Annonse

– Nå må alle bidra og ha endringsmot

Den nye næringsstrategien i Kongsvinger-regionen sto på dagsorden da K+ og Byen Vår inviterte til Torsdagslunsj for næringslivet torsdag.

Byregionprosjektet har som mål å skape vekst i regionen. Det er et sterkt fokus på å styrke næringslivet for å skape flere arbeidsplasser, som igjen gjør regionen mer attraktiv å bo i og flytte til.

Prosjektleder Lars Gillund dro de rundt 50 fremmøtte gjennom bakgrunnen for satsingsområdene i planen, som er bioøkonomi, logistikk, bygg og anlegg og industriutvikling.

torsdagslunsj
En tydelig og engasjert prosjektleder utfordrer kommunene og næringslivet til å trå til og ha mot til endringer for å skape nødvendig utvikling. Foto: Irén Carlstrøm.

-Norge går fra særstilling til omstilling, og det skaper nye utfordringer og nye løsninger. Kongsvinger-regionen har ressursene, og vi kan omskape dem til store verdier. Vi kan bli Norges grønne hjerte og muskel, innledet Gillund med.

Han trakk frem at arbeidet som er blitt gjort med næringsstrategien nettopp har tatt utgangspunkt i det vi som regionen har solid kompetanse på innen både bygg og industri. Han påpekte at beliggenheten er unik for å skape nye, gode logistikkløsninger, og at vi kan gå fra å levere råvare innen treindustrien til å få en nasjonal posisjon innen bioøkonomien.

Maner til raushet

Styringsgruppa i arbeidet ledes av Benthe E. Løvenskiold, som i sitt innlegg blant annet manet til raushet i regionen.

-Hver enkelt person av oss må tenke på hva vi må endre oss på, og skal vi lykkes må vi ha et samarbeid. Vi må tenke at dersom en bedrift som vurderer å etablere seg i regionen passer bedre i en annen kommune enn vår egen, så skal vi ha raushet til å informere om det. Hvis vi ikke får til det- om vi er trege eller negative – vinner andre steder som Ringerike eller Ringsaker, sa Løvenskiold.

Hun påpekte også at kommunene må vise til holdningsendringer, og at blant annet ordførerne må tenke lenger enn å bli målt frem til neste valg.

Planen er nå ute på høring, som innebærer at alle som har meninger om prioriteringene i planen kan komme med sine innspill før 7.september. Og flere hadde meninger om prioriteringene i møtet i dag.

– Vi må ikke undervurdere handel

Både Sverre Holm i Parate AS og Karl Ragnar Rimfeldt i Rimfeldt Eiendom AS dro frem at handel og service er nedprioritert i planen.

-Vi må ikke undervurdere handelen. Formuleringen i planen indikerer at det er nedprioritert, og da er det nesten like greit å fjerne det. Hvis man kan stoppe en til to prosent av de rundt 8000 bilene som passerer daglig, er potensialet stort, sa Sverre Holm.

Borge Nordfjeld i Magnor Næringshage mente at det var for stort fokus på de store bedriftene. Han sa at det i Eidskog er registrert rundt 1000 bedrifter på kun 6000 innbyggere, som betyr at det er mange små bedrifter.

-Mange bedrifter blir glemt fordi de ikke er store og tøffe nok, og vi må fortsette å framsnakke dem i strategiplanen, var Nordfjelds innspill i dialogrunden etter presentasjonen.

-Vi vokser når andre lykkes

Ordfører i Eidskog, Kamilla Thue, er også representert i styringsgruppa i Byregionprosjektet. Hun sa at regionen er avhengig av at alle ønsker hverandre vel og at man kan samarbeide godt.

-Vi må tenke samfunnsutvikling, satse på Høgskolestiftelsen, og vi er avhengig av at næringslivet i regionen bidrar. Jeg må også være litt kynisk, og tenker at dersom de andre kommunene i regionen lykkes, vil Eidskog også få mulighet for befolkningsvekst, og dermed bidra til kommunens økonomi, sa Thue i sitt innlegg.

Endrer navn til Kongsvinger-regionen

Det aller første grepet man ønsker å gjøre nå, er et politisk vedtak på å endre navnet på regionen fra Glåmdalsregionen til Kongsvinger-regionen.

-Dette er en symbolhandling, men vi må nå ha mot til å endre navnet på regionen til Kongsvinger-regionen. Det er viktig kommunikasjons- og omdømmemessig. Dersom vi skal lykkes må kommunene og næringslivet nå jobbe sammen, og nå må vi ha mot til å trå til. Dessuten må det være vilje til å svelge en del kameler, oppfordret en engasjert prosjektleder.

Flere av deltakerne på Torsdagslunsj ga uttrykk for at det virker som om mange krefter i regionen nå for første gang på lenge drar i samme retning, at timingen er god, og at man også har forstått viktigheten av satsingen på Høgskolesenteret for å styrke utdanning og kompetansen i regionen.

Hør noen av innspillene fra salen og kommentarer under Torsdagslunsjen her:

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *