Annonse

Den nye flyktning- og inkluderingsenheten er i gang

Kommunestyret i Kongsvinger vedtok  i vår å etablere en egen enhet for flyktninger og inkludering, og 1.september var det formell oppstart på den nye enheten.

Det er Halvor Ravn Holøyen som leder den nye enheten, og onsdag kveld orienterte han politikerne i komité for kultur, miljø og integrering om foreløpig status og planer for arbeidet videre.

SE FILM MED INTERVJU AV HALVOR RAVN HOLØYEN NEDERST I ARTIKKELEN. 

Han har god kjennskap til Kongsvinger kommune, og arbeidet i Sosialenheten fra 1999-2008. Han har også jobbet i Bufetat, Norsk folkehjelp og Olivia Care. Alle jobbene har vært rettet mot flyktninger og enslige mindreårige asylsøkere.

Den nye enheten skal blant annet ha ansvar for bosetting av flyktninger og introduksjonsprogrammet, og målet er at flyktningene skal bli enda bedre inkludert i Kongsvinger-samfunnet.

– Hvilke tanker gjør du deg når du nå starter arbeidet som leder for en helt ny enhet?

– For det første vil jeg si at jeg synes kommunestyret gjorde et spenstig vedtak. Jeg kommer til å legge opp til en strategisk plan, og vil ha mye fokus på samarbeid med blant annet frivilligheten, Glåmdal interkommunale voksenopplæring og andre aktører som jobber innenfor feltet, sier Halvor Ravn Holøyen til Mittkongsvinger.no

– Vi har et godt utgangspunkt

Han mener det er viktig å ha et dynamisk apparat som kan håndtere endringene i behovet. Fjoråets behov for bosetting av enslige mindreårige har endret seg drastisk, og det jobbes nå mer med ordninger som fosterhjem og bokollektiv for de mellom 15-18 år.

– Det har blitt vedtatt at vi skal kunne bosette inntil 10 enslige mindreårige i Kongsvinger i år, og vi ser at det blant annet blir viktig å ha vertsfamilier, forteller han.

Han vurderer at boligsituasjonen for flyktninger i Kongsvinger er godt med et bredt spekter av boliger. Det er relativt bra tilgang, og han fremhever et godt samarbeid med Kongsvinger boligstiftelse.

Fokus på samarbeid med frivilligheten

– Hvordan ser du for deg å jobbe fremover for at flyktningene som bor i Kongsvinger skal føle seg mer inkludert i samfunnet?

– Samarbeid med frivilligheten blir viktig. Det er snakk om hverdagsinkludering, og aktører som Frivillighetssentralen, som blant annet har tilbud som språkkafé, folkevenn og famileitreffen, er viktig. De får også hjelp av frivillige personer, Røde Kors og Norsk Folkehjelp og andre, og de er viktige, fortsetter han.

Han ønsker nå å gjennomføre en tjenesteanalyse og brukerundersøkelser for å kunne gjøre en analyse av status før man lager en strategisk plan for arbeidet fremover.

Mål om å få flere ut i utdanning og arbeid

– Vi må blant annet kunne måle hvor mange som kommer ut i arbeidet. Tall viser at gjennomsnittlig 62% av flyktningene kommer ut i utdanning eller arbeid innen to år på landsbasis, mens det i Kongsvinger ligger på 58%, så det er et godt utgangspunkt, sier Halvor Ravn Holøyen.

Fokus vil være å jobbe med veien til utdanning og arbeid, og samarbeidet med NAV og GIV (Glåmdal interkommunale voksenopplæring er viktig. I tillegg sier han at det er mange aktører som jobber med inkludering og integerering i Kongsvinger.

– Fordelen med vår enhet er at vi kan være mer utadvendt og jobbe friere enn for eksempel NAV gjør. Denne enheten egner seg godt for nytenking når det gjelder inkludering. Vi kan fremstå som en litt mykere variant, og vi kan samhandle med frivilligheten og vil jobbe mye med å pleie det samarbeidet, avslutter Halvor Ravn Holøyen. 

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *