Annonse

70 vil lære seg å tenke design med mennesket i fokus

Design kobles gjerne til produktutvikling, men når 7sterke og Ida Huse Gulbrandsen inviterer nærings- og arbeidslivet i Kongsvingerregionen til lynkurs i Designthinking førstkommende onsdag, tar de designbegrepet til nye høyder.

– Designthinking handler omg sette mennesket i fokus for all utvikling og innovasjon. I dag blir vi fort blendet av muligheter i ny teknologi, men til syvende og sist handler det å lykkes med et produkt eller tjenesteutvikling om å forstå mennesker, forklarer Ida Huse Gulbrandsen.

design-thinking_man-string-diagram_1588x508_1430868229_1024x512
Ved å tenke design i både tjeneste – og organisasjonsprosesser vil man styrke sin bedrifts konkurransefortrinn, i følge Ida Huse Gulbrandsen, som har lynkurs i designthinking for rundt 70 mennesker fra næringslivet i Kongsvingerregionen denne uka.

Hun er industridesigner og jobber i Hedmark kunnskapspark. Hun deler nå sin kompetanse med næringslivet i regionen med mål om det skal styrke bedriftenes konkurranseevne fremover.

Tar utgangspunkt i mennesket

– Hva går designthinking ut på?

– Designthinking er en metode for problemløsing som tar utgangspunkt mennesket –  ikke i trender og teknologi –  eller hva slags begrensninger som er der akkurat nå. Det gir grunnlag for virkelige innovasjoner, som er tidløse. Kurset gir en innføring i hvordan en designer jobber, og gir tips om metoder som kan brukes overalt der man jobber med utvikling, forklarer hun.

Ida Huse Gulbrandsen mener at designmetodikken gjerne kan brukes i det offentlige som i industrien og andre tjenestetilbydere.

– Helsesektoren har begynt å bruke designere for å forbedre tjenester, i industrien brukes designere til både produktutvikling og i produksjons- og organsisasjonsforbedring. I tillegg ser vi at tjenestetilbydere bruker designere til å utvikle apper og nye tjenester som har brukergrensesnitt, fortsetter Ida.

– På hvilken måte kan bedrifter styrke sin konkurransekraft gjennom å tenke design?

– Det viktigste er at man gjennom å bruke denne metoden for designthinking evner å skape produkter som mennesker, kunder og brukere faktisk vi ha. Det hjelper bedriftene til å velge hvilke egenskaper og verdi de skal satse på når de utvikler seg, forklarer hun og fortsetter.

– Industri 4.0, bigdata og internet of things gir fantastiske muligheter, men bare de som klarer å omdanne disse mulighetene til noe folk faktisk vil betale for vil lykkes. Og det er her designthinking kommer inn –  hvordan kjenne brukeren så godt at du vet at du skaper noe de virkelig har brukt for, og ikke bare hva teknologer, trendforskere og næringslivet selv tror.

Det er rundt 70 påmeldte til kurset som holdes på Sentrum videregående skole førstkommende onsdag.

 

Facebook Comments