Annonse

Statssekretæren: – Det er et stort potensial på Sæter

Det vanket mange lovord om Politihøgskolen på Sæter fra statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem (H), under hans besøk i Kongsvinger fredag.

Statssekretæren var invitert av sin partifelle Eli Wathne (H) og ordfører Sjur Strand (AP), og tidspunktet viste seg å være relevant med tanke på regjeringens stortingsmelding om framtidas byer og distriktet som ble lagt frem torsdag. Meldingen sier noe om plassering av arbeidsplasser rundt i landet, og ett av forslagene innebærer at Politihøgskolen kan bli flyttet ut av Oslo.

Les også: Hun er en av Norges mest fornøyde studenter 

Og statssekretæren lot seg spesielt imponere av anlegget og de operative fasilitetene ved Politihøgskolen. Hør hva statssekretæren sa til Mittkongsvinger.no etter befaringen nederst i artikkelen.

Fil 18.02.2017, 09.03.44
Det var en imponert statssekretær som var på befaring ved Politihøgskolen på Sæter fredag. Fra venstre. Ordfører Sjur Strand (AP), lokalpolitiker Eli Wathne (H), stortingspolitiker Gunnar A. Gundersen (H), statssekretær Thor Kleppen Sættem (H), stortingspoltiker Tor André Johnsen (FrP), lokalpolitiker Kjell Arne Hanssen (FrP), daglig leder PHS Sæter Bjørn Karlsen, studieleder PHS Sæter Vanja Lundgren Sørli og assisterende rektor PHS Tor Tanke Holm

Imponert over Kongsvinger kommune

Stortingsrepresentantene Tor André Johnsen (Frp) og Gunnar A. Gundersen (H) og assisterende rektor ved Politihøgskolen Tor Tanke Holm deltok også på orienteringen.

Tor André Johnsen berømmet den offensive holdningen til Kongsvinger kommune når det gjelder videreutvikling av tilbudet ved Sæter.

– Kongsvinger kommune har vært veldig dyktige med tilrettelegging, og ikke minst viljen til å investere for å utnytte mulighetene med en skytebane og andre fasiliteter, sier Tor André Johnsen.

Fil 18.02.2017, 09.01.40
Stortingspolitiker Tor André Johnsen er imponert over Kongsvinger kommunes offensive holdning og for å legge til rette for videreutvikling av Sæter for politiutdanning. Foto: Irén Carlstrøm.

Fagmiljøet er viktig

Tor Tanke Holm ved Politihøgskolen er imidlertid bekymret for å flytte hovedsete for politiutdanningen ut av Oslo. Han begrunner det med frykt for å miste fagkompetanse, og mener at Sæter er et godt egnet sted for operativ utdanning, med etter- og videreutdanning.

– Vi er et kraftfullt, men sårbart fagmiljø, og jeg er bekymret for at det blir svekket dersom hele Politihøgskolen flyttes ut av Oslo, sier han.

Han trekker også frem signalene som nå kommer om behovet for færre studieplasser fra 2018, og mener at det også vil påvirke antall studiesteder for politiutdanningen i Norge, som i dag tilbys i Stavern og Bodø i tillegg til Kongsvinger og Oslo.

– Kongsvinger kan løse utfordringer

Sjur Strand er imidlertid opptatt av å se mulighetene som Kongsvinger nå legger til rette for, og ønsker heller å se på hvordan fagmiljøet kan samarbeide sterkere.

Fil 18.02.2017, 09.02.41
Samtale om muligheter for utvikling av Sæter som utdanningssted for polithøgskolen. F.v. Sjur Strand, Tor Tanke Holm, Bjørn Karlsen og Vanja Lundgren Sørli.

– Jeg forstår at Politihøgskolen ønsker å ha kontroll på masterstudiet og forskningen, men når det gjelder bachelorutdanningen, ligger alt til rette for å kunne tilby det i Kongsvinger. Her kan vi få til en rask og rimelig utbygging for å dekke hele politiets behov for utdanning og øvinger. Dessuten kan vi legge til rette for beredskapsbehovet inntil det nye beredsskapssenteret skal stå ferdig, sier han.

Statssekretæren undestreker at han ikke kan forutsi noe. Nå skal han rundt og besøke de andre studiestedene i Norge, og tar med seg den grundig analysen Kongsvinger kommune har gjort når det gjelder utvikling av Sæter som utdanningssenter for Politihøgskolen.

– Behovet for etterutdanning kommer uansett til å øke, og forholdene ligger til rette for å videreutvikle det i Kongsvinger. Men ingenting er avgjort. Det har uansett vært veldig nyttig å se hvilket stort potensiale dette området har, avslutter statssekretær Thor Kleppen Sættem.

Hør hva statssekretær Thor Kleppen Sættem sa til Mittkongsvinger.no

Facebook Comments