Annonse

Barnehagene i regionen styrker sin læringskompetanse

Rundt 30 pedagogiske ledere fra barnehager i hele Kongsvingerregionen får en lærerik start på det nye året. I dag startet de på et nytt studie på Høgskolen i Kongsvinger der de skal utvikle sin kompetanse innen veiledning, ledelse og læring i organisasjoner.

skogen4
Daglig leder Vegard Herlyng på Høgskolen i Kongsvinger setter pris på samarbeidet med oppvekstssektoren i kommunene i regionen. Foto: Irén Carlstrøm.

– Dette er et ønske fra kommunene i regionen om å videreutdanne pedagogiske ledere i barnehagene i regionen, og for oss er det gledelig at også oppvektssektoren samarbeider med oss om videreutdanning og kurs, sier daglig leder Vegard Herlyng på Høgskolesenteret. 

Læring skaper mestring

Stig Eriksen som er fagansvarlig på studiet sier til Mittkongsvinger.no at man etter den nye rammeplanen for barnehager trådte i kraft i 2006, har fokus på at barnehagene skal være en lærende organsisasjon der de ansattes kompetanse og fokus på å styrke kompetansen er viktig. Han mener også at en lærende barnehage kommer barna til gode.

– Hvordan kommer kunnskap om veiledning og læring barna til gode i barnehager?

– Hvis ledere og ansatte blir mer bevisste på å veilede og la de andre finne svarene, skapes det en mestring og kunnskap hos den andre som skaper endringer over tid. Husk at læring og svarene skjer hos den andre i veiledning, forteller Stig Eriksen.

Han har selv sin hovedfagsutdanning fra NTNU med fagene psykologi, pedagogikk og sosiologi/samfunnskunnskap. Han har lang erfaring som leder og med voksenopplæring og kursaktivitet, og jobber nå på tiende året ved Samfunnsvitenskapelig Institutt på Høgskolen i Innlandet, avdeling Hamar.

– Teoretisk er jeg opptatt av læring gjennom egne erfaringer og det å oppdage selv, og vi kommer til å jobbe mye med dialog og refleksjonsoppgaver i løpet av studiet, sier han.

Refleksjon og involvering

Tre av deltakerne på studiet er Vilma Berg fra Knapper barnehage, Sonja Haugen fra Sand barnehage og Kristin Hellerud fra Korsmo barnehage. De er alle enige om at kompetanse på veiledning, ledelse og læring er viktige områder i deres arbeidshverdag.

– Jeg synes det er viktig å bli mer bevisst på hvordan man snakker med andre ansatte. Det er så lett å legge sine meninger i munnen på andre. Jeg ønsker å bli mer reflektert i måten jeg kommuniserer på, forteller Kristin Hellerud. 

Vilma Bergs innfallvinkel til studiet er å lære mer om hvordan personalet lærer.

– Vi har jo en rammeplan å styre etter, men jeg ønsker å få mer kunnskap om å fremme det som er viktig i våre rammer gjennom refleksjoner, sier hun.

De er alle enige om at det ofte blir mye «prat» og fag i barnehagen, men at det ofte går ut på å gi hverandre informasjon.

– Det viktigste for meg er å få meg de andre ansatte til å bidra med sine ideer og tanker, og at vi gjør det på riktig måte slik at alle kan oppleve mestringsfølelse, forklarer Sonja. 

fil-04-01-2017-13-03-49
Vilma Berg (f.v), Sonja Haugen og Kristin Hellerud har startet på studie i veiledning, ledelse og læring på Høgskolesenteret i dag, og ser frem til at fagansvarlig Stig Eriksen skal dele sin kompetanse med dem. Foto: Irén Carlstrøm.

Ønsker seg verktøy og teknikker

Det er tre bevisste og reflekterte pedagogiske ledere som starter opp på studiet, og har sine klare mål om hva de ønsker å lære.

– Jeg ønsker å lære meg verktøy og teknikker til bruk i veiledningssamtaler, forteller Vilma.

Kristins fokus er på å bli mer bevisst på ordlegging i samtaler, mens Sojna i tillegg til å lære mer om veiledning som tema, også ønsker å bruke kompetansen hun tilegner seg til et enda bedre foreldresamarbeid.

Mens både Vilma håper å tilegne seg verktøy og teknikker som kan brukes i veiledningssamtaler, vil Kristin

De er alle enige om at de ønsker å dele sin kompetanse med de andre, og har som mål at måten de lærer, veileder og leder på skal bidra til et godt arbeidsmiljø og mer tilstedeværende voksne, som de er sikre på at barna også vil merke.

– Det er stor forskjell på læring og undervisning. Læring skjer med respekt for hverandre, og involvering og dialog er viktige faktorer i alle organisasjoner, spesielt med tanke på ale endrings- og utviklingsprosesser vi alle opplever, forklarer Stig Eriksen.

 

 

Facebook Comments