Annonse

Ny film skal løfte frem regionen som «det grønne hjertet»

Som et ledd i å profilere Kongsvingerregionen som «det grønne hjertet», har Byregionprosjektet fått laget en film for å løfte frem potensialet for næringsutvikling i regionen.

Lars Gillund er prosjektleder for Byregionprosjektet, og Mittkongsvinger.no har hatt en prat med ham om hvordan han jobber for å løfte frem mulighetene.

– Hva er målsetningen med denne filmen?

larsgillund
Lars Gillund er prosjektleder for Byregionprosjektet og har fått laget filmen som skal vise frem mulighetene og ambisjonene i Kongsvingerregionen.

– Filmen skal fortelle en tydelig historie om at vår region har ambisjoner om å bidra til å løse nasjonale og internasjonale utfordringer. Vi – Kongsvingerregionen – er en del av løsningen på problemet, og det er historie vi må fortsette å være tydelige med å kommunisere fremover, sier Gillund.

Han understreker at regionen innehar stor industrikompetanse, og naturressurser som kan være fundament for fremtidige løsninger.

– Naturressursene våre, som enzymer i barken, restråstoff til biofuel og nye materialer og produkter skal brukes til å bygge fremtidens byer. Vi er også i ferd med å bygge utdanningskomeptanse og relevante nettverk, fortsetter han.

– Hvordan skal denne filmen brukes?

– Det viktigste formålet med filmen er at den skal brukes i møter og på andre arenaer for å fortelle om hvilke ambisjoner og muligheter regionen har. Når ordførerne tar i mot besøk eller reiser til Oslo for å møte politikere eller andre, skal denne filmen «slå an tonen» i møtet, kan Lars Gillund fortelle.

Filmen skal også spres viralt i sosiale medier for å skape oppmerksomhet og bevissthet om mulighetene regionen, og i følge Gillund er dette ett av flere kommunikasjonsgrep som gjøres for å posisjonere Kongsvingerregionen som «det grønne hjertet».

Facebook Comments