Annonse

Kjøper kommuneskog og sikrer langsiktig drift i Sagli grustak

Sagli Grus AS har i dag inngått en avtale med Kongsvinger kommune om å kjøpe kommunens skogteig Sagåsen, som ligger inntil fjelluttaket langs Brøderudveien mellom Skinnarbøl og Roverud.

Se film om hva ordfører Sjur Strand sier om bakgrunnen for avtalen nederst i artikkelen. 

Prosessen har pågatt i flere år, siden eier og daglig leder Kjell Arne Sagli i Sagli Grus AS søkte om å kjøpe hele skogteigen i 2012. Avtalen de nå har blitt enige om er et område på 55 dekar, med en kjøpesum på 1 375 000 kroner, som tilsvarer en tomtepris på 25 kr pr kvadratmeter.

Inntektspotensialet for Kongsvinger kommune er imidlertid på snaut 16 millioner kroner, inklusive avgift på uttak av fjellmasse. Tidshorisonten på de første uttaksavgiftene fra det kjøpte arealet er 20 år frem i tid, og verdien forutsetter at dagens aktivitetsnivå i steinbruddet videreføres.

sagli
Ordfører i Kongsvinger Sjur Strand (t.h) og daglig leder i Sagli Grus AS Kjell Arne Sagli signerte i dag kontrakt om kjøp av 55 dekar kommuneskog til bruk i fjelluttaket langs Brøderudveien. Foto: Irén Carlstrøm

Sagli Grus AS ble etablert av Kjell Arne Saglis far, Sverre Sagli, i 1972, og de første årene var det naturgrus som ble tatt ut av grustaket. Siden slutten av 80-tallet er det imidlertid grus ved sprenging av fjellmasser som blir tatt ut. I dag tas det ut i gjennomsnitt 150 000 tonn masse fra fjelluttaket i året.

Langsiktig perspektiv

– Det er viktig for oss i Kongsvinger kommune at vi kan legge til rette for at Sagli Grus AS skal kunne videreføre næringsvirksomheten i fjelluttaket med et langsiktig perspektiv, sier ordfører Sjur Strand, som høytidelig signerte avtalen vegne av Kongsvinger kommune i Sagli fjelluttak i dag. 

Ivar Brenna i Brennakonsult har bistått Sagli i kjøpsprosessen, og han kan fortelle at det er viktig med et langsiktig perspektiv når det gjeller masseuttak som Sagli er.

– Vi må se på et slik prosjekt i et 50-100 års-perspektiv, og dermed er det viktig å sikre masseuttaket gode forutsetninger for å ha tilgang på råstoff, forteller Brenna.

sagli1
Kjell Arne Sagli (t.v) inviterte til en omvisning i masseuttaket, og forklarer om steinens beskaffenhet og kvalitet til Ivar Brenna, ordfører Sjur Strand, Ole Martin Knashaug og Reidar Steffenstorpet.

Positiv utvikling

Sagli Grus AS har hatt en positiv utvikling de siste årene, og har doblet omsetningen på fire år til i underkant av 22 millioner kroner i fjor, med et resultat på nesten 2,4 millioner kroner. Selskapet har 12 ansatte, og Sagli kan fortelle at det også skapes positive ringvirkninger ved at de kjøper både transport- og andre tjenester i lokalområdet.

– Vi tar også i mot masse som vi sorterer og leverer tilbake, blant annet betong, der vi fjerner armering og knuser til grus, som gjenbrukes. Et eksempel er arbeidet som nå gjøres ved Norsenga i Kongsvinger, der asfalten leveres hit. Vi maler den og selger den tilbake til bruk for legging av ny asfalt, forteller Sagli.

Leder i komité for næring og byutvikling, Ole Martin Knashaug, poengerte at Sagli Grus AS har vært veldig dyktige på å utvikle og forvalte grustaket, og at Kongsvinger kommune er glade for å kunne stille opp ved å selge skogteigen til selskapet.

Imponert over utviklingen

– Vi er imponerte over det Sagli har fått til, og det er viktig å ta vare på det vi har. Det er også viktig å fremheve arbeidet Reidar Steffenstorpet i teknisk forvaltning i Kongsvinger kommune har gjort i prosessen, og næringsapparatet vårt K+, har også bidratt i prosjektet, sier Knashaug.

Sagli får også ros for måten har driver grustaket på, blant annet når det gjelder å ta vare på og reparere eksisterende utstyr, og at kvaliteten på grusen er god.

– For Vegvesenet er kvaliteten på grusen veldig viktig, og Sagli AS konkurrerer om leveranser av pukk og grus til mange bygge- og anleggsprosjekter, forteller Ivar Brenna, som har lang erfaring og god kunnskap om bransjen.

Nå er avtalen signert, og man går nå i gang med arbeidet om en reguleringsplan for området, som forventes å ta ett års tid. Med dagens eiendom ville det vært mulig å ta ut masse 10-20 år til, men nå er selskapet sikret tilgang på råstoff i mange tiår til.

– Vi har ikke noe mål om å bli så mye større, men sørge for å utnytte de mulighetene som vil komme når det gjelder mer mottak av masse og gjenvinning, så vi ser lyst på framtida, avslutter en fornøyd Kjell Arne Sagli. 

Hør hva ordfører Sjur Strand sa om grunnlag for å selge 55 dekar skog til Sagli Grus AS i dag: 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *