Annonse

Planlegging av årets TV-aksjon er i gang

I dag sparket Kongsvinger-regionen i gang planleggingen av årets TV-aksjon 23.oktober. Rodeledere og komitémedlemmer fra hele distriktet var til stede på møte i Rådhuset, der fylkesaksjonsleder for Hedmark, Tore Topp inviterte til en gjennomgang av årets nasjonale giveraksjon.

SE INTERVJU MED RØDE KORS, FYLKESLEDEREN FOR TV-AKSJONEN OG UNO ARNESEN NEDERST I ARTIKKELEN.

I år er det Røde Kors som står bak aksjonen, og tema for årets TV-aksjon er ofre for krig og konflikt, med mottoet ”Sammen får vi hjelpen helt frem”.

tvaksjon
Det var en motivert gjeng fra regionen som var samlet i Kongsvinger i dag for å starte planleggingen av årets TV-aksjon.

Veronica Evensen er frivillighetskoordinator i Hedmark Røde Kors, og hun holdt et engasjert innlegg om hva Røde Kors jobber med både lokalt og internasjonalt, og trakk spesielt frem alle frivillige, som er bærebjelken i organisasjonen.

-I Norge har vi over 400 lokalforeninger og 43 000 frivillige, og folk kan rykke ut veldig raskt ved behov. Intenasjonalt jobber vi i over 190 land med over 100 millioner medlemmer og frivillige, kunne Veronica Evensen fortelle.

Folk er villige til ofre seg for å hjelpe

Hun fortalte også om at folk rundt omkring i verden er villige til å ofre livet sitt i soner som er utsatt for krig og konflikt for å bistå folk i nød gjennom Røde Kors.

Det er spesielt ti land i verden som er i fokus når det gjelder krig og konflikter, og menneskene som bor der trenger ekstra hjelp og oppfølging.

-Vi må redde liv og gi omfattende helsehjelp til de mest sårbare menneskene i verden. Land som Syria, Libanon, Sør-Sudan, Somalia, Myanmar, Honduras, El Salvador og Guatemala har en befolkning som virkelig trenger hjelp. Vi skal hjelpe de som har behov for enkle ting som nødrasjoner, helsehjelp og mange andre livsviktige tiltak. De trenger et lite håp, sa Evensen.

Også penger til integrering i Norge

I tillegg til å hjelpe mennesker i andre land, går ti prosent av årets innsamlede midler til integreringsoppgaver i Norge.

-Vi ser at vi får stadig flere frivillige som ønsker å hjelpe til med integreringsarbeidet i Norge, og her har vi i Røde Kors en viktig jobb å gjøre. Det kan være alt fra aktiviteter på mottakene, flyktningeguide, som gjør at flyktninger kan oppleve noe ved at folk tar dem med ut på tur eller aktiviteter, fortalte frivillighetskoordinatoren.

Sterk historie fra en flyktning

For å gi deltakerne på dagens møte en konkret historie på hva det vil si å være flyktning, var Iran Morovati fra Kongsvinger invitert til å fortelle litt av sin historie.

Hun er opprinnelig fra Kurdistan i Iran, men har bodd i Kongsvinger siden 1994. Iran ble født i en fattig familie, og vet ikke når hun ble født. Hun gikk på skole i 5 år, og etter at hun begynte å engasjere seg politisk, endte det opp med at hun måtte flykte, og ble geriljasoldat i fjellene i Iran.

Etter hvert rømte hun og mannen via Irak til Tyrkia, der de oppsøkte FN, og fikk reise til Norge som kvoteflyktninger. Hun fortalte om en veldig vanskelig situasjon og traumer med forfølgelse, og fysiske og mentale arr. Flukten til Tyrkia var tøff, og i løpet av ett døgn hadde de ikke noe drikke, og kun noen mandler å spise. Det var ikke lett for en høygravid kvinne, minnes hun.

iran
Iran Morovati bidro med sin vanskelige historie som flyktning, og hvor viktig hun mener det er at de som kommer som flyktninger til Norge selv må sørge for å bli integrert.

Men til tross for at Iran Morovati er en liten av vekst, har hun et stort pågangsmot som er få forunt.

– Jeg har ikke hatt noe annet valg enn å bli integrert. Jeg hadde kun gått 5 år på skole, men fant ut at jeg måtte jobbe hardt for å bli en av dere. Det er jo helt opp til meg, og det ønsker jeg å fokusere på i mitt politiske arbeid, fortalte Morovati, som er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Kongsvinger kommune.

Hun fortalte forsamlingen at hun er opptatt av at flere innvandrerkvinner kommer seg ut for å bli mer selvstendig, og at de først og fremst må lære seg språket for å fungere i samfunnet.

– Det er ikke riktig at kvinner som har bodd i Kongsvinger i 20 år må bruke tolk. Vi må hjelpe kvinner til å bli mer bevisste på sine ressurser, og at de selv må jobbe for lære seg norsk og bli en del av lokalsamfunnet, sa en engasjert Morovati.

Tror på større giverglede med Røde Kors

I Kongsvinger er det Byen Vår som organiserer TV-aksjonen og leder Uno Arnesen syne det er positivt at en så kjent organisasjon som Røde Kors står bak årets aksjon.

-Dette gir oss større muligheter lokalt, siden det ikke er ofte vi har med et aktivt lokal-lag i aksjonen. På de 11 årene jeg har holdt på med dette, er det kun andre eller tredje gangen vi har ekstra drahjelp lokalt. Det bør kunne gjøre det letter å verve bøssebærere og gi større giverglede, sier en fornøyd Arnesen.

-Hva er din viktigste utfordring til Kongsvinger-samfunnet i forbindelse med årets TV-aksjon?

-For Kongsvinger er det viktig at alle gir sitt bidrag uavhengig av om man er hjemme på bøsse-søndagen eller ikke. Man kan bruke givertelefon og andre muligheter. Og selvsagt ønsker vi oss mange bøssebærere – og at folk har kontanter hjemme søndag 23.oktober. Den store dugnaden er fortsatt basert på ”hard valuta”, oppfordrer Uno Arnesen om årets aksjon.

Alle som ønsker å bidra med frivillig innsats i forbindelse med årets TV-aksjon til inntekt for Røde Kors i Kongsvinger-regionen bes ta kontakt med sin lokale representant for komiteen i kommunen, eller sitt lokale Røde Kors-lag.

Så gjenstår det å se om Hedmark til sammen klarer å slå Oppland, som fylkesaksjonsleder Tore Topp håper på. Utfordringen er herved gitt.

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *