Annonse

Klar beskjed fra hele Innlandet: – E16 må ferdigstilles nå!

Budskapet fra NHO, transportnæringen og næringslivet i Innlandet er tydelig og klart i forkant av at Nasjonal transportplan (NTP) legges frem før påske – E16 må inn i planen, og strekningen mellom Nybakk og Slomarka må ferdigstilles helhetlig snarest.

SE VIDEO MED INTERVJU NEDERST I ARTIKKELEN.

Dermed forventes det at strekningen skal inn i planens første periode, som vil si i løpet av de neste seks årene. Regiondirektør i NHO Innlandet, Åge Skinstad, understreker at NHO på nasjonalt nivå samlet har spilt inn at E16 må prioriteres.

– I Samferdselsløftet som vi la frem for flere år siden, var vi tydelige på at E16 må ferdigstilles i denne perioden. Vegforum Innlandet, Norsk lastebileierforbund, LO, NAF og ikke minst næringslivet i Innlandet og Kongsvingerregionen står bak kravet om at denne strekningen må bli ferdig nå, sier Skinstad.

Fil 09.03.2017, 14.27.16
– 40 soner, rundkjøringer og miljøgater kan ikke kombineres med en stadig økende tungtransport, sier fra venstre Trond Hagerud, Guttorm Tysnes og Åge Skinstad. Foto: Irén Carlstrøm.

Viktig for både nærings- og persontransport

Han mener at det i tillegg til åpenbare næringsmessige hensyn er avgjørende for Kongsvingerregionen at tilgjengeligheten fra Oslo og Akershus blir bedre for å håndtere boligvekst i årene fremover.

– Vi må huske på at denne regionen framover må avlaste Osloregionen. Bare i Gardermoen-området forventes det en økning på 5-600 nye arbeidsplasser – hvert år – fram mot 2030. Mange av de som skal jobbe der kommer fra Innlandet, og da E16 og strekningen Skarnes-Kongsvinger avgjørende for persontransporten i tillegg til den viktige næringstransporten, sier Skinstad og fortsetter:

– E 16 er en av landets viktigste tungtrafikkstrekninger, og har en årsdøgntrafikk på om mot 15.000 biler. Fram mot 2014 vil strekningen ha en trafikkvekst på 40 prosent, og tungtrafikken kommer til å øke mest.

Store konsekvenser for transportnæringen

Det bekrefter Guttorm Tysnes, som er regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund i Hedmark og Oppland og leder i Vegforum Innlandet. Han snakker på vegne av hele transportnæringen i Innlandet når han forklarer hvorfor det er så viktig å få ferdig E16.

– En ny firefelts vei vil gi tungtransporten en tidsbesparelse på 10-15 minutter, og det betyr veldig mye både økonomisk og miljømessig. Men først og fremst tenker vi trafikksikkerhet. Slik som veien er nå går den gjennom boligstrøk med skoler og miljøgater. Dermed må farten reduseres, og det er mange rundkjøringer. Det er ikke holdbart for lastebilsjåførene lenger, sier Tysnes. 

Fil 09.03.2017, 14.25.55
– Rundkjøringene har blitt stadig flere på strekningen mellom Nybakk og Slomarka. Kombinert med en stadig økende tungtransport skaper det store konsekvenser miljømessig og økonomisk, og ikke minst skaper situasjonen flere ulykker, sier Tysnes, Skinstad og Hagerud.

Dagens løsning medfører økte drivstoffutgifter, økte miljøutslipp, og den ekstra tiden de bruker påvirker kjøre- og hviletid, og dermed øker transportkostnadene for næringslivet.

– Uholdbart

Administrernde direktør i Mapei Trond Hagerud er enig i det NHO og Lastebileiernes Forening sier.

– Dette er helt uholdbart. Nå har E16 vært med i Nasjonal transportplan i snart 20 år, og så klarer man ikke å ferdigstille den. Ulempene har bare økt over tid, og med alle ulykkene langs veien har det vært behov for å redusere farten ytterligere og opparbeide flere rundkjøringer, sier han.

Mapei har i løpet av de siste 10 årene investert 350 millioner kroner i Nord-Odal, og i år skal det bygges en ny fabrikk til ytterligere 150 millioner kroner. Hagerud kan fortelle at det daglig går opp mot 80 lastebiler til og fra fabrikken i Nord-Odal, hvorav de fleste på E16.

– Mapei er en hjørnesteinsbedrift i Odalen og Kongsvingerregionen, og lokaliseringen med nærhet både til hovedflyplass og Europaveiene har vært viktig for investeringene. Vi har også behov for kompetanse, og ser at rekruttering er et problem på grunn av at E16 ikke er ferdigstilt, fortsetter han. 

Mange bilulykker

Likevel trekker også han frem behovet for å få ned antall ulykker på veistrekningen som ett av de viktigste argumentene for at veien nå må bli klar.

– Nå har vi en kombinasjon av tungtransport og lokaltrafikk med skoler, 40-soner og rundkjøringer. Fra 2004 til 2014 var det 93 ulykker med personskader, og det skaper utrygghet for de som bor og ferdes langs veien og for yrkessjåførene. Slik kan vi ikke ha det lenger, sier Hagerud bestemt.

På vegne av næringslivet i Innlandet har NHO nå er klar forventning om at regjeringen følger sin egen politikk om å bygge ut veien helhetlig og sammenhengende.

– Nå har det vært mange lekkasjer når det gjelder tog i det siste, og vi regner med at det vil komme mer om veiprosjektene før NTP legges fram før påske. Vi må huske på at arbeidet som har blitt gjort av mange sentrale aktører i næringslivet for å få ferdig E16 har pågått i mange år. Nå må regjeringen vise handlekraft i denne saken, sier Skinstad, og lover at NHO skal mobilisere frem mot vedtaket.

– Jeg forventer også at stortingspolitikere og politikere i regionen i tillegg til næringslivet nå bruker sin påvirkningskraft opp mot regjeringspartiene for å få skikkelig ferdigstillelse av E16 øverst på agendaen de neste ukene, avslutter Trond Hagerud. 

Facebook Comments