Annonse

E16 åpner igjen i begge retninger fredag

e16
E16 åpner i begge retninger fredag. Trafikken var relativt rolig gjennom Glommengata torsdag ettermiddag, men de siste ukene har vært preget av lange køer og til dels trafikkfarlige situasjoner med den store trafikken på stasjonssida.

Etter snart tre uker med til tider kaotiske trafikale tilstander gjennom Kongsvinger sentrum, er veiarbeidet på E16 mellom Vinger tunnel og Gjemselund bru nå ferdigstilt.

I følge entreprenøren NCC er reparasjonen av setningsskaden nå ferdig, og fra og med fredag blir det igjen mulig å kjøre i begge retninger gjennom sentrum igjen.

Det har vært manuell dirigering gjennom rundkjøringen ved Sundehjørnet, som i perioder på døgnet har skapt lange køer fra alle retninger inn mot sentrum.

De næringsdrivende ved blant annet Sundehjørnet på stasjonssida er også glade for at arbeidet med E16 nå er ferdig, og at trafikken kan flyte normalt gjennom Glommengata igjen.

På grunn av den store trafikken, som til tider også har skapt mange trafikkfarlige situasjoner, har butikkene ved Sundehjørnet merket at en del har valgt andre handlemønstre i anleggsperioden.

Asfaltering av strekningen som nå er reparert vil skje senere.

 

Facebook Comments

Tags from the story
, , ,