Annonse

Sparebanken Hedmark: – Vi må foredle mer av ressursene her

Under Opp og fram-konferansen i Kongsvinger torsdag, presenterte direktør for bedriftsmarkedet, Hans Olav Wedvik, status for den spennende prosessen banken er inne i.

Sparebanken Hedmark har kjøpt alle aksjene i Sparebank 1 Oslo og Akershus, og i løpet av en ukes tid vil fusjonen mellom de to bankene være klar.

Banken er også nå i en prosess med børsnotering, og planen er at Sparebanken Hedmark skal på børs i løpet året.

– Det er et stort rigg som skal til. Det er veldig spennende for oss som bank og for Innlandet. Vi har ingen børsnoterte selskaper i vår region i dag, og har tro på at dette skal styrke banken ytterligere i et langsiktig perspektiv, sier Wedvik.

– Hva mener du skal til for å få til vekst i Kongsvingerregionen?

– Vi har allerede et godt industrimiljø i regionen. Mye er basert på naturgitte ressurser, men vi eksporterer mye råvarer. Jeg ønsker at det skal foredles mer i vår region, sier han.

Han trekker også frem det gode samspillet mellom mange aktører som viktig for å skape utvikling, og ikke minst at det legges til rette for en arena for innovasjon og nytenkning.

– Innovasjon kan skje i både eksisterende og nye bedrifter. Vi må ta til oss det man har lyktes med andre steder. Potensialet er stort i regionen, og her ligger det mange muligheter, sier Hans Olav Wedvik til Mittkongsvinger.no.

Facebook Comments