på en humoristisk måte fremstiller lokalradioene som piratradioer som lodder ut hjembrent i radiobingo, er lavmål fra statskanalen, sier Pål-Erik Berntsen i Radio Kongsvinger.

Facebook Comments