Annonse

Røyeoppdrett i Kongsvingerregionen blir nytt industrieventyr

Tradisjonelt har fiskeoppdrett vært en attraktiv og lønnsom industri langs norskekysten. Nå kan imidlertid Kongsvingerregionen langs Glommavassdraget bli «Innlandskysten» med oppdrett av arktisk røye. Visjonen er at røyeoppdrett skal bli like stort som skognæringen, med et omsetningspotensial på 3 milliarder kroner innen 2030.

Takket være innovative ideer, kompetanse og målrettet arbeid i Hedmark kunnskapspark de siste årene er forholdene nå lagt til rette for å gjøre den blå akvakulturen langs kysten til et nytt, grønt industrieventyr i Innlandet.

Fil 09.06.2017, 07.48.56
Tone Blixøen, Frank Larsen og Petter Moseby har jobbet med prosjektet Arctic Red i mange år. Fisken står klar, og nå inviterer de alle interessenter til et miniseminar for å presentere potensiale i en ny vekstbransje i Kongsvingerregionen. Foto: Irén Carlstrøm

– Vi må tenke stort

– Nå er det på tide at Innlandet tør å tenke stort. Vi har ressursene, kompetansen og teknologien finnes er på plass. Hvorfor skulle ikke vi gripe denne muligheten? sier administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark kunnskapspark.

Siden 2014 har de jobbet med avlsprosjektet Arctic Red, og har hentet inn rogn fra flere steder i Norge til et oppdrettsanlegg som har blitt satt opp på Rena. Rogn fra anlegget er allerede klar for de som ønsker å starte opp.

– Markedet ønsker rød fisk, og røye er en art som egner seg spesielt godt til oppdrett. Dette er Norges urfisk, og i dag er det en luksusfisk, med en høyere utsalgspris enn laks. I dag produseres det røye i Sverige og på Island, men foreløpig er produksjonen lav, og det internasjonale markedet er nesten utømmelig, sier rådgiver Tone Blixøen i Hedmark kunnskapspark.

Både små- og storskala

Hun har ledet prosjektet Arctic Red, og mener at alt nå ligger til rette for å sette i gang med røyeoppdrett langs Glommavassdraget.

Fil 09.06.2017, 07.47.04
Tone Blixøen har hatt prosjektlederansvar for Arctic Red, og har blant annet skrevet en bok for å presentere mulighetene for innlandsoppdrett av røye. Foto: Irén Carlstrøm.

– Det har vært en stor teknologisk utvikling på landbasert oppdrett, vi har kompetansen som skal til for å industrialisere produksjon av røye, og vi har nå beredt grunnen for både små- og storskala-produksjon, forklarer hun.

Røyeoppdrett kan i følge Blixøen startes opp av bønder som ser muligheten i å starte opp med noe nytt på gården, og understreker at det var slik lakseoppdrettsnæringen i kyst-Norge startet i sin tid. Samtidig er det et stort industrielt potensiale i å etablere en helt ny industri i regionen.

– For å realisere visjonen vår bør vi opp fem store anlegg, åtte storskala-anlegg og 36 småskala-anlegg langs Glomma. Nå ønsker vi å komme i kontakt med fremoverlente gårdbrukere, eksisterende industri og andre aktører som vil vite mer om mulighetene, sier Tone Blixøen.

Koble fisk og jernbane

Daglig leder Petter Moseby i K+ ser store muligheter for landbasert røyeoppdrett i Kongsvingerregionen, og mener at tiden nå er inne for å realisere prosjektet.

– Vi har jobbet med dette lenge. Teknologien er der og markedet er der. Nå må vi samle de riktig menneskene lokalt  sammen med utviklingsmiljøer og kommunene, og jobbe sammen for å skape et nytt industrieventyr i Kongsvingerregionen, konstaterer han.

Han ser også synergier i å koble en ny oppdrettsindustri med gods- og jernbanesatsingen som nå gjøres i regionen.

image1-4
I oppdrettsanlegget på Rena er yngelen allerede klar. Foto: Hedmark kunnskapspark.

– Fisken fraktes jo allerede gjennom Kongsvinger i dag. Med anlegg langs Glommavassdraget er det veldig kort vei fra anlegg til godsvognene på jernbanen og rett ut i verden, sier han.

Inviterer interessenter til miniseminar

20.juni kl 12 inviterer Hedmark kunnskapspark til et miniseminar i Kongsvinger, og håper at alle bønder, grunneiere og andre interesserte fra hele regionen møter opp for å få mer informasjon om mulighetene for den nye vekstbransjen.

– For få dager siden samlet vi over 90 deltakere til tilsvarende seminar på Tynset, og nå håper vi at mange i Kongsvingerregionen griper sjansen og møter opp. Fisken står klar på Rena og venter på oppdretterne, oppfordrer Tone Blixøen i Hedmark kunnskapspark.

Facebook Comments