Annonse

Roy Holth: – Nå går toget for satsingen på Granli-terminalen

Med regjeringens satsing på godspakke Innlandet, åpnes det nå også store muligheter for videreutvikling av godsterminalen på Granli. Roy og Tore Holth i Gunnar Holth Grusforretning AS har jobbet med planene for terminalen noen år, og mener at regjeringens godssatsing kan bidra til å realisere prosjektet raskere.

I dag har de møtt ordfører Sjur Strand og forretningsutvikler Yngve S. Andreassen i K+ for å drøfte mulighetene i forbindelse med regjeringens godssatsing i Kongsvingerregionen.

Godt forberedt

File 07.03.2017, 21.44.30
Tore Holth (t.v) og Roy Holth mener at timingen er riktig for å realisere planene om å bygge ut godsterminalen på Granli. Ordfører Sjur Strand sier at kommunen skal tilrettelegge og være en god ambassadør mot Bane NOR og jernbanedirektoratet. Foto: Irén Carlstrøm.

– Vi har jo allerede en terminal, så vi ligger langt framme. Vi har hatt en reguleringsplan på høring for de videre utbyggingsplanene, og vet hva vi skal jobbe med. Vi er også i dialog med grunneierne, og håper å få på plass avtaler i løpet av et par uker, kan Roy Holth fortelle.

Han mener at satsingen på tilsvingen ved Kongsvinger, flytting og utbygging av tømmerterminalen ved Hov og elektrifisering av Solørbanen åpner nye muligheter for terminalen ved Granli.

– Vi hadde satt prosjektet litt på pause på grunn av noen tekniske løsninger vi trenger hjelp til. Med tilsvingen håper vi nå det blir en enklere vei å gå, fortsetter Roy.

Gradvis utvikling

Både han og Tore er klare på at de må ha et kommersielt konsept som kan utvikles over tid.

– Vi må tenke langsiktig, og målet er å bygge en terminal vi kan tjene penger på. Det er et stort marked, og vi vil ha med aktører som blir med å utvikle dette i takt med behovet i markedet, sier Tore. 

Det tas nå ut og sendes grus og sand fra terminalen ved Granli til Sverige, mens ferdige produkter kommer tilbake via samarbeidet med Benders.

File 07.03.2017, 21.43.20
Roy Holth vil ha effektive prosesser for å få realisert planene på Granli. – Toget går nå, og vi må ha på plass tilsvingen så snart som mulig, sier han. Foto: Irén Carlstrøm

– Vi har tro på denne kombidriften, og vi må også ha effektiv logistikk, og større volum med last begge veier, sier Tore.

– Dette vinner alle på

De er tydelige på at tømmerterminalen ved Hov ikke er i konkurranse med utviklingen av Granli-terminalen.

– Vi er ikke interessert i en tømmerterminal, og ser dette som enda større muligheter for Kongsvinger og regionen til å videreutvikle gods og logistikk. Dette er ren vinn-vinn, fortsetter Roy. 

De er imidlertid opptatt av å ha en god og tett dialog med Kongsvinger kommune og andre aktører når det gjelder regulering av området, som foreløpig er på rundt 450 mål.

– Vi ønsker å komme i gang raskt, men er opptatt av å gjøre dette på en grundig og ordentlig måte. Vi forholder oss til regelverk og er avhengig av en god prosess for å få på plass reguleringsplanen, sier Tore og fortsetter:

– Vi er ikke opptatt av å være så store i første fase. Vi skal jo ta ut masse og utvinne ressursene samtidig som vi utvikler, så det vil ta tid. Foreløpig kan vi ikke si hvor stort dette blir eller hvilke ringvirkninger det kan få, men mulighetene er der.

Må legge forholdene til rette

Fil 06.03.2017, 17.39.32
Yngve S. Andreassen i K+ mener godspakken er god for regionen, og mener det bør ligge penger i revidert budsjett for å finansiere planlegging av tilsvingen. Foto: Irén Carlstrøm.

Både ordfører Sjur Strand og Yngve S. Andreassen i K+ mener timingen er god for en videreutvikling av terminalen på Granli.

– Vår jobb blir å legge forholdene til rette, være en døråpner og en god ambassadør mot Bane NOR og jernbanedirektoratet, sier ordføreren.

– Vi har en god dialog med Bane NOR, og det som er viktig nå er å få avklaringer i forbindelse med revidert budsjett, slik at vi nå får midler til planleggingsfasen av tilsvingen, som må på plass så snart som mulig, sier Andreassen.

– Vi er bekymret for planleggingskapasiteten og gjennomføringsevnen. Nå må alle vise handlekraft og få til en fremdriftsplan som gjør at vi kan få kommet i gang så snart som mulig, avslutter Roy Holth. 

 

 

 

Facebook Comments