Annonse

NHO inviterer til møte: – Vil vi bli bedre eller frykter vi endringer?

Førstkommende fredag inviterer NHO Innlandet i samarbeid med 7sterke, Hedmark Kunnskapspark og K+,  næringslivet i Kongsvingerregionen til lunsjmøte på Gyldenborg. Fokus for møtet er innovasjon og nyskapning. Regiondirektør Åge Skinstad utfordrer næringslivet i regionen i sitt innlegg med tittelen «Verdiskapning i Kongsvingerregionen. Vil vi bli bedre eller frykter vi endringer?»

–  Hva er målsetningen med dette møtet?

– NHO ønsker å møte næringslivet der de holder til. Det er viktig for oss å være en lyttepost for bedriftene. Vi spiller inn næringslivets behov og interesser for myndigheter, og jobber for at bedriftene skal ha gode rammevilkår for verdiskapning, sier rådgiver Ingunn Hermansen i NHO Innlandet.

Hun kan fortelle at de gjerne inviterer til morgen- eller lunsjmøter der i samler flere bedrifter, eller vi besøker bedrifter enkeltvis. Møtet i Kongsvinger førstkommende fredag vil ha fokus på innovasjon og nyskapning, og de er opptatt av å skape en dialog med bedriftene i regionen for å få deres innspill på hva som skal til for å få til vekst.

IMG_5958
Regiondirektør Åge Skinstad i NHO Innlandet innleder næringstreffet på Gyldenborg fredag 19.mai, og utfordrer næringslivet i regionen om de vil ha vekst, eller om de frykter endringer. Foto: NHO Innlandet.

– Dere har lagt opp til et par innlegg på møtet, og Åge Skinstad utfordrer vel litt med tittelen på sitt innlegg?

– Vi har et par foredrag som innledninger, og Åge utfordrer gjerne med å snakke litt om hva som skal til for å tenke større tanker, hva vi kan gjøre for å utvikle oss og skape vekst. Vi må få til noen endringer dersom vi skal få til utvikling, og det er et viktig utgangspunkt for denne regionen også, fortsetter hun.

– Vi må heie mer på hverandre

ihermansen
Rådgiver Ingunn Hermansen i NHO Innlandet forteller at de vil legge til rette for å skape enda bedre dialog med næringsliv og virksomheter i regionen. Foto: NHO Innlandet.

I tillegg har de sammen med 7sterke invitert inn Forestia, som skal snakke om deres erfaringer med produktutvikling og hva som skal til for å få til mer verdiskapning.

– Det er viktig få frem gode historier, og vi trenger i mye større grad å heie på hverandre. Vi trekker derfor alltid med oss en bedrift som gjerne tør å tenke litt store tanker, og som kan inspirere til innovasjon, forteller Ingunn Hermansen.

– Vil det være noe konkret oppfølging etter møtet fra NHO Innlandet?

 

– Ja, det skjer mye spennende nå, som gir næringslivet økte muligheter for innovasjon. Vi har invitert Lars Gillund, som skal snakke litt om innovasjonsløftet som dras i gang. Dessuten har vi et fellestiltak mellom NHO og LO, som innebærer at alle bedrifter som har tariffavtaler kan søke om penger fra et fond for det vi kaller medarbeiderdrevet innovasjon. Her er det spennende muligheter, og vi oppfordrer næringslivet i Kongsvingerregionen til å bli med på møtet på Gyldenborg fredag, avslutter Ingunn Hermansen i NHO Innlandet.

 

NHO Innlandets næringstreff i Kongsvingerregionen

Program:

Kaffe, lunsj og velkommen v/ Trond Hagerud, 7sterke

Foredrag v/ NHO Innlandets regiondirektør Åge Skinstad:
«Lokal verdiskaping i Kongsvingerregionen. Vil vi bli bedre, eller frykter vi endringer?»

«Produktutvikling og økt verdiskaping – hvordan skaper vi større konkurransekraft?» v/ Forestia AS

Debatt, innspill og kommentarer.

Dato: Fredag 19.mai 2017
Tid: Kl 10.45-13.00 (programstart kl 11.15)
Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Festning 2, 2213 Kongsvinger

Påmelding innen tirsdag 16.mai her. 

Facebook Comments