Annonse

– Det blir en skole og et bygg vi vil bli stolte av

Det sa varaordfører og komitéleder for oppvekst Margrethe Haarr (SP) under den siste runden om Kongsvinger ungdomsskole før den ble banket gjennom i kommunestyret torsdag kveld.

Enhetsleder i KKEiendom, Uno Frivoll, hadde innledningsvis en grundig orientering om prossessen fra samspillskontrakten ble inngått med Ø.M. Fjeld i fjor høst.

God, men krevende prosess

Han kunne fortelle at det er gjort noen mindre justeringer og tilpasninger i forhold til rom- og funksjonsprogrammet som ble vedtatt i fjor, og som Mittkongsvinger.no skrev om for noen uker siden, ivaretar man nå i større grad krav til de politiske føringene for inneklima og miljøaspektet, og tar i bruk mer massivtre og tre i bygget.

– Det har vært en krevende, men god prosess. Det skolefaglige har blitt veldig godt ivaretatt, og rektor Jørgen Bo Gundersen har vært veldig delaktig i prosessen, så vi mener at alle forhold har blitt ivaretatt, sa Uno Frivoll.

Fil 10.03.2017, 09.04.06
Enhetsleder i KKEiendom, Uno Frivoll, la frem en grundig orientering om samspillsprosessen med Ø.M. Fjeld AS for kommunestyret torsdag. – Det har vært en god, men krevende prosess, og vi kommer til å få et veldig flott bygg, sa Frivoll.

Odd Henning Dypvik (H) var forundret over at resultatene av samspillsprosessen ikke hadde blitt forelagt formannskapet, men Margrethe Haarr repliserte at kommunestyret har blitt enige om en målsum, og at vedtaket om et fleksibelt bygg var ivaretatt.

– Vi har en styringsgruppe som består av representanter fra flere partier, alt har blitt fulgt opp, og styringsgruppas medlemmer  har holdt politikerne løpende orientert. Den endelige planen har vært oppe i komité for oppvekst og den er vedtatt i styringsgruppa. Vi får et bygg vi kommer til å bli stolte av, så nå håper jeg at kommunestyret støtter styringsgruppas vedtak, sa Haarr.

Basishall ikke inne i prosjektet

Høyre stilte også spørsmålstegn ved at det ikke ligger en basishall inne i prosjektet på 290 millioner kroner, som de mente lå inne i forprosjektet. Det ble imidlertid avfeid av posisjonen, som var tydelige på at vedtaket var at en basishall skulle inn i hovedprosjektet dersom det var innenfor de økonomiske vedtatte rammene.

– Det vil imidlertid komme en egen sak om en basishall opp i kommunestyret i april, sa ordfører Sjur Strand (AP).

Geir Tjugum la frem et forslag om at man i prosjektet fremover skulle følge opp de økonomiske rammene i prosjektet, og sørge for at eventuelle innsparelser på deler av prosjektet ikke skal gå til å dekke opp eventuelle overskridelser i andre deler av prosjektet i byggeperioden. Flertallet valgte å gå for rådmannens forslag slik det forelå.

skoleforside

 

Facebook Comments