Annonse

Styreleder i KOBBL: – Opplever at vi har tillit

Onsdag denne uken fikk Mittkongsvinger.no kjennskap til at Sven O. Nylænder går av som administrerende direktør i KOBBL med umiddelbar virkning. Styreleder Leif Næss var ikke tilgjengelig for kommentar for Mittkongsvinger.no før torsdag morgen, og i mellomtiden ble saken først omtalt i Glåmdalen.

Begrunnelsen for at Nylænder går av er i følge KOBBL at det er avvikende ledelsesmessige verdier mellom administrativ ledelse og styret.

Styreleder Næss bekrefter til Mittkongsvinger.no at de ikke vil gi mer informasjon om grunnlaget for at Nylænder slutter med umiddelbar virkning.

– Vi har valgt å gjøre det slik. Jeg har vært borte i lignende saker før, og det gavner ingen å gå mer inn på det. Dette er en løsning som begge parter står inne for, sier han.

– Kan du si noe om dette dreier seg om forretningsmessige forhold?

– La meg si det sånn at vi har ulike oppfatninger om hva som går under benevnelsen verdier å styre og lede på. Når man tar vekk grunnlaget for et godt samarbeid, er det ikke mulig å fortsette, sier han.

– Hvilke verdier vil du si at står KOBBL for?

– Generelt har vi ikke et verdisett som er vedtatt, men det er visse ting vi ønsker å stå for, sier han uten å utdype det nærmere.

– Nå har jo du som styreleder jobbet med administrerende direktør i mange år, og det bør vel tilsi at styret og administrativ ledelse har klart å opparbeide et felles verdisett å lede ut fra?

– Jeg er enig i det, men det er bare er sånn, vi har nådd et punkt der det skiller seg. Sven har gjort en formidabel bra jobb, men nå er settingen slik at man skal seile videre, ting blir tydeligere etter hvert, og her er det nyanser vi ikke kan leve med, fortsetter han.

Opplever at KOBBL har tillit

– KOBBL har jo stor innflytelse i Kongsvinger-samfunnet. Opplever du som styreleder at KOBBL har tillit blant borettslagene og medlemmene?

– Ja, jeg opplever at KOBBL har tillit. Det er jo borettslagene som er våre eiere, og de er informert om situasjonen. Jobben vår er å tjene de på best mulig måte, og det gjør vi, mener styrelederen. 

Fil 23.02.2017, 11.34.04
KOBBL har stor innflytelse i Kongsvinger-samfunnet. De er forretningsfører for over 3000 boliger i borettslag i kommunen, og har 7300 medlemmer. – Vi opplever at vi har tillit, sier styreleder Leif Næss. Foto: Irén Carlstrøm

– Du uttalte til Glåmdalen at 2016 blir et veldig godt år for KOBBL. Hvilke inntektskilder har KOBBL?

– Vi har hovedsakelig tre inntektskilder. Vi er forretningsfører for borettslagene, vi har medlemsinntekter fra 7300 medlemmer, og vi tar på oss prosjektering for renovering av bygningsmassen. Der tar vi en liten prosent for å administrere større prosjekter. Vitsen er ikke å tjene penger på det, men at vi dekker våre kostnader, og at borettslagene skal få bistand, forklarer styreleder Næss. 

Ønsker å bli en boligutvikler igjen

Han kan også fortelle at KOBBL etter å ha ligget nede med brukket ryggrad for en del år siden nå har bygget opp en sunn drift, og at ambisjonene fremover er å komme på banen som boligutvikler igjen.

– Vi har ikke bygget noe siden Tommelstadgate-prosjektet i 2005-2006. Alle prosjekter må være økonomisk forsvarlige, og nå har vi skapt et grunnlag som gjør at vi i samarbeid med kommunen kan få tilgang på tomt, slik som for eksempel Ø.M. Fjeld gjør, sier Næss.

Ser du for deg at det vil komme noen etterspill i denne saken?

– Nei, dette har ingen innvirkning på våre ambisjoner fremover. Dette er en sak som hele styret står bak, og de ansatte er fornøyde med prosessen. Vi undervurderer aldri de ansatte, og har hatt allmøter, så personalmessig har vi alt under kontroll, sier han.

Styret har bedt styrelederen overta den daglige ledelsen inntil ny administrerende direktør er på plass.

– Hvilken profil er dere ute etter i en ny administrerende direktør?

– Vi ønsker en som har noe kjennskap til det vi driver med, men det er ikke noe absolutt krav. Vedkommende å ha forretningssans og se muligheter for å utvikle firmaet videre. Verden og omgivelsene forandrer seg, og med ny byplan med sentrumsnære boliger vil vi være med, og samarbeide tett med kommune og næringsliv. Vi vil ha med KOBBL i flest mulig sammenhenger igjen. Vi var der i sin tid, og nå vil vi dit igjen, avslutter Leif Næss.

 

Facebook Comments