Annonse

Kommunen vil ta kontroll på reiselivsutviklingen

Kongsvinger kommune ønsker nå å ta en mer aktiv rolle i utviklingen av reiselivet i regionen, og vil kjøpe aksjene i Destinasjon Sør-Hedmark AS. Målet er å etablere selskapet Visit Kongsvingerregionen, som eies med de andre kommunene i regionen.

Kostprisen er på til sammen 78.000 kroner, og politikerne foreslår at det skal dekkes av disposisjonsfondet.

Samtidig opplyser styreleder i Destinasjon Sør-Hedmark AS, Bjørn Waage, i et brev til samtlige eiere i selskapet om prosessen, og vil innkalle til et eiermøte for å drøfte hvordan salg av aksjer skal gjøres. 

Savner resultater

Destinasjon Sør-Hedmark AS ble etablert av næringshagene i regionen for fire år siden med mål om å styrke reiselivsnæringen i regionen. Selskapet har vært eid av næringshagene, noen av kommunene og en del av reiselivsbedriftene i regionen. I tillegg har reiselivsbedriftene vært medlemmer i destinasjonsselskapet, som har hatt en årlig omsetning på mellom 8-900.000 kroner.

sjur
Ordfører Sjur Strand (AP) ønsker å ta kontroll på reiselivsutviklingen i Kongsvingerregionen, og vil at kommunen skal kjøpe aksjene i Destinasjon Sør-Hedmark AS. Foto: Arkiv/Mittkongsvinger.no

Etter det Mittkongsvinger.no kjenner til er det i tillegg til politikerne også flere eiere og medlemsbedirfter som ikke har vært fornøyd med resultatene som er skapt gjennom destinasjonsselskapet i løpet av disse årene.

Ønsker en restart

Kongsvinger kommune ønsker nå å ta en tydeligere rolle gjennom eierskap av et destinasjonsselskapet for å utvikle reiselivet. Leder i komité for næring og byutvikling, Ole Martin Knashaug (AP) mener Kongsvingerregionen har hatt en meget svak reiselivsutvikling sammenlignet med tilsvarende regioner.

– Vi må få til en restart, og de nye driverne på Kongsvinger Festning er tydelige på at de også trenger drahjelp for å utvikle reiselivet. Jeg har blant annet bedt Tony Eide på Festningen Hotel & Resort å komme til formannskapet for å holde en orientering, sa Knashaug i formannskapsmøtet.

Usikker på satsing

Odd Henning Dypvik (H) ga i formannskapet uttrykk for at han har et ambivalent forhold til forslaget, og hva som er kommunens rolle når det gjelder reiselivsutvikling.

– Det er laget en regional næringsstrategi med områder det skal jobbes målrettet og bevisst med over tid. Skal vi prioritere andre småting som ikke er interessant, og som ikke når opp i den store sammenheng? Skal vi heller satse på områdene som den regionale næringsstrategien har lagt opp til? spurte han formannskapet.  

Ordfører Sjur Strand (AP) var ikke enig i at næringsstrategien som er utviklet i Byregionprosjektet betyr at man ikke kan ha en satsing på reiselivsnæringen ut over de prioriterte satsingsområdene.

– Jeg har inntrykk av at næringsstrategien i Byregionprosjektet er en hovedsstrategi for regionen, og som ikke tar opp alt som det satses på nasjonalt. Reiselivet skaper gode inntekter for landet, og vi har vært svake med å vise frem hva vi kan tilby i regionen, sa ordføreren.

Behov for reiselivsstrategi

Høyres Eli Wathne understreket at det er viktig å ha en strategi for reiselivssatsingen.

– Vi må ha en mening med det vi driver med, og vi må bruke pengene våre klokt. Hvilke oppgaver skal gjøres? Hva vil med reiselivsstrategien? spurte hun.

Fil 26.02.2017, 16.29.55
Hotellet og restauranten på Kongsvinger Festning åpnet igjen i januar med nye drivere. Foto: Arkiv/Mittkongsvinger.no.

Margrethe Haarr (SP) var enig i viktigheten av å ha en klar strategi.

– Skal vi fortsette med dagens løsning uten å se resultater, eller skal vi prøve å restarte med en modell som fungerer andre steder, for eksempel i Hamarregionen? spurte hun.

– Jeg er bare opptatt av at vi ikke må gjøre samme feil en gang til. Vi har brukt mange penger i Destinasjon Sør-Hedmark AS i mange år. Vi må bygge videre på de erfaringene, og nå vet vi hva som ikke fungerer, repliserte Wathne. 

Eiermøte i DSH

I informasjonen til dagens eiere i Destinasjon Sør-Hedmark AS går det frem at det legges opp til at det nye Visit Kongsvingerregionen fortsetter med eierskapet i Visit Hedmark, som igjen er veien inn i Visit Osloregionen.

Styreleder Waage sier i brevet til eierne at de fortsetter med en lav aktivitet inntil den nye eierstrukturen er på på plass, men at Destinasjon Sør-Hedmark AS holder i arbeidet med NRKs program Sommertoget i samarbeid med Visit Elverumregionen og Visit Hamarregionen.

Facebook Comments