Annonse

Telemarksforskning: – Tillit er viktig for å få vekst i regionen

Kongsvingerregionen er gjennom Byregionprosjektet med på et forskningsprosjekt i Skandinavia i regi av Telemarksforskning, der man forsker på sammenhengen mellom tillit og regional utvikling.

På den første Torsdagslunsjen for næringslivet på nyåret var næringsliv, politikere og administrasjon fra hele regionen samlet for å få informasjon om resultatene fra undersøkelsen som ble gjennomført i Kongsvingerregionen i fjor sommer.

– Tillit på stedsnivå handler om å ville hverandre vel, stole på hverandres kompetanse og integritet, og forskning viser at det er en klar sammenheng mellom tillit og økonomisk vekst, sier forsker Solveig Svardal i Telemarksforskning. 

Hun forklarer det med at når man har tillit til hverandre frigjør man ressurser man bruker på kontrollinnsats, og kan i stedet bruke disse ressursene på å skape og utvikle. Dette gjelder for både internt i og mellom næringsliv, politikere og administrasjon i en region.

– Utgangspunktet er at man må ha en felles visjon for å få det til, og partene som skal samarbeide må se at det er et reelt potensial for verdiskapning, sier hun og fortsetter:

– På stedsnivå påvirker tillit identitet og stedlig kultur og dermed vekst direkte. Det smører også systemet og bidrar til at andre strategier og tiltak blir satt i verk for å få til vekst. 

fil-05-01-2017-13-58-13
Forsker Solveig Svardal i Telemarksforskning sier at regioner preget av en tillit mellom aktørene opplever større vekst og utvikling, og at resultatene viser at det er en vei å gå i Kongsvingerregionen. Foto: Iren Carlstrøm.

En vei å gå på tillit i regionen

Regionrådet for Kongsvingerregionen har gjennom sitt arbeid i Byregionprosjektet vedtatt felles mål og strategier for vekst og utvikling, så utgangpunktet ligger til rette for å skape nødvendig utvikling. Resultatene fra undersøkelsen viser imidlertid at det er en vei å gå når det gjelder å ha tillit til hverandre.

– Utgangspunktet for regionen er at det må være et felles mål og strategier om hvor man vil for at tillit skal være et tema i denne sammenhengen, forklarer Svardal. 

Resultatene fra undersøkelsen viser at politikerne i regionen scorer litt lavere på de ulike faktorene man har undersøkt enn politikerne i hele materialet.

Svarene fra næringslivet viser også at man scorer litt dårligere på tilliten til administrasjonen i kommunene, og at områder som forutsigbarhet og verdifellesskap er områder det er behov for å jobbe med.

Attraktivt å bo her

Flere av deltakerne på møtet i dag var overrasket over analyser som viser at det er relativt er attraktivt å bo i Kongsvingerregionen.

Attraktivitet er et begrep for å beskrive regional vekst, og handler om både bosetting og arbeidsplasser. Regionen har hatt en positiv bostedsattraktivitet frem til fjor, der kurven viser en nedadgående trend, forklarer Svardal.

Samtidig forklarer hun at attraktivitet knyttet til næringsutvikling har variert i forhold til andre regioner gjennom flere tiår, men at sysselsettingsandelen går ned.

– Det betyr at det er attraktivt å bo her i forhold til de strukturelle forhold, det vil si forhold det er vanskelig å gjøre noe med, mens det ikke er så attraktivt å drive næring i regionen, forklarer hun.

– Så hva kan vi gjøre?

– Stedets eller regionens evne til endring er nøkkelfaktoren, forklarer Solveig Svardal.

Det handler først og fremst om å bygge et godt omdømme, som er viktig for regionens identitet og stolthet.

– Omdømme handler om å synliggjøre det som er positivt, men skal man bygge tillit kan man ikke markedsføre noe som ikke finnes. Troverdighet og grundighet i arbeidet er viktig, sier hun og fortsetter:

– Videre er jobben med areal, bygninger og infrastruktur viktige områder. Det handler om boligpolitikk, arealer for næringsliv og for besøkende, som for eksempel hyttebygging.

– Vi må vite hvem kundene våre er

fil-21-11-2016-10-53-00
Petter Moseby i K+ sier at næringslivet forventer at kommunene skal forstå og hjelpe bedriftene til å forstå og bruke lovverket for å skape utvikling. Foto: Irén Carlstrøm.

Daglig leder i K+, Petter Moseby, har snakket med næringslivet for å få deres input på hva de forventer av både politikere og administrasjon i kommunene for å bygge tillit.

– For det første så forventer næringslivet at kommunen forstår hvilket marked de har. Tilliten til kommunen handler om åpenhet, tilgjengelighet, kommunikasjon og respekt, og bygges der henvendelsen kommer, sier han.

Moseby trekker frem at kommunene må forstå at hensikten med å drive næringsvirksomhet handler om å tjene penger, og næringslivet opplever av det er liten forståelse fra kommunene at det næringslivet må tjene penger.

– Markedet bør jo være godt for kommunene i regionen når det gjelder næringsliv. Det bør være enklere og bedre å drive næringsvirksomhet i Kongsvingerregionen enn det er i for eksempel Oslo eller på Jessheim, mener han.

Han legger også til at næringslivet forventer at administrasjonen i kommunene har kompetanse på å kjenne til lover og regler som gjelder, og at forvaltningen skal hjelpe næringslivet slik at det blir enklere å drive bedrift i Kongsvingerregionen.

Handlingsplan er viktig

Regionrådsleder og ordfører i Nord-Odal Lise Selnes sier at det handler om å endre litt på spillereglene for å lykkes.

larsgillund1
– Vi jobber konkret med oppgaver for at tilliten mellom næringsliv og kommunene i regionen skal styrkes, forklarer Lars Gillund. Foto: Irén Carlstrøm.

– NHO Innlandet sa nettopp at det er spesielt at det finnes flere ordninger for gründere enn det finnes gründere, sier hun.

Hun understreker også at kommunene har andre viktige oppgaver som gjør at det er attraktivt å bo og  leve der, blant annet å bygge gode lokalmiljøer.

– En grunnleggende forutseting for å lykkes er at vi må ha tillit til hverandre og prate med hverandre, og nå må vi få på plass en handlingsplan som sørger for det, avslutter hun.

– Dette gjør vi noe med

Prosjektleder i Byregionprosjektet, Lars Gillund, sier at det umiddelbart iverksettes tiltak for å samle teknisk forvaltning i kommunene i regionen.

– 17.januar samler vi alle ansatte i teknisk forvaltning til et seminar der vi utfordrer dem på hvordan de kan bidra til å skape næringsutvikling og vekst innen lovverket, sier han.

Hør intervju med prosjektleder Lars Gillund om hvordan vi kan bygge tillit for å skape vekst i regionen: 

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *