Annonse

Kommunen vil forby salg av heliumballonger

Øystein Hanevik i Miljøpartiet De Grønne fremmet i Komité for kultur, miljø og integrering i Kongsvinger kommune 26.april  et forslag om totalforbud mot gatesalg av heliumballonger, gjeldende fra dags dato.

Jens Njøsen fra Høyre foreslo at det skal innføres et forbud mot salg av heliumballonger fra og med 2018 for hele kommunen, men fikk kun sin egen stemme for forslaget, mot 6 stemmer for et forbud med umiddelbar virkning.

– Øystein Hanevik, hvorfor ønsker du å forby salg av heliumballonger?

hanevik

– Det er flere grunner til det. For det første bidrar ballongene til økt plastforurensing som er blitt en av våre største miljøproblemer, og dessuten er helium som grunnstoff er et knapphetsgode, sier Hanevik.

Han trekker også frem at heliumballongene gir mange et uønsket kjøpepress, som han ikke ønsker.

– Snakker vi om et totalforbud på arrangementer som marken også?

– Saken skal diskuteres i kommunestyret torsdag, men forslaget legger opp til et generelt forbud hele året. Plast forsøpler enten det er 17 mai eller marken, sier Øystein Hanevik, og fortsetter:

– Vi trenger ikke heliumballonger. Det er så mye å glede seg over på 17 mai , ikke minst den vakre naturen vår, og da må vi ta vare på den, ikke fylle den med plast.

– Hva tror du utfallet blir på torsdag. Blir det ingen heliumballonger å se i Kongsvinger 17.mai?

– Jeg tror de fleste ser ulempene med ballongene og at det vil bli restriksjoner, men hvordan vedtaket blir til slutt skal jeg ikke spå om. Jppfordrer folk til å kjøpe og selge lokale, bærekraftige produkter både på 17 mai og ellers i året, avslutter han.

Saken skal opp i kommunestyret førstkommende torsdag. 

Facebook Comments