Annonse

Han blir rektor for den nye ungdomsskolen

KONGSVINGER: Jørgen Bo Gundersen (56) har takket ja til jobben som rektor for den nye felles ungdomsskolen i Kongsvinger. Frem til skolen åpner høsten 2018, vil han være øverste leder for både Holt og Tråstad ungdomsskoler.

rektortråstad
Kommunalsjef oppvekst Kjersti Vevstad er meget fornøyd med at Jørgen Bo Gundersen blir ny rektor for felles ungdomsskole i Kongsvinger. Foto: Kongsvinger kommune

Siden den nye fellesskolen er en sammenslåing av de tre eksisterende ungdomsskolene på Holt, Tråstad og Roverud, slår Arbeidsmiljøloven fast at de nåværende rektorene skal kunne ha fortrinnsrett til stillingen – forutsatt at de er faglig og personlig kvalifiserte. Dagens rektor ved Holt u-skole, Jørgen Bo Gundersen, er den eneste av rektorene som har ønsket stillingen. Etter en omfattende evalueringsprosess, med blant annet flere drøftingsmøter med de tillitsvalgte, ble han sist uke tilbudt den krevende og svært viktige jobben.

Jørgen Bo Gundersen kommer opprinnelig fra Halden, og startet lærerkarrieren ved grunnskolen i Halden i 1981. På 90-tallet var han ansatt ved ulike skoler i Akershus, før han i 2000 etablerte seg i Kongsvinger. Her han blant annet vært lærer, undervisningsinspektør, rektor og skolefaglig rådgiver i Kongsvinger kommune. Eidskogingene husker ham antagelig som kommunens oppvekstsjef fra 2008 til 2010.

– En perfekt kandidat!

Kommunalsjef for oppvekst, Kjersti Vevstad, er særdeles godt fornøyd med utfallet.

– Dette blir en svært god løsning! Ingen er bedre egnet til å ta denne jobben enn Jørgen Bo Gundersen, og jeg er ikke i tvil om at vi har fått tilgang til den beste kandidaten, uavhengig av lovverk og ansettelsesprosesser, sier Vevstad.

Hun begrunner uttalelsen med at Gundersen har en imponerende faglig bakgrunn, med blant annet praktisk erfaring fra alle skoletrinn, helt fra de aller yngste elevene til klasser ved videregående.

– I tillegg har han en personlighet og en lederstil som gjør ham særdeles godt egnet til å lede arbeidet med å smelte tre ulike skolekulturer sammen til én. Han kjenner dessuten distriktet godt, og har på toppen av det hele vært en viktig bidragsyter i forarbeidene til nye fellesskolen, fortsetter Vevstad.

Både Skolelederforbundet, Utdanningsforbundet og Fagforbundet støtter løsningen, og Vevstad mener at ingen har bedre forutsetninger for å lede arbeidet med å planlegge den nye ungdomsskolen.

– Må bli kjent med alle

– Jeg tror dette for tiden må være regionens mest interessante og utfordrende jobb. Derfor er jeg både ydmyk og stolt over å få denne muligheten, sier Gundersen.

Han kommer til å ha sin hovedbase sammen med resten av Tråstad ungdomsskole i midlertidige lokaler leid av Høgskolestiftelsen i F-blokka ved Svømmehallen. Han er opptatt av å se fordelene fremfor ulempene knyttet til det å være leder for to fysisk adskilte enheter.

– Mye av tiden min vil uansett gå med til å planlegge den nye ungdomsskolen. Etter seks år som rektor ved Holt, kjenner jeg lærere og elever ved denne skolen veldig godt. Nå må jeg bli like godt kjent med Tråstad og Roverud.

Han understreker at det er viktig å ta vare på det beste fra alle tre skolene når den nye skolen nå skal planlegges.

– Hvor jeg fysisk sitter og jobber er mindre viktig. Vi organiserer dessuten et lederteam ved Holt, som vil få oppgaven med å håndtere den daglige driften, forklarer Gundersen.

Forbereder stor skole

Jørgen Bo Gundersen forteller at selv om de fysiske rammene for den nye skolen allerede er klare, gjenstår det mye arbeid når det gjelder det pedagogiske innholdet. Det er mange hensyn å ta når vi skal forberede en skole med kapasitet til 700 elever.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for å skape en ungdomsskole som utvikler våkne, oppegående og lærelystne elever som er motivert for videregående, avslutter Jørgen Bo Gundersen.

Slipper å søke egne stillinger

Mens Gundersen formelt tiltrer som rektor for Tråstad og Holt u-skoler 1. august, går konstituert rektor ved Tråstad, Camilla Nygaard, tilbake til stillingen som oppvekstrådgiver i kommunens utviklingsavdeling.

Ettersom den nye fellesskolen blir organisert som en sammenslåing og videreføring av tre enheter, vil lærerne slippe å søke på sine stillinger. Vevstad og Gundersen presiserer imidlertid at alle lærerne må være forberedt på endringer av fag- og timefordeling seg imellom.

 

 

Facebook Comments