Annonse

– Det største som har skjedd på 25 år

Rett før jul kom spesifiseringen av statsbudsjettet for 2017, som ble forhandlet frem av regjeringspartiene Høyre og FrP med samarbeidspartiene KrF og Venstre på overtid. Tildelingsbrevet viser at Høgskolesenteret i Kongsvinger, som en del av Høgskolen i Hedmark, får øremerket 20 av de totalt 500 nye studieplassene innen IKT.

De nye studieplassene er en del av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene, og vil bety enormt mye for utdanningstilbudet og næringsutviklingen i Kongsvingerregionen.

Godt og bredt samarbeid

Mittkongsvinger.no møter daglig leder Vegard Herlyng i Høgskolesenteret i Kongsvinger og Inger Noer, som er kommunestyrerepresentant og landsstyremedlem i Venstre, til en uformell juleprat på Welle kafé om betydningen av det nye studietilbudet for regionen.

Vegard Herlyng, er svært fornøyd med at det nå øremerkes midler spesifikt til Kongsvinger som studiested, og mener at det ikke er så vanlig at man plasserer studieplasser på et bestemt studiested som man nå har fått til i statsbudsjettet.

– Det har blitt jobbet bredt og godt over tid for å få til en oppskalering av studietilbudet i Kongsvinger. Dette er enormt viktig for utviklingen i Kongsvingerregionen, og det viser at det nytter å jobbe godt og riktig, og ikke minst at samarbeidet mellom mange aktører fungerer, sier Herlyng.

herlyngnoer
Inger Noer, kommunstyrerepresentant og landsstyremedlem i Venstre og Vegard Herlyng, daglig leder i Høgskolestiftelsen i Kongsvinger, er veldig fornøyde med de nye 20 IKT-studieplassene som ble forhandlet frem i statsbudsjettet. Foto: Irén Carlstrøm.

– Det største som har skjedd på 25 år

– Jeg mener dette er største som har skjedd i Kongsvinger på 25 år, fortsetter Inger Noer, og utdyper:

– Studieplasser kan ikke overvurderes. Vi er et utdanningssvakt område, og mer kunnskap skaper flere arbeidsplasser. Alle bedrifter trenger IKT-kompetanse, og fremover blir det enda viktigere knyttet til nyskapning og innovasjon i næringslivet.

I fjor jobbet Vegard Herlyng sammen med blant andre Inger Noer og flere med et utkast til en idé om et studietilbud innen logistikk i Kongsvinger, men hadde ikke kommet langt nok i planene for å få det med som et innspill i statsbudsjettet.

Flere aktører har imidlertid jobbet sammen om fokus på bioøkonomi og IKT, som også er knyttet opp mot næringsstrategien som har blitt meislet ut for Kongsvingerregionen gjennom Byregionprosjektet.

– Det er mange positive prosesser i regionen som drar i samme retning, blant annet med Byregionprosjektet, Hedmark Kunnskapspark og lokale politikere. I tillegg har vi et godt samarbeid med Høgskolen i Hedmark og fylkeskommunen, og sammen med Inger Noers arbeid inn mot Venstres forhandlingsansvarlige i budsjettforliket, har vi lykkes med å komme tydelig frem med budskapet, kan Vegard Herlyng fortelle.

Han mener likevel det er en vei å gå og at det må kjempes for å få alt på plass til en mulig oppstart i 2018.

Og det er nettopp kamplyst han ønsker maner frem for å synliggjøre regionens muligheter og måten vi kommuniserer dem på.

– Byregionprosjektets arbeid med å få på plass rapporter og utredninger har vært viktig for å få frem fakta og budskap. Når vi har fakta på bordet er det enklere å kommunisere hvordan regionen kan bidra til å løse utfordringer. Det er også viktig at vi må bli mer kamplystne og ha et positivt fokus når vi kommuniserer, sier han.

Riktig timing

Både Inger Noer og Vegard Herlyng mener at alt ligger til rette for å utvikle regionens muligheter nå.

– Vi i Venstre mener saker som biodrivstoff og å få mer av godstrafikken over på bane er viktige saker for landet vårt, og der stiller vi sterkt i denne regionen. Det gjør meg så oppgitt at det snakkes om at biodrivstoff ikke er så miljøvennlig. Det er tross alt bedre enn det vi har nå, og da er krav om 20% innblanding og avgifter på fossilt drivstoff viktig, forteller Noer.

Hun refererer blant annet til biogassfabrikken i Skogn, som produserer biogass fra avfall fra oppdrettsnæringen, og som skal forsyne busstrafikken i området med biogass som drivstoff.

– Bioøkonomi og teknologiutvikling er viktige områder å jobbe med. Vi ser at volum på for eksempel elbiler også driver teknologiutviklingen, og derfor er blant annet IKT viktig for landet. Vi fikk forhandlet frem 500 nye studieplasser innen IKT i statsbudsjettet, og er veldig fornøyd med at 20 av dem kommer i Kongsvinger, sier hun.

hogskolebygget
Det må fortsatt jobbes godt for å få på plass de nye studieplassene i IKT med en forventet oppstart i 2018, når den nye Høgskoleblokka skal tas i bruk av Høskolsenteret. Foto: Irén Carlstrøm.

Flere studieplasser viktig for næringslivet

– For næringslivet i regionen vår er studieplassene innen IKT viktig. Vi har mange små og mellomstore bedrifter som har behov for mer IKT-kompetanse. Vi vet at mange studenter gjerne blir boende ved studiestedet etter endt utdanning. Vi kan dermed få tilgang på viktig kompetanse i regionen, som over tid er mer bærekraftig enn å for eksempel leie inn konsulenter for analyser, forteller Vegard Herlyng.

Han er optimistisk med tanke på Kongsvingers muligheter som studiested fremover, og er enig med Inger Noer i at de nye studieplassene innen IKT er en veldig viktig milepæl for utviklingen i regionen.

– For Høgskolesenterets del har vi også fått inn en veldig kompetent og viktig ressurs i Anders Øverby, som skal jobbe med studieutvikling fremover. I tillegg jobber vi godt sammen med blant annet Kunnskapsparken og Byregionprosjektet, og håper vi kan komme med flere gode nyheter litt utpå nyåret, avslutter en optimistisk Herlyng.

 

Facebook Comments

1 Comment

Comments are closed.