Annonse

– Ja vi elsker kongen og dronningen!

Spenningen var stor blant både små og store som hadde møtt opp ved Kvinnemuseet og på Festningen for å ta i mot kongen og dronningen, som avsluttet sin reise i innlandet i Kongsvinger i dag.

På Kvinnemuseet ble kongeparet hilst velkommen av ordfører Sjur Strand og daglig leder i Anno Museum Mona Pedersen. Nilja Noer-Johansen og Vincent Alexander Rubio, begge 9 år, overrakte blomster til kongen og dronningen. Kongeparet fikk en omvisning i den nye utstillingen i Kvinnemuseet.

Kommandant Johnny Sørloth og mange hundre mennesker tok i mot kongeparet på Kongsvinger festning, og som ellers på reisen i innlandet var det barn og unge som sto for underholdningen.

Jump bidro med flere flotte dansenumre, og Popkoret sang hele fire sanger for både konge, dronning og alle fremmøtte.

Dronningen holdt en flott takketale som avslutning på reisen i innlandet. I talen trakk hun frem viktigheten av at alle alle har ansvar for å bidra i samfunnet, og sørge for at vi ser hverandre og sørger for at ingen faller utenfor.

Hun påpekte at Kvinnemuseet også legger vekt på å la de andre stemmene – kvinnene – fortelle historien.

– Vi bør alltid søke etter de andre stemmene og lytte til dem, for de blir sjelden hørt, sa dronningen.

Dronningen hadde også et perspektiv på fordelingen av kvinnelige og mannlige ordfører i innlandsfylkene.

– Fylkesmannen og jeg har regnet ut at av 48 ordførere i de to fylkene er det 16 kvinner og 48 menn. Neste gang vi kommer til innlandet er det kanskje motsatt, sa dronningen.

Til hurrarop og taktfaste slag fra Kongsvinger Fæstnings Tamburer vinket kongeparet farvel til Kongsvinger for denne gang.

Fil 14.06.2017, 20.24.00 Fil 14.06.2017, 20.20.25Fil 14.06.2017, 20.22.37Fil 14.06.2017, 20.21.13 Fil 14.06.2017, 20.28.03Fil 14.06.2017, 20.29.34   Fil 14.06.2017, 20.30.24     Fil 14.06.2017, 20.35.54 Fil 14.06.2017, 20.34.06Fil 14.06.2017, 20.38.16

SE VIDEOER FRA KONGEPARETS BESØK I KONGSVINGER

 

 

Facebook Comments