Annonse

Bergene Holm: – Her blir det første mann til mølla

Det var den klare utfordringen fra Reidar Bergene Holm til ordfører Camilla Thue i Eidskog kommune da han holdt et innlegg på seminaret «Skogen inn i framtida» tirsdag.

Det Bergene Holm mener Eidskog kommune må være raskest ute med, er å legge til rette for at de kan etablere en fabrikk i kommunen som skal produsere biodrivstoffet biozin. Selskapet Biozin AS vurderer å etablere fabrikker i inntil 5 kommuner i Sør-Norge, og Eidskog er en av kommunene det er aktuelt å etablere et biozin-anlegg i.   

Biozin er i følge Bergene Holm halvfabrikater av biodrivstoff, og den flytende væsken som skal produseres i fabrikken sendes til et raffineri, der den omdannes til bærekraftig og fornybart drivstoff. Biomassen som benyttes kan være både sagtømmer og mange ulike biprodukter fra blant annet trær, røtter. bark.

Fabrikk med store ringvirkninger

– Vi snakker om en investering på 2 milliarder for et anlegg, med en omsetning på rundt 1 milliard pr år. Det skaper store direkte og indirekte ringvirkninger i lokalsamfunnene, og vi forventer at det generer en sysselsetting på rundt 70 personer, forteller Bergene Holm.

Bakgrunnen for at Bergene Holm gjennom selskapet Biozin AS nå har patentert den nye teknologien, er at staten krever en innblanding av fornybar energi i drivstoffet. Når kravet til bruk mindre fossilt drivstoff blir det behov for mer fornybare produkter, og det skal produseres i fabrikkene som Bergene Holm nå vurderer å etablere.

– Tar for lang tid

Det planlegges foreløpig å etablere fem anlegg i Sør-Norge, og i tillegg til Eidskog, er det Hof i Vestfold, på Ringerike, Åmli i Aust-Agder og i Ringsaker som er aktuelle for etablering av biodrivstoff-anlegg.

– Problemet er at det tar så lang tid i kommunene med å få på plass reguleringer. Det er utrolig vanskelig å få tilgang på arealer i Norge, sier en oppgitt Bergene Holm.

Det er behov for mye kapital for å kunne realisere en fabrikk, og dersom kommunene klarer å gjøre sine oppgaver og få på plass nødvendige reguleringsplaner raskt, kan det bli aktuelt å fatte investeringsvedtak i løpet av 2017. Dersom det skjer vil den første fabrikken være i drift i 2020.

– Vi har fullt fokus på dette

Ordfører Kamilla Thue i Eidskog forteller at de har fullt fokus på å gjøre sin del av jobben for at kommunen skal være aktuell for Bergene Holms første etablering av et biozin-anlegg i Norge.

– Vi har fullt fokus på dette nå, og jobber så effektivt vi kan for at planarbeidet og reguleringer skal gå så raskt som mulig. Samtidig er vi avhenging av andre aktører som Statens vegvesen og Jernbaneverket, og at de er med oss i dette arbeidet, sier Kamilla Thue. 

Området det er snakk om i Eidskog ligger på Grasmo, der Bergene Holm allerede er grunneier, og området som må reguleres er på rundt 750 dekar.

Første mann til mølla

– Beliggenheten for et slik anlegg i Eidskog er meget god med tanke på nærheten til råstoffet som skal transporteres med vei og bane til anlegget. Kan hende kommer den første fabrikken her, eller det kan bli på ett av de andre stedene, sier Bergene Holm.

– Hvilke vurderinger legger dere til grunn for etablering av den første fabrikken?

– Her er det første mann til mølla, så det handler kun om å være raske med arealplanleggingen og ha gode rammevilkår, slik at de ikke er en flaskehals når ting begynner å rulle. Men de små kommunene er gjerne ivrige etter å få det til, og det setter vi pris på, avslutter Reidar Bergene Holm.

Hør intervju med Reidar Bergene Holm og Kamilla Thue her: 

Facebook Comments

1 Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *