Annonse

Næringslivet i Kongsvinger-regionen med fremtidsfokus

7sterkes Markedsforum samlet næringslivet i Kongsvinger-regionen til fagdag på Sæter Gård i dag. De hadde samlet et stjernespekket knippe foredragsholdere med fremtidsrettede temaer, som engasjerte de rundt 100 personene fra både små og store bedrifter i regionen.

Erik Thorstvedt hadde blitt utfordret på temaet om næringslivet kan lære noe av menn i korte bukser. Han har en lang karriere bak seg som keeper, og har spilt på mange lag i flere land, der det individuelle konkurranseinstinktet gjerne har rådet.

markedsforum
– Det viktigste er at vi forstår at vi er en del en stamme, og at et lag må stå sammen skulder ved skulder. Vi må dyrke de som er rundt oss, og sette pris på det som andre gjør i samspillet, sa han.

Thorstvedt trakk også frem den selv-motiverende effekten det er å gjøre noe som ikke de andre gjør – «å gå en kilomenter lenger enn de andre», som han kalte det.

– Det er viktig å kjenne flammen brenne, og tenke gjennom hva som får fram det beste i oss. Noen ganger må vi utenfor komfortsonen vår for å utvikle oss, og det verste er å gå på autopilot, poengterte han.

– Alle trenger ros og anerkjennelse

Thorstvedt trakk frem forskjellen mellom selvtillit og selvfølelse, og hvor viktig det er å anerkjenne hverandre uavhengig av prestasjon.

– En god prestasjon kan styrke selvtilliten, men dersom vi føler oss nedvurdert har vi det ikke bra med oss selv, og vi får dårlig selvfølelse, sa Thorstvedt.

Han fremhevet viktigheten av å anerkjenne hverandre, gi ros og løfte hverandre opp, og trakk frem Stormberg som eksempel på en bedrift som har det i verdisettet sitt. Han fortalte at Stormberg ikke sponser vinnerlagene, men Tufte IL, de setter av 1% av omsetningen til samfunnsnyttige formål, og ansetter folk som med rusproblemer, og som ikke får jobb andre steder.

– Alle mennesker er like viktige på et lag eller i en bedrift, og vi vet aldri hvor de beste bidragene kommer fra. Vi må derfor aldri undervurdere noen, sa han.

– Vi må dyrke det som er bra

Erik Thorstvedt trakk frem at vi også må akseptere at vi gjør feil og driter oss ut noen ganger. Han sa selv at han har sluppet inn mål i samtlige land i Europa, men at det ikke har hindret ham i å føle stolthet.

– Det er alltid et samspill mellom individ og flokk, men ingenting slår det å få til gode resultater sammen. Sørg for å dele kunnskap og tenk på hva du kan hjelpe andre med. Det som er bra for kollegaen din er bra for hele flokken, og det som er bra for flokken er bra for deg, avsluttet han.

Kunstig intelligens og algoritmer

Temaet for årets Markedsforum var fremtidsfokus, og Erik Poppe i Bring Dialog bidro med interessant fagkunnskap om hvordan man kan bygge avanserte modeller og sette det i system, slik at man kan få en mer målrettet dialog med kundene sine.

– Det blir stadig mindre tradisjonell programmering. Nå skjer det i realtime gjennom algoritmer og flyten for å få ut informasjon har forandret seg mye, fortalte han.

markedsforum1
Gjennom automatiske statistiske prosesser setter man sammen mange variabler og elementer i en kombinasjon og knytter det sammen, slik at det blir mer målrettet for å nå ut til nettopp ønskede målgrupper. Han tok også eksempler fra Facebook, som også bygger på algoritmer i sitt system for å utvikle relevant informasjon i brukernes feed.

– Fra Facebook finnes det en mengde relasjonsdata, som viser informasjon om alt man gjør, kommenterer, hvilke grupper man er med i og så videre. Det mange kanskje ikke tenker over, er at selv om du ikke er aktiv og kommenterer selv, så analyserer Facebook hvem du er basert på hva dine venner på Facebook gjør, fortalte Poppe.

Han avsluttet med spennende informasjon om hvordan man kan lage en spesialisert Google som man kan snakke med, hvordan IBM Watson kan supplere legene ved å hente data fra legevitenskaplig informasjon, og hvordan man nå bruker kunstig intelligens til å utvikle blant annet førerløse biler, som også kan flyge.

– Forstå teknologi eller forsvinn

De som er interessert i mediabildet og ikke minst den revolusjonerende utviklingen som skjer innen sosiale og digitale medier, kjenner gjerne også til Hans-Petter Nygård-Hansen. Han kommer opprinnelig fra IT-bransjen, men driver nå sitt eget firma innen media og kommunikasjon.

markedsforum2
Nygård-Hansen la vekt på at fremtidens markedssjefer må analysere og forstå teknologi og media for at både de og bedriftene skal overleve.

Han understreket at vi som forbrukere og potensielle kunder ønsker innhold og markedsføring som er tilpasset våre interesser. Dermed blir det viktig for bedriftene å ta i bruk roboter og kunstig intelligens for å få en tilpasset dialog med kundene.

– Ta et eksempel med Amazon i USA. De bruker big data i grunnen, og har tilpasset og utviklet sine tjenester så bra at jeg kan bestille og få varene raskere fra Amazon i USA enn fra Komplett i Sandefjord, sa han.

Han var tydelig på at mange markedsavdelinger og reklamebyråer gjerne har intensjoner som ikke alltid er målrettet for å nå ut til markedet.

– Satt på spissen kan de se ut som om den utdaterte markedssjefen setter inn annonser i aviser og glossy utgaver som D2 bare for å vise frem noe konkret på hva de har gjort og er stolte av det. De har gjerne bestilt annonsen hos et mediabyrå, som igjen viser til annonsen for å vise hva de har fått til, sa Nygård-Hansen, smått sarkastisk.

Han mener det er mobil som er viktig for å være der kundene er i fremtiden, og at de som ikke tar det inn over seg er ute av spillet.

– Mobilen har blitt en så viktig del av livet vårt, og hvorfor er det da ikke så viktig for næringslivet? spurte han.

Han forklarte at 70% av alt innhold på internett ikke blir lest, og dermed er søkeord-optimalisering (SEO) så viktig.

– 80% av alt innhold på nettet ble faktisk produsert i 2015, så du kan tenke deg hvilke mengder data som er tilgjengelig, fortalte han.

– Vi må utvikle folk for å nå mål

Sigurd Granmark avsluttet seansen på Sæter Gård i dag, med fokus på kunsten å vinne. I følge Granmark har kravene til oss aldri vært høyere, mens ressursene som skal til for utvikle bedriften aldri har vært mindre. Det stiller store krav til oss når det gjelder utvikling.

– Det er ikke alltid de som har lengst erfaring som har mest kunnskap om å skape utvikling. Når bedrifter skal utvikle seg handler det om hva menneskene som jobber der ønsker å være og hva de vil oppnå, sa han.

Granmark trakk frem eksempler i Adidas, som han ledet i mange år, og hva han mente var viktig for å nå mål bedriften hadde satt seg.

– Det viktigste for alle mennesker er at vi kan utvikle oss. Og vi som liker å utvikle oss privat, gjør gjerne i jobben også. Endring er vanskelig for mange, men dersom vi som ledere fokuserer på å utvikle mennesker vil de føle stolthet, engasjement og har eierskap til bedriftens mål, sa han.

markedsforum3
Han var tydelig på at det ikke handler om selskaper, men om mennesker. Hvem vil vi være i fremtiden? Han trakk frem egen erfaring som mislykket ishockeyspiller, og at han skyldte på andre for at han ikke fikk spille på A-laget verken på Vålerenga eller Furuset. Da han også ble satt ned på laget Forward, forsto han at han selv hadde ansvar for å bestemme seg for hva han ville med fremtiden sin, og hvem han ville være.
Han mener at for mange selskaper er det deres eget fokus som er den største utfordringen – ikke konkurransesituasjonen.

– Vi bruker så mye tid på ting som ikke bidrar til å nå målene våre. Vi skaper så mye jobb for hverandre, og mange av oppgavene har ikke noe med målet vårt å gjøre. Vi må knytte oppgavene til målet, og ha kraften til å gjennomføre endringer. Og husk at vi ikke skaper utvikling gjennom å sende en mail til de ansatte om endringer. Det må gjøres gjennom målrettet arbeid, avsluttet han.

markedsforum4
Sapa årets bedrift i 7sterke nettverket7

7sterke kåret også Årets bedrift på Markedsforum i dag. Sapa har vært med, delt og bidratt med kompetanse til 7sterke siden oppstarten i februar 2007, og styreleder i 7sterke, Trond Hagerud trakk frem viktigheten av innsatsen til Sapa og andre bedrifter for at 7sterke skal være et åpent nettverk der man lærer av hverandre, heier på hverandre og engasjerer seg for at næringslivet i Kongsvinger-regionen skal styrkes.

Administrerende direktør Henrik Futtrup tok i mot blomster og fine ord på vegne av Sapa, som nettopp vant en stor kontrakt på 80 millioner kroner i sterk konkurranse med kinesiske konkurrenter.
Facebook Comments