Annonse

Første opptak til videregående skoler er klart

Første inntaksrunde til videregående skoler i Hedmark er nå klart. Tallene viser av totalt 7598 søkere har nærmere 9 av ti søkere kommet inn på det studiet de hadde som først ønske.

– Av  den totale søkermassen i Hedmark har 7 247, eller 87,3 prosent kommet inn på sitt første ønske i denne inntaksrunden.  Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn i fjor, forteller avdelingssjef for videregående opplæring Kasper Tøstiengen.

Sommerferie_articleimage
Både medier og kommunikasjon, elektrofag og helsefag er populære programfag på Sentrum videregående skole. Foto: Sentrum vgs.

For Kongsvingers del var det henholdsvis 635 søkere til Sentrum videregående skole, mens 570 har fått plass. For Øvrebyen videregående skole viser tallene at det var 505 søkere, mens 498 har fått plass i første inntaksrunde.

Det vanskeligste studiet å komme inn på i Hedmark i år er studiespesialisering med forberedende IB på Elverum videregående skole. Poenggrensen for å komme inn her var på hele 5,06 i snittkarakter fra ungdomsskolen.

For å komme inn på idrettsfag på Øvrebyen videregående skole eller drama på Stange videregående, kreves det en poenggrense på 4,65 i snittkarakter fra ungdomsskolen. Videre viser oversikten at det er idrettsfag på øvrige videregående skoler, medier og kommunikasjon og helse- og oppvekstfag også er populære tilbud i den videregående skolen i Hedmark.

 

 

68 søkere uten plass

Det gjenstår til sammen 68 søkere med ungdomsrett, hovedsakelig 16-19 åringer, som ikke har fått tilbud etter 1. inntaket. Tilsvarende tall fra i fjor var 64. Kun tre søkere som kommer fra ungdomsskolen i år står foreløpig uten tilbud. Til videregående trinn 1 gjenstår det 19 søkere, mens det er 18 søkere til videregående trinn 2 og 31 søkere til videregående trinn 3 som ikke har fått tilbud i dette inntaket.

– Det er søkernes valg, kombinert med karakternivå som gjør at de ikke har fått tilbud enda. De som har en lovfestet rett og har korrekt søknad, vil få et tilbud innen skolestart. Disse søkerne må være forberedt på å få tilbud på en annen skole enn de har søkt, sier Tøstiengen.

Resultatet fra neste inntaksrunde vil være klart rundt 9. august.

 

Facebook Comments