Annonse

Starter næringslivsåret med fokus på tillit

Det nye året næringslivsmessig starter med Torsdagslunsj for næringslivet torsdag 5.januar kl 11 i auditoriet på Sentrum videregående skole.

– Betyr tillit noe for næringsutvikling? er spørsmålet Knut Vareide fra Telmarksforskning skal svare på basert på et forskningsprosjekt Kongsvingerregionen deltar på.

I prosjektet samarbeider regionen med andre regioner fra hele Skandinavia, og i vår ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant både næringsliv og politisk og administrativ ledelse i regionen.

Tillit uttrykkes i forskningsprosjektet gjennom seks ulike dimensjoner, som er stedlig stolthet, delingskultur, verdifellesskap, forutsigbarhet, anerkjennelse og nysgjerrighet.

Skal finne perspektivet for Kongsvingerregionen

Det deles opp i hva de tre gruppene politikere, administrativt ansatte og næringsliv mener om de ulike områdene.

Hvordan tror du de ulike gruppene har svart på spørsmålene, og tror du de skiller seg fra hverandre? Dette er viktige områder for å utvikle regionen, og bør danne grunnlag for debatt på hvilke områder man bør jobbe med for å skape tillit og troverdighet innen områdene regionen har definert som viktige for å skape utvikling.

Regionrådet for Kongsvingerregionen er medarrangør på Torsdagslunsj denne gangen, og regionrådsleder Lise Selnes, som også er ordfører i Nord-Odal, skal sammen med Petter Moseby i K+ presentere perspektivet i undersøkelsen.

vareide
Knut Vareide i Telemarksforskning snakker om tillit som drivkraft i regional utvikling på Torsdagslunsj 5.januar.

 

 

Facebook Comments