Annonse

Elever og lærere enige: – Lærer raskere og bedre med læringsbrett

Det er en enklere og bedre måte å lære på. Vi får gjort mer oppgaver med i Pad i stedet for å måtte logge inn på PC. Læreren kan rette leksene på sin egen iPad. Vi får tilbakemelding fra læreren på leksene raskere. Det er mer stas å ha en iPad enn en kladdebok. Vi finner fakta raskere.

brandval1
De sju elevene ved 7.trinn på Brandval skole er veldig fornøyd med å bruke nettbrett, og synes at det går lettere og raskere å lære – så lenge de har ladet iPadén. Foto: Irén Carlstrøm.

Dette er noen av tilbakemeldingene fra elevene på 7.trinn på Brandval skole, som er udelt positive når de blir spurt om deres erfaringer med bruk av iPad – eller læringsbrett – som de kaller det i skolen. Eneste eventuelle problem som en av elevene trekker frem er om man glemmer å lade iPad’en.

Se film fra Brandval barneskole og Holt ungdomsskole og deres erfaringer med læringsbrett nederst i artikkelen. 

Positiv læringsspiral

På Brandval har de jobbet med læringsbrett på 5.-7.trinn i snart to år, og rektor Marianne Rapstad mener at de totalt sett har hatt veldig positive resultater ved å ta i bruk læringsbrett som verktøy.

– Hvilke erfaringer har dere gjort nå når dere har brukt læringsbrett i snart to år?

– Vi ser blant annet at det er stor arbeidsvilje og et stort engasjement blant elevene. Det øker både læringstrykket og læringsutbyttet, og er også et godt verktøy i samarbeid med foreldrene, forteller Rapstad.

Hun sier at det er viktig å holde fokus fremover, og at læringsbrettet vil være et viktig verktøy sammen med flere læringsmetoder de vil bruke.

– Med positive erfaringer bygger vi en positiv spiral, og ønske om læring er viktig for at elevene skal lære det de skal i skoleløpet, fortsetter hun.

Mer tilpasset undervisning

Flere av elevene ved 7.trinn på Brandval skole trekker spesielt frem at det er enklere å vise frem og få rettet lekser, og at man får et bedre tilpasset opplæring med bruk av læringsbrett.

brandval
Lærer Jim Ali ved Brandval barneskole har nettopp tatt i bruk læringsbrettet, og ser frem til videre kursing. Foto: Irén Carlstrøm

– Nå slipper vi blant annet å stå i kø for å vise frem lekser. Når vi sender over leksen til læreren, får vi gjerne tilbakemelding med en gang, og kan rette opp eventuelle feil med en gang, forteller elevene.

Lærer Karoline Olafsens erfaring er at elevene kan få flere oppgaver, de jobber raskere, og at de får mer drilling, spesielt i matte, hvor det krever mer.

– Vi får mer tid til elevene, og kan hjelpe dem på en enda bedre måte ved å tilpasse oppgavene til hver enkelt elev på en enda bedre måte, forteller hun.

På fellesrommet til lærerne på Brandval skole har de nettopp fått en stor skjerm som blant annet skal brukes til opplæring og kompetansedeling. I disse dager gjennomføres det opplæring av lærerne på 1.-4.trinn på Brandval skole. En rask spørrerunde på fellesrommet viser at lærerne også er positive til at alle elevene nå skal ta i bruk læringsbrettet i undervisning.

holtelever
Ved tiende trinn på Holt ungdomsskole tas nettbrettet i bruk blant annet her i norskundervisningen. – Vi merker også at elevene jobber roligere, sier lærer May-Britt Andersson. Foto: Irén Carlstrøm

Skal gi alle elever muligheter for god læring

torodd
Inspektør Torodd Kisen ved Holt ungdomsskole mener at bruk av læringsbrett gir elevene bedre selvtillit. Foto: Irén Carlstrøm

På Holt ungdomsskole har de brukt læringsbrett i halvannet år, og selv om det er variasjon i elevenes tidligere erfaringer med bruk av iPad som læringsverktøy, har det gått relativt greit for de fleste å lære seg å bruke det i skolehverdagen.

Mittkongsvinger.no fikk en prat med en av elevene, Tiril Børrud om hva hun mener om bruk av læringsbrett i skolehverdagen.

– Jeg er relativt analog av meg, og har ikke brukt iPad tidligere, men jeg ser at de som er vant til å bruke det fra før jobber veldig raskt og skriver mye, forteller Tiril Børrud ved tiende klasse på Holt. 

Inspektør Torodd Kisen ved Holt ungdomsskole ser at bruk av læringsbrettet som verktøy bidrar til at alle får til noe, og at det gir elevene bedre selvtillit.

– Hva er de viktigste erfaringene du vil trekke frem?

– Når de bruker læringsbrettet ser det ordentlig ut, og alle har noe å presentere uavhengig av faglig nivå. Vi håper at det kan bidra til å utjevne forskjeller.

Han er imidlertid klar på at det betinger at de voksne følger opp, og at det skaper noen tekniske utfordringer.

– Hvilke utfordringer ser du?

– Det er faktisk ikke alle som har internett-tilgang hjemme, og det er viktig at vi legger til rette for at alle får tilgang på ukeplaner og diverse oppgaver mens de er på skolen, sier han. 

Lærer May Britt Andersson er lærer på tiende trinn, og hun merker på elevene at iPad er et nyttig verktøy i skolehverdagen.

– Vi ser at elevene blir mer engasjerte når vi gir oppgaver med læringsbrettet, og ikke minst blir det en roligere klassesituasjon, forteller May Britt Andersson, som er lærer ved tiende trinn på Holt.

En stor og viktig satsing

Kommunalsjef oppvekst Kjersti Vevstad fikk høre mer om erfaringene fra elever, lærere og rektor ved Brandval skole i dag, og hun sier at det er et stort løft Kongsvinger kommune nå gjør for å effektivisere og forbedre læringen i grunnskolen.

kjerstivevstad
Kommunalsjef oppvekst, Kjersti Vevstad, mener det er viktig at kommunen nå gir alle elever ved grunnskolen en egen iPad. Og tilbakemeldingene fra elevene ved Brandval skole er udelt positive. Foto: Irén Carlstrøm

– Vi bruker rundt 4 millioner kroner i året på lease læringsbrettene, og det tilsvarer omtrent det samme vi har brukt på PCér. Vi investerer også rundt en million kroner på kursing og opplæring av alle lærerne som ikke har brukt iPad i undervisning før, så vi får en veldig god kompetanse på alle skolene, forteller Vevstad.

I følge Vevstad tar man nå i bruk en pedagogisk metode ved hjelp av læringsbrettene som bidrar til en mer tilpasset opplæring for hver enkelt elev.

– Forskning viser at vi må bli funksjonelle lesere før vi blir 8 år, og da er det viktig at alle nå kan lære å lese raskere. Vi ser også at lese- og skrivenivået blant barn og unge henger sammen med atferd senere, og derfor er det viktig og riktig at vi gjør denne satsingen, forteller hun. 

I løpet av første halvår i 2017 skal samtlige trinn ved grunnskolen i Kongsvinger ha tatt i bruk læringsbrett som verktøy.

Hør hva elever, lærere og rektor ved Brandval og Holt sier om å bruke læringsbrett på skolen: 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *