Annonse

Vil at regionen skal bli blant de beste på økologisk og lokalprodusert mat

Øystein Hanevik, representant for MDG i kommunestyret i Kongsvinger, og leder for komité kultur, miljø og integrering, har tatt initiativet til å samle et bredt utvalg aktører med mål om å utvikle regionen som et senter for økologisk og lokalprodusert mat med nasjonal oppmerksomhet.

hanevik
Øystein Hanevik (MDG) inviterer til samarbeid for å utvikle regionen som et nasjonalt senter for økologisk og lokalmat.

– Det er mange aktører, som blant annet Skarstad, Skaslien, Finnskogtoppen, Max Ivan og andre om jobber veldig godt, og det er viktig å få  til et bredt forankret arbeid for å løfte arbeidet ytterligere, sier Øystein Hanevik.

Han mener regionen må tenke helhetlig, det må skapes dialog mellom aktørene, og ikke minst koble på kommunene, næringsutviklingsmiljøene, Finnskogen Natur- og kulturpark og andre aktører som for eksempel Promenaden AS (tidligere Aktør) og Eskoleia.

– Det er viktig at vi har en bærekraftig matproduksjon, samtidig som vi knytter det opp mot reiseliv og opplevelser, kultur og historie, sier han.

Hanevik inviterer til et idémyldringsmøte 26.august, der han håper å skape en felles forståelse og samarbeidsplattform på hvordan man kan koble det sammen og ikke minst få satt det politisk på dagsorden.

– En del av elementene ligger både i Byregionprosjektet og i arbeidet med Finnskogen Natur og Kulturpark, og det er viktig nå at vi kan bli konkrete på hvordan vi skal jobbe fremover for hvordan vi kan nå ut i markedet, sier Hanevik.

Han trekker også frem at lokalmat i tillegg til å henge nøye sammen med kulturhistorie, reiseliv, opplevelser, også er viktig i et større perspektiv knyttet til for eksempel helse og kommunale innkjøp.

Spørsmål han ønsker å få svar på i det videre arbeidet er hvordan alle aktørene kan samarbeide tettere, hvilke produkter og tjenester man kan utvikle i fellesskap, og ikke minst hvordan man skal markedsføre seg for å sette regionen på kartet i et lokalmatperspektiv.

– Vi må jobbe sammen og få med fyrtårnene. Når vi har de store aktørene med, vil det også være enklere for mindre leverandører å bli med, sier Hanevik.

Målet er å danne en regional prosjektgruppe med en prosjektleder som skal drive prosessen videre. I tillegg til å bygge nettverk, mener han det også er viktig at alle har en felles forståelse av hva vi skal levere til markedet. En bredere forankring vil i følge Hanevik også gjøre det enklere å søke ulike prosjektmidler.

– Det kan for eksempel være mulig å kunne utvikle et fast lokalmatmarked i regionen, og knytte det sammen med kulturhistorie på Finnskogen og andre opplevelser. Vi ønsker å satse på dette politisk, og håper at denne forankringen bidrar til at vi får konkrete resultater, avslutter Øystein Hanevik.

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *