Annonse

– Slik skal vi få til vekst

Befolkningsstatistikken for 1.kvartal 2016 viser at Kongsvinger har hatt en nedgang på 51 personer hittil i år. Det kan være tilfeldigheter innenfor en så kort sammenligningsperiode, men siden målet er å øke innbyggertallet i Kongsvinger, har Mitt Kongsvinger hatt en prat med ordfører Sjur Strand om hvordan Kongsvinger skal snu trenden.
– Sjur Strand, hvilke refleksjoner gjør du deg etter de siste tallene som kom fra SSB for 1.kvartal i år?
kongsvinger
Det jobbes med en ny kommuneplan og reguleringsplan for Kongsvinger for å fortette. Foto: Kongsvinger kommune.

– Kongsvinger kommune har befolkningsmessig stått rolig i mange år. Å få til en befolkningsvekst krever derfor innsats på mange områder samtidig. Vi snakker om både arbeidsplasser, vei og bane, utdanning, urbanisering, boligutvikling, gode oppvekstsvilkår med mer, sier Sjur Strand.

K+ og kommunen skal sørge for arbeidsplasser
Når det gjelder arbeidsplasser sier Strand at det nå satses for fullt med K+, som er Hedmark Kunnskapsparks avdeling for næringsutvikling i Kongsvinger-regionen.
– Vi politikere deltar i dette arbeidet, men vi har en avtale med K+ om at det er de som styrer arbeidet med å utvikle næringslivet i regionen. Vi styrer etablering og eventuelt flytting av offentlige arbeidsplasser. Her har nok vi den beste kunnskapen, og trekker med K+ når det er formålstjenlig, fortsetter Strand.
– Hvilke konkrete resultater kan dere vise til så langt?
– Kommunikasjonen mellom oss er god, og både K+ og vi har flere gode «caser» på gang. Men alt slikt arbeid tar tid, så her må vi jobbe godt hver dag og med langsiktig perspektiv. Jeg håper likevel vi kan komme med noen positive nyheter om ikke altfor lenge, forteller han.
k+
K+ har ansvar for å utvikle næringslivet i Kongsvinger-regionen. Foto:K+
Maks en time fra Oslo
– Samferdsel blir jo alltid trukket frem som en viktig faktor for vekst og utvikling. Hva konkret jobber dere med på dette området?
– For at Kongsvinger skal komme inn i «Gardermo-bølgen» eller gjerne Stor-Oslo utviklingen, så må vår kommunikasjon med Oslo, Romerike – som er Lillestrøm, Strømmen, Kløfta og Jessheim- og Gardermoen, bli langt bedre. Det går en grense på en times kjøring enten det er med bil, buss eller tog. Er vi innenfor dette, så er vi et godt alternativ blant annet på grunn av lave boligpriser, mener ordføreren.
Han kan fortelle at det jobbes svært tett med Jernbaneverket, og at det nå foreligger planer om å få ned kjøretida på tog ned til 56 minutter.
– Vi dytter på dette alt vi kan. Kongsvingerbanen er landets viktigste på godstransport, og det hjelper oss i denne sammenheng. Og hele regionen er med oss, så vi har tyngde bak arbeidet, forteller Sjur Strand, som likevel innrømmer at det vil ta tid å få det inn i planverket.
– Busstilbudet har blitt mye dårligere etter Nettbuss la ned Timeekspressen, og mange pendlere har gitt uttrykk for at det gjør det vanskelig å bo i Kongsvinger og komme seg på jobb. Hva gjør dere med dette?
– Når det gjelder buss, så har vi også her vært på banen en stund. Hedmark Fylkeskommune er nå med oss i dette, og vi skal ha møte med Ruter 10. juni. Vi håper at vi skal kunne få til et tilbud igjen, sier Strand.
Han forteller at det også jobbes hardt sammen med aktører som LO, NHO, 7Sterke og kommunene i regionen for å få med E16 i Nasjonal Transportplan neste sommer.
Satser på utdanning
– Skole og utdanning er viktig for alle regioner, både for å å styrke kompetansen i regionen, men også for å tiltrekke seg studenter som ønsker et attraktivt studietilbud. Hva mener du vi kan få til i Kongsvinger?
– Det jobbes aktivt med å utvikle Høgskolesenteret i Kongsvinger, og Høgskolestiftelsen har et mål om å øke antallet studenter fra 540 i dag til 1000 studenter i 2020. I dette ligger også at vi skal ha nye studieretninger og langt flere ansatte her, og vi bør ha vår egen enhet med lokalt selvstyre innenfor Høgskolen i Hedmark, sier han.
høgskolesenteret
Høgskolestiftelsen flytter til sentrum i 2018, og satser på en stor økning av studietilbud. Foto: Høgskolesenteret i Kongsvinger.
– For at Høgskolestiftelsen skal utvikles, er det behov for mer ressurser, og de har søkt både Fylkeskommunen og kommunene i regionen om penger. Kommer dere i Kongsvinger til å støtte Høgskolestiftelsen?
– Vi kommer til å gå inn for at Høgskolestiftelsen får tilført mer ressurser, men foreløpig kan jeg ikke si hvilken størrelsesorden det blir, svarer Strand.
– Vet dere hva næringslivet i regionen trenger av kompetanse for å styrkes?
– Dette henger jo sammen. Vi må utdanne ungdommen i fag som regionen trenger. I dette ligger det også at det vurderes etablering av Fagskole og ingeniørfag. Vi ønsker å beholde flere av våre unge, og at flere som har bodd ute vil flytte tilbake. Da henger utdanning og næringslivets behov tett sammen. Dette er jo også oppgaver vi må bruke litt tid på, men nå jobber alle krefter sammen, og det er en forutsetning for at vi skal lykkes, sier Sjur Strand.
Vil bygge mer i sentrum og skape mer urbanite
– Næringsutvikling, samferdsel og utdanning er viktig, men samtidig store områder som det tar tid å få konkrete resultater av. Hva kan dere gjøre i tillegg til dette?
rådhusteatret– I tillegg til områdene jeg har nevnt, ser vi at trenden er at folk tiltrekkes byer, men Kongsvinger mangler de urbane trekkene, ved at det stort sett ikke foregår noe i sentrum etter halv fire om ettermiddagen, sier han.
– Hva mener du kommunen kan gjøre for at flere skal bruke byen mer?
– Vi må bygge et stort antall leiligheter i sentrum som er interessante for både unge og eldre, og vi legger nå til rette for en fortetting av sentrum i våre planer, sier han.
Målet til kommunen er at folk skal ta gatene og tilbudene i bruk, og ikke tilbringe all tid i eget hjem. Ordførerens mål er at det i tillegg til flere boliger i sentrum, også blir flere tilbud med kinosaler, nye forretninger og andre tilbud som folk vil ha.
sjurstrand
 – Her er det mange gode intensjoner og planer, men hvordan skal kommunen få dette til?
– Kommunen skal ikke gjøre dette alene. Vi skal gjøre noe, og noe må skje i samarbeid med andre.
Kommuneplan og ny reguleringsplan må på plass, og vår jobb er å legge forholdene til rette slik at investorer tør å satse her, forklarer han.
– Hvor mange bor det i Kongsvinger kommune noen år frem i tid?
– Det tar tid å snu trender, og dagens situasjon kan fort vare ut året. Vi bør ha som et mål å ha en økning på 1% i 2018, avslutter ordfører Sjur Strand.

 

Facebook Comments