Annonse

Ola Elvestuen: – En god nasjonal løsning for godstransport

– Vi må tenke helhetlig og lage planleggingssystem med internasjonalt fokus når det gjelder godstrafikk, og det er enkelt å se at Kongsvinger i den sammenheng ligger midt i Skandinavia, sa Ola Elvestuen da han møtte representanter fra Kongsvinger kommune og K+ i dag.

Hør hva Ola Elvestuen sa til Mittkongsvinger.no etter møtet med K+ og Kongsvinger kommune nederst i artikkelen. 

Elvestuen er nestleder i Venstre og leder av miljø- og energikomiteen på Stortinget, og temaet for møtet i Kongsvinger i dag var godstrafikk på bane og biodrivstoff – to temaer som er viktige og aktuelle for både Norge og Kongsvinger-regionen.

venstre
Yngve Andreassen i K+ orienterte Venstres nestleder Ola Elvestuen og kommunestyrerepresentant i Kongsvinger for Venstre, Inger Noer, om hvordan Kongsvingerbanen kan bidra til å løse nasjonale utfordringer for godstrafikken. Foto: Irén Carlstrøm.

-Kongsvinger kan løse nasjonale utfordringer

Elvestuen fikk en solid orientering av næringsutvikler Yngve S. Andreassen i K+ om hvordan Kongsvingerbanen kan bli en nasjonal transportkorridor for gods.

– Vi kan med relativt lave investeringer på Kongsvingerbanen og Solørbanen få en en lønnsom og effektiv håndtering av godstrafikken, og potensialet for trafikkvekst på Kongsvingerbanen frem mot 2040 er mye større enn over Kornsjø, sa Andreassen.

Han trakk spesielt frem den begrensede kapasiteten på Alnabruterminalen i Oslo, og mener at Kongsvinger kan avlaste Oslo og Alnabru ved å trekke godstransporten nordover.

– Hvor naturlig er det at tømmer som kommer nordfra skal innom Alnabru før det fraktes ut av landet? spurte Andreassen retorisk.

Elvestuen, som selv har vært leder for byplanleggingskomiteen i Oslo i mange år, ser at Alnabru har kapasitetsutfordringer, og mener det er behov for langsiktig planlegging også her.

– Alnabru ligger der i noen tiår til, men så vil vi se at det er behov for alternativ bruk av arealene etter hvert som Oslo utvikles og vokser, og da bør ikke godsterminalen ligge der, sa Elvestuen.

Ingen kutt i Nasjonal Transportplan

Næringsutvikleren i K+ hadde noen konkrete punkter for hva det er viktig å fokusere på for å kunne få en mer effektiv godshåndtering, og hvordan man skal kunne transportere mer gods over på bane.

– Vi har en god dialog med Jernbaneverket, og mener at planene som nå ligger i Nasjonal Transportplan (NTP) er bra nok for å løse utfordringene som nå ligger foran oss. Det viktigste budskapet nå er at det ikke må kuttes noe i det som ligger i NTP, sa Andreassen.

venstre1
– Vi trenger helhetlige planer for systemendringer, vi må tenke internasjonalt og ha ambisjoner, sa Ola Elvestuen om nye løsninger for godstransport. Foto: Irén Carlstrøm

Andreassen mener at en satsing på Kongsvingerbanen og Solørbanen er et «kinderegg».

– Elektrifisering av Solørbanen, tilsvinger ved Kongsvinger og Elverum, og en ny løsning på tømmerterminalen i Kongsvinger vil både gi mer effektiv godsframføring, det vil gi reduserte klimaskadende utslipp og det muliggjør ny industri, sa han.

– Vi må ha ambisjoner

Venstres nestleder var forøvrig tydelig oppgitt over det han mener mangel på gode, helhetlige planer, som bidrar til både feilinvesteringer og underdimensjonerte prosjekter.

– Det er jo nesten ikke strid om prioriteringene lenger, og ambisjonene er lave. NTP kan ikke bare være en prosjektliste, men må være en helhetlig plan, og vi må ha politisk vilje til å ha ambisjoner, og ikke bare planlegge nedenfra og opp, sa stortingspolitikeren.

Han ble overrasket over hvor lite penger det var snakk om for å skape så store systemendringer basert på løsningene han fikk presentert.

– Hvilken rekkefølge mener dere er viktig i forhold til prioriteringene? ville Elvestuen vite.

– Tilsvingen kommer først, og vi må ha en løsning i Hamar som tar med svingen. Deretter må vi ha elektrifisering på Solørbanen, og så Rørosbanen, sa Andreassen.

Han understreket også at en flytting av tømmerterminalen i Kongsvinger litt nordover sammen med de andre løsningene kan bidra til å skape en vekst i regionen som man ikke har sett maken til på lenge.

En god løsning

Ola Elvestuen sa at Venstre ikke går inn for å vente med hydrogendrevne lokomotiver, men at deler av jernbanenettet må elektrifiseres, som Solørbanen og Rørosbanen.

Han var enig med Andreassen i at løsningene som ble presentert i Kongsvinger i dag er de mest konkrete forslagene som vil gi nødvendige systemendringer innen godsframføring, og lovet å ta det med i behandlingen av NTP i Stortinget.

-Disse forslagene som har kommet opp i dag er noe vi vil prioritere for å få gjennomført, konstaterte Elvestuen.

Det ble også tid til noen korte kommentarer om biodrivstoff til slutt, og det var enighet rundt bordet at man ikke kun kan tenke biodrivstoff som en del av bioøkonomien og det grønne skiftet.

– Vi må tilrettelegge for pilotprosjekter og hjelpe industrien frem. Vi begynner å få til endringer som gjør at det drar i gang investeringer og ny industri, men vi må få til infrastruktur som dekker hele landet, sa Elvestuen.

Han ble forøvrig invitert til konferansen ”Skogen inn i framtida” i Kongsvinger 22.november, og lovet å delta dersom situasjonen i Stortinget tillater det.

Hør hva Ola Elvestuen sa til Mittkongsvinger.no etter møtet med Kongsvinger kommune og K+ i dag: 

Facebook Comments

1 Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *