Annonse

Vil bygge rulleskøytebane og nærmiljøanlegg på Holt

Kongsvinger skøyteklubb har hatt en positiv utvikling de siste årene med stadig flere medlemmer og stor breddeaktivitet. Samtidig er det flere unge løpere fra Kongsvinger som hevder seg på et høyt nivå både nasjonalt og internasjonalt.

Klubben har gjennom mange år lagt ned mye dugnadsarbeid og penger på det kommunale skøyteanlegget på Holt, både når det gjelder bygging og vedlikehold av klubbhuset, innkjøp av vanningsbil, traktor til brøyting og isprepareringsmaskin.

– Skøyteklubben tilbyr et lavterskeltilbud der alle kan delta, og vi har et godt miljø som skaper mye aktivitet. Ungdommen vår hevder seg både nasjonalt og internasjonalt, og setter dermed Kongsvinger på kartet, sier avtroppende styreleder i Kongsvinger skøyteklubb, Eivind Solberg.

skøyteklubben
Dugnadsinnsatsen i Kongsvinger skøyteklubb er stor, og de har bygd eget klubbhus, og de sørger for islegging og vedlikehold av det kommunale anlegget i løpet av vinteren. Nå vil de bygge et nærmiljøanlegg med rulleskøytebane, og søker Kongsvinger kommune om tilskudd. Fra venstre: Lars Røttum, Roar Nybakk, Siri Skjæret, Evind Solberg, Tom Ljungquist og Camilla Skjerpen. Foran står Hilde Røttum. Foto: Irén Carlstrøm.

Anlegget på Holt må videreutvikles

Behov for en videreutvikling av skøyteanlegget er stort, og klubben har derfor brukt egne midler til å få utarbeidet planer for å etablere et nærmiljø- og flerbruksanlegg, som også inkluderer en rulleskøytebane på Holt.

– Vi ser at det stadig blir stadig vanskeligere å finne plasser å trene rulleskøyter på. Det er mye trafikk og få egnede steder å trene på. Et slik anlegg på Holt er et viktig tilskudd for at dagens unge kan videreutvikles, og at det også fungerer bra for rekrutteringen, sier Roar Nybakk i Kongsvinger skøyteklubb.

Sammen med styremedlem Tom Ljunquist har han vært prosjektleder for planleggingen av det nye flerbruksanlegget på Holt. Prosjektet har en totalramme på 920.000 kroner, og klubben søker nå tilskudd fra Kongsvinger kommune på 275.000 kroner.

holt
Den nye rulleskøytebanen er planlagt innenfor dagen lengeløpsbane (i hvitt), og et planlegges også en volleyballbane og en basketballbane i midten. – Her vil det også være mulig å sykle og gå på rulleski i tillegg til andre uorganiserte aktiviteter, sier Roar Nybakk i Kongsvinger skøyteklubb

Flerbruksanlegg for alle

– Anlegget vil bestå av en volleyballbane, en basketbane og en rullekøytebane, som også kan brukes til andre aktiviteter, forteller Tom Ljunquist.

Han understreker at det nye anlegget vil være fleksibelt til barmarksaktiviteter for flere typer idrett, men klubben mener at det også vil passe bra til andre fritidsaktiviteter som ikke er organisert.

– Her kan barn og unge utfolde seg på både rulleskøyter og rulleski, og flere barn kan prøve seg. BUA på Vennersberg er et viktig tilbud for alle i Kongsvinger, og det er kort vei  derfra til Holtbanen, hvor de kan utfolde seg, sier Roar Nybakk, og fortsetter:

– Det vil også være attraktivt for flere klubber i nærområdet, som kan bruke anlegget for trening.

skøyteklubben1
Avtroppende styreleder i Kongsvinger skøyteklubb, Eivind Solberg (t.v) i samtale med prosjektleder Tom Ljungquist og påtroppende styreleder Camilla Skjerpen om planene for det nye nærmiljøanlegget ved Holtbanen. Foto: Irén Carlstrøm.

Rulleskøytebanen vil ligge innenfor dagens skøytebane, og vil bli på rundt 200 meter lang. Området vil delvis asfalteres, men det er også planlaget en sandvolleyballbane og en basketbane på indre bane.

– Anlegget vil ha stor betydning for breddeidretten, og her kan barn  trene rulleski og sykkel trafikksikkert, samtidig som det også gir bedre muligheter for de som ønsker å satse frem mot et elitenivå, forklarer Eivind Solberg. 

Søker tilskudd på 275.000 kroner

I finansieringen av prosjektet legges det opp til et nærmiljøtilskudd på 460.00 kroner, egeninnsats fra klubben er på 185.000 kroner, og resterende 275.000 kroner søkes det om i tilskudd fra Kongsvinger kommune.

Klubben har hatt god dialog med KKEiendom i planleggingsprosessen, og søknaden er nå oversendt kommunen. De forventer at den nå skal gjennom komité for kultur, miljø og integrering, før den går videre til formannskap og endelig vedtak i kommunestyret.

– Tiden blir kanskje litt knapp til at det skal komme opp i kommunestyret i mai, så det er kanskje mer realistisk at det blir juni. Vi har Norges Skøyteklubb i ryggen, og lokalt har både Byen Vår og BUA Kongsvinger gitt uttrykk for at de hilser et slik nærmiljøanlegg velkommen. Dette vil bli et flerbrukstilbud som gavner hele Kongsvinger og distriktet, men ikke minst trenger alle som bor i denne delen av byen gode aktivitetstilbud i nærområdet, avslutter Tom Ljungquist.

 

Facebook Comments