Annonse

Nå blir det billigere å kjøre tog på Kongsvingerbanen

Fra 14.oktober reduserer NSB prisene på månedskort og årskort med 20 prosent. Rabattordningen er et resultat av budsjettforliket på Stortinget mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og støttepartiene Venstre og KrF.

I følge DN i dag sier Venstres transportpolitiske talsperson, Abid Q. Raja at Venstre vil jobbe for å utvide rabatten i forhandlinger om neste års statsbudsjett.

nsb
NSB reduserer prisene på måneds- og årskort med 20 prosent.

– Neste skritt må være at prisen settes ned også i de områdene der NSB samarbeider med lokale kollektivselskaper om prisen. Det skal lønne seg for folk å velge miljøvennlige løsninger, og da må prisen også være lav, sier han.

Varaordfører i Kongsvinger, Margrethe Haarr (SP), er fornøyd med at det nå blir rimeligere priser på Kongsvinger-banen.

– Arbeidsmarkedet i Kongsvinger og regionen har sine begrensninger, og flere pendler ut av kommunen for å jobbe. Slik arbeidsmarkedet er nå, er det viktig med gode betingelser for å kunne bo i kommunen/regionen, og jobbe i oslo-regionen. Mange av pendlerne bruker toget, med en redusert pris vil de også få redusert kostnadene de har i forbindelse med dette. Sammen med flere adgangen, bidrar dette til at det kan bli enklere å pendle, sier hun.

Så gjenstår det å se om Venstres mål om forhandle om enda rimeligere togbillettpriser i neste års statsbudsjett kan komme togpendlere og andre som bruker toget fra og til Kongsvinger til gode.

 

Facebook Comments