Annonse

Får skolekorpset støtte på 160.000 kroner i dag?

Kongsvinger skolekorps er endelig etablert, og frivillige og initiativrike korpsentusiaster og foreldre har nå jobbet i mange måneder for at Kongsvinger skal få et barne- og ungdomskorps i byen igjen.

Mittkongsvinger.no har omtalt behovet for skolekorps gjennom flere artikler siden i fjor sommer, og det er gledelig at kapasiteter innen korpsmiljøet nå har samlet seg og gjør en solid innsats for at korpset endelig har sett dagens lys.

Les også: Er vi nærmere et skolekorps i Kongsvinger?

Les også: Tar grep for nytt skolekorps og inviterer til gratis konsert for barn

Les også: Korpsfolket: Møt opp på uformell åpen skolekorpskveld på torsdag

fil-07-01-2017-17-11-58
Korpsentusiaster har tatt initiativ til å etablere skolekorps i Kongsvinger, og i dag skal politikerne ta stilling til om de vil støtte opp etableringen av et skolekorps i byen øknomisk med 160.000 kroner. Foto: Arkiv/Irén Carlstrøm.

Det kreves mer enn kun frivillig innsats for å få på plass et korps. Det kreves mange instrumenter, og foreldregruppen har anslått at det er behov for en investeringer på rundt 105.000 i første omgang. I tillegg er det behov for tilskudd til instruksjon, som er beregnet til å koste 45.000 kroner.

Siden det ikke finnes økonomiske midler i oppstartsgruppa, har skolekorpset søkt Kongsvinger kommune om 160.000 kroner, og det skal opp i formannskapet i kveld.

Her er rådmannens vurdering og forslag til vedtak, som politikerne skal ta stilling til i kveld: 

«Gjennom en årrekke har det fra Kongsvingers innbyggere blitt etterlyst et barne– og ungdomskorps, og det er uttrykt bekymring for rekrutteringen til byens korpsbevegelse. Politikere har også ved enkelte tilfelle satt dette på sakslisten uten at en har kommet frem til en løsning. Mye av dette skyldes at en ikke har hatt noen foreldregruppe eller andre frivillige initiativ til å sette i gang.

Kulturskolen har gjennom flere år hatt undervisning i treblåser- og messinginstrument på 4 trinn ved Langeland skole, men har ikke hatt noe annet tilbud enn individuell undervisning videre. Det har ikke vært noe korps som de interesserte barna kunne ha meldt seg inn i.

Dette er et initiativ som harmonerer godt med Kongsvinger kommunes vedtatte strategi. Her er det muligheter for et godt samarbeid mellom frivillige og ulike enheter i kommunen (skoler og Kultur- og fritidsenheten). Det er spesielt gledelig at initiativet kommer fra frivilligheten som ønsker å jobbe selvstendig, og i samarbeid med kommunen. Et barne- og ungdomskorps vil ha betydning for Kongsvinger kommunes attraktivitet. Kommunen har ved flere tilfelle hatt forespørsel fra personer som enten vurderer eller skal flytte til Kongsvinger om det finnes et barne- og ungdomskorps i byen.

Dersom dette blir en suksess, er det grunn til å tro at det etter hvert vil være behov for å investere i flere instrumenter. Ved å organisere korpset med et eget styre og vedtekter vil en ha muligheter for å kunne søke ulike instanser om tilskudd. Det er ikke fra foreldregruppen lagt inn behov for tilskudd til dekning av medlemskontingent i Norges Musikkorps forbund, noe som må skje ved en etablering. Dette vil gi muligheter for søknad om tilskudd til for eksempel instrumenter og lignende.

Innen vedtatt budsjett, og kommunens vedtatte retningslinjer for ordinært tilskudd til kulturformål finnes det ikke budsjettmidler til et korps. Det vil være behov for annen inndekning av tilskuddet.

Ved avvikling av Kongsvinger skolekorps ble det satt av ca 24.000 kr på et fond. Midlene er øremerket oppstart av et nytt korps.

Rådmannen anbefaler at kommunen gir tilskudd til etablering av et nytt barne- og ungdomskorps.»

Facebook Comments