Annonse

Kongsvingerregionen møter tre statsråder om godssatsing onsdag

I morgen onsdag møter Kongsvingerregionen som en av aktørene i den nyopprettede «Godsalliansen nord-sør», de tre statsrådene Ketil Solvik Olsen (samferdselsminister, FrP), Jon Georg Dale (landbruks- og matminister, FrP) og Per Sandberg (fiskeriminister FrP) til seminar på Grand Hotel i Oslo.

portrett_sd
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) er en av statsrådene som «Godsalliansen nord-sør» møter på seminar i Oslo onsdag. Foto: pressefoto.

«Godsalliansen nord-sør» er i følge Yngve Sjåstad Andreassen i Hedmark kunnskapspark en sammenslutning av nærngslivet fra nord til sør i Norge som skal jobbe for at Nasjonal transportplan  for 2018-2029 skal løfte mer gods over fra vei til jernbane ved å forbedre infrastrukturen i Innlandet. 

Vil legge frem helhetsløsning fra nord til sør

– Kongsvingerregionen er svært delaktig i opprettelsen av denne alliansen, både knyttet til seminaret i morgen, men også forbindelse med det videre arbeidet, forteller han til Mittkongsvinger.no.

Han sier at det er viktig at industrien og næringslivet står bak arbeidet som nå gjøres for å få fokus på en mer effektiv og miljøvennlig utvikling av industrien i Norge, både knyttet til eksisterende industri, men også ny industri som vil komme i forbindelse med det grønne skiftet.

Mer effektive transportløsninger

– Norsk Skogeierforbund er sentral i dette arbeidet, og det er en samlet skog og treindustri som står bak. For oss er det viktig å få frem betydningen av en satsing på jernbane for skognæringen og mulighetene fremover. Men vi ser også at ved å jobbe helhetlig med behovet for en mer effektiv transportløsning for industrien i Midt- og Nord-Norge, vil det åpne opp for større muligheter for næringsutvikling i hele landet, sier Sjåstad Andreassen.

Han kan fortelle at jobben deres nå er å underbygge at forslagene fra Jernbaneverket inn til Norsk transportplan er viktig for hele landet, og det vil igjen innebære en viktig mulighet til å utvikle industrien i Kongsvingerregionen.

fil-21-09-2016-08-07-57
Yngve Sjåstad Andreassen i Hedmark kunnskapspark jobber aktivt med Kongsvingerregionens innspill og samarbeid med aktører fra nord til sør for at jernbanesatsingen skal gå gjennom når NTP skal vedtas i Stortinget. Foto: Arkiv.

«Godspakke Innlandet» viktig

– For vår region er det viktig med elektrifisering av strekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger, det må bygges tilsvinger og en ny godsterminal. Samtidig vil dette underlette transportbehovet for næringsaktører i Nord- og i Midt-Norge, ved at man slipper å transportere alt gods via Oslo, men får en mer effektiv transportløsning både tids-og kostnadsmessig, sier han.

Sjåstad Andreassen kan også fortelle at målsetningen til Kongsvingerregionen er større enn det som står i Jernbaneverkets innspill til NTP, men at det viktige nå er få regjeringen til å vedta den såkalte «Godspakke Innlandet», som nettopp har denne helhetlige vinklingen for å håndtere godstransport effektivt mellom nord og sør og ut i Norge, og med utlandet.

Aktører fra hele landet deltar

erik_lahnstein_statssekreterare_norge-_bspc_19_mariehamn_aland_cropped
Adm.dir Erik Lahnstein i Norsk skogeierforbund har regien på seminaret sammen med NHO og LO der godssatsingens betydning på industrien i nord og sør står på programmet. Foto: presse.

Seminaret som holdes i Oslo i morgen, dagen før NHOs årskonferanse går av stabelen, og er i regi av Norsk Skogeierforening samt flere regionkontorer i NHO og LO, og åpnes av Erik Lahnstein, som er administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Det er flere aktører som innleder med temaer som underbygger budskapet om at godssatsingen har høy samfunnsnytte, er miljøvennlig og gir økt verdiskapning for næringslivet i en stor del av Norge.

– Dette seminaret har et helhetsperspektiv, og er ikke enkelttiltak. Likevel er det viktig at regjeringen ser godssatsingen i innlandet som en del av en helhetlig løsning fra nord til sør, og der er vi i Kongsvingerregionen en viktig part, sier Yngve i Hedmark kunnskapspark. 

Godt arbeid fra Kongsvingerregionen

bente
Benthe E. Løvenskiold, leder i styringsgruppa i Byregionprosjektet, deltar også på seminaret i Oslo onsdag. Foto: Arkiv.

Fra Kongsvingerregionen vil blant andre Benthe E. Løvenskiold, som er leder i styringsgruppa i Byregionprosjektet, ordfører i Kongsvinger Sjur Strand, og Yngve Sjåstad Andreassen være til stede, og det forventes at også flere representanter fra næringslivet i regionen vil delta.

– Det jobbes godt både i regi av Byregionprosjektet, industrien i regionen og politisk for å legge til rette for at Kongsvingerregionen blir et viktig industriknutepunkt for næringsliv i store deler av landet. Tilbakemeldingene fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR er at Kongsvinger kommune er aktive og fremoverlente, så vi er optimistiske med tanke på strategien vi nå jobber etter for å nå frem med et viktig budskap, avslutter Yngve Sjåstad Andreassen.

Norsk transportplan (NTP) forventes å bli behandlet i Stortinget før sommeren.

 

 

 

 

 

Facebook Comments

1 Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *