Annonse

450 elever på en av Norges største Innovasjonscamper

Onsdag deltok 450 fra hele Kongsvingerregionen på Innovasjonscamp i Storhallen for fjerde året på rad. Arrangementet gjennomføres av Ungt Entreprenørskap og Regionrådet i samarbeid med lokalt næringsliv.

Erik Lundgård i Ungt Entreprenørskap mener det er viktig at unge lærer seg entreprenørskap og trener på kreativitet og nytenkning.

Med skogen som tema

– I år er det «Skogen inn i framtida» som tema, og de skal jobbe med skogen som ressurs innen fire ulike oppgaver. Kan hende skapes det nye ideer for regionen i framtida, og tilbakemeldingene fra elevene er at de setter pris på en annerledes skoledag der flere kan jobbe kreativt sammen, forteller Lundgård.

En gruppe fra Våler ungdomsskole jobber med en idé om å produsere et miljøvennlig fargestoff fra skogen, og at det skal etableres en fabrikk i regionen om produserer produktene. De har også en idé om å bruke kvae som sirup i matprodukter. Gjennom å etablere en fabrikk skapes det arbeidsplasser, og de vil knytte dette opp mot skoler og utdanning.

– Hva synes dere om å være med på Innovasjonscamp?

– Det er gøy, annerledes, og morsom å treffe andre mennesker, er tilbakemeldingenen fra gruppa

Gruppen fra Våler trives godt med en annerledes og kreativ skoledag: Foran fra venstre: Hugo Henriksen, Roger Holter Grambo, Sigrid Svenkerud, Emelie Halvorsen, Magnus Helgestad og Christina Anouk Holtslag.

En annen gruppe fra Skarnes jobber med å etablere et økologisk hotell med hytter i trærne, som skal gjøre det mer attraktivt å besøke regionen.

Kristian Lyngås, Aron Braaten, Tiril Øksdal og Maren Hammer er godt i gang med dagens oppgave, og jobber iherdig for å lage både ideen og forbereder seg på presentasjonen for juryen senere på dagen.

– Hva tenker dere om en slik dag?

– Det er så godt å gjøre noe annet, er det kontante svaret fra Kristian Lyngås Johnsen.

Gruppa istemmer at det er spennende å gjøre noe annet enn å bare sitte ved skolepulten.

skarnes
Kristian Lyngås Johnsen (f.v), Aron Braaten, Tiril Øksdal og Maren Hammer fra Grue har en idé om å bygge et økologisk hotell med trehytter i regionen.

 

Kjersti Rinde Omsted i K+ mener Innovasjonscamper er viktig for å oppmuntre unge til kreativitet, og ikke minst at det kobler elever og næringsliv på et tidlig stadium.

camp
Erik Lundgård i UE og Kjersti Rinde Omsted i K+ sammen med 450 elever, som gjør det til en av Norges største Innovasjonscamper.

– De unge er fremtidens arbeidsliv, og det er viktig at vi ser ressursene de har og møter dem tidlig for å lytte til deres ideer. De er fortsatt unge og har ikke blitt formet så mye som oss eldre, og har gjerne spennende ideer og tanker som er litt mer «grenseløse», sier Kjersti Rinde Omsted, som jobber med gründere i K+.

– De unge er fremtidens nærings- og arbeidsliv

– Nå er det mye fokus på det grønne skiftet og at vår region har mye å bidre med i fremtidens industriutvikling. Hvordan tror du ungdommen tenker om skogen?

– Jeg tror unge er mer bevisste og vil se skogen som en viktig ressurs fremover. Skogen er en viktig nøkkel for bærekraft, og det er nå skog og teknologi utvikles parallelt. De unge ser spennende muligheter med skogen som ressurs, og det er morsomt at de jobber så kreativt og med stor innsats, fortsetter Rinde Omsted.

Fagjuryer fra næringslivet vurderer alle oppgavene basert på ulike kriterier samt fremføringen, og til slutt gjenstår det fire grupper som vinnere innenfor hver av de fire oppgavene.

Vinnerne i år kommer fra Grue, Nord-Odal, Åsnes og Våler, og juryene har ulike begrunnelser for hva de har lagt vekt på ved sine avgjørelser.

En av vinnergruppene er fra Våler, og deres forretningsidé er å erstatte gummi i bildekk med kvae. Begrunnelsen fra juryen er blant annet at de går inn i et eksisterende marked med et miljøvennlig produkt, at det er gjennomførbart og spisset, at de tenker internasjonalt og at de kobler på forskning og utvikling i næringsliv og høgskole.

valer1
Den ene vinnergruppene i år kommer fra Våler, og har en forretningsidé om å erstatte gummi i bildekk med kvae. – En helhetlig og gjennomført tanke med internasjonalt fokus og koblig på FoU ga seier på denne oppgaven.

 

Facebook Comments