Annonse

Samarbeider for å styrke næringslivet i regionen

Gjennom en ny partnerskapsavtale skal K+ og DNB i fellesskap dele sin kompetanse med næringslivet. Målet med samarbeidet er at de skal utfylle hverandre på kunnskap og nettverk for å hjelpe både nye og eksisterende bedrifter i Kongsvingerregionen til å lykkes enda bedre.

Bygger tillit

– Kongsvingerregionen har giret opp næringsutviklingsarbeidet gjennom K+, og vi samarbeider med mange aktører. Vi har jobbet sammen med DNB og bygget tillit ett års tid, men skal nå samarbeide enda tettere. Vi ønsker å bruke den samlede kompetansen begge aktører har opp mot bedriftene, forteller Petter Moseby, som er daglig leder i K+. 

– Hva går samarbeidet ut på i praksis?

– Det vil både bli mer målrettet arbeid med konkrete situasjoner hos bedriftene ut i fra hvilke behov de har. Når vi for eksempel har en dialog med en kunde hos oss og får vite at de trenger råd eller veiledning ut over det vi kan gi, kan vi koble dem opp mot K+, som har en stab med bred kompetanse og ikke minst et stort nettverk, forklarer regionbanksjef i DNB Jan Egil Melby.

Hjelp til de med utfordringer

Han understreker at det både kan gjelde for bedrifter som har planer om videreutvikling og vekst, men også for bedriftene som opplever utfordringer.

– Vi vet at mange nystartede bedrifter har utfordringer de første årene, og en del klarer seg ikke gjennom de første årene. Det er viktig at de har mulighet til å få gode råd og veiledning fra de som har spisskompetanse innen ulike bransjer, og som kan åpne noen andre dører enn det vi kan, sier Melby. 

I tillegg skal de samarbeide om felles arrangementer for næringslivet. Først ut er en samling for både nye og litt mer etablerte oppstartsbedrifter 7.februar.

dnbk+
Jan Egil Melby (t.v), Kjersti Rinde Omsted og Petter Moseby i K+ skal samarbeide tett om kompetansedeling og arrangementer for å styrke næringslivet i Kongsvingerregionen. Foto: Irén Carlstrøm.

Arrangementer for oppstartsbedrifter

– Vi ønsker å være relevante for bedrifter i ulike faser, og inviterer ikke bare gründere, men også etablerte bedrifter for å jobbe litt mer konkret og målrettet med ulike aktuelle problemstillinger, og de kan delta mer selv i stedet for å bare få informasjon, som vi har gjort tidligere, sier Kjersti Rinde Omsted, som jobber med etablerere i K+.

– Og her kan vi bidra med mer enn tidligere. Vi er mer offensive som oppstartsbanken i Norge, og har i tillegg til å lage en egen bok for oppstartsbedrifter også egne «oppstartsloser» som kommer til Kongsvinger for å bidra til etablererne, skyter Jan Egil Melby inn.

– Hvordan vil bedriftene merke det nye samarbeidet mellom dere?

– Vi erfarer at det kan være vanskelig å be om hjelp. Vi har kanskje ikke noen tradisjon for det, men med dette samarbeidet har vi et mål om å nå ut med kompetansen vår til næringslivet på en enda bedre måte enn i dag, forteller Petter Moseby.

Vil bruke kompetansen i DNB-konsernet

– For oss er det selvsagt et mål at bedriftene skal lykkes. Gjennom å knytte til oss lokal kompetanse i K+ har vi enda flere ressurser å spille på for at næringslivet skal gå godt i regionen, og vi håper at vi også kan bidra med apparatet som vi har i ryggen gjennom i DNB-konsernet, sier Jan Egil Melby.

– Vi ønsker å få til et større samspill mellom næringslivet og aktørene de samhandler med, og det er mye enklere å lykkes gjennom kompetansedeling. Det skal vi få til gjennom dette samarbeidet, avslutter Kjersti Rinde Omsted. 

 

Facebook Comments