Annonse

Fastlege og kommunepolitiker: – Det fremstår mer og mer som en kafkaprosess

For et par uker siden ble det kjent at fylkeslegen i Hedmark har sendt et brev til Sykehuset Innlandet der han gir Kongsvinger sykehus meget sterk kritikk, og konkluderer med at det er en betydelig kvalitetsbrist på helsetjenestene, som kan få store konsekvenser for pasientene.

Brevet er basert på Sykehuset Innlandets mortilitetsundersøkelse, der de siste 50 dødsfallene fra en gitt dato og bakover i tid ble gjennomgått og analysert, og der resultatet av undersøkelsen konkluderte med at inntil 30 av 50 dødsfall kunne vært potensielt forebyggbare.

Begrepet «potensielt forebyggbare» er blant annet basert på faglige vurderinger og skjønn, og vurderingene var i følge fagdirektør Toril Kolås vurdert strengere i undersøkelsen ved Kongsvinger sykehus enn de var da det ble foretatt en pilotundersøkelse ved Hamar/Elverum.

Omdømmet til Kongsvinger sykehus satt på prøve

Sykehuset_Innlandet_KongsvingerI enkelte medier har det faglig baserte vurderingskriteriet blitt tolket som om 30 av 50 dødsfall kunne vært unngått ved Kongsvinger sykehus, og omdømmet til sykehuset har de siste to ukene blitt satt på prøve. Fagpersoner ved sykehuset, kommuneoverlegen, sykehusledelsen og andre har gitt uttrykk for at det her helt trygt å være pasient ved Kongsvinger sykehus, samtidig som de har vært tydelige på at det selvsagt finnes et forbedringspotensial ved dette sykehuset, som på andre sykehus. Utfordringen har vært at det gjennom media raskt ble skapt et inntrykk av at det er farlig å være pasient ved Kongsvinger sykehus. 

Krever respekt for sannheten

I en kronikk i Dagbladet i dag beskriver Helle Tangen, som er lege i spesialisering, og intensivsykepleier Erik Eggers, prosessen om mortalitetsundersøkelsen som ble gjennomført ved Kongsvinger sykehus. De deltok som fagpersoner i undersøkelsen som danner grunnlag for at Sykehuset Innlandet mente de hadde meldeplikt om funnene til fylkeslegen, og som resulterte i hans omtalte brev tilbake til Sykehuset Innlandet.

I kronikken uttrykker de tydelig stor mistillit til hvordan undersøkelsen ble gjennomført, og gir klart uttrykk for at de mener funnene det henvises til i resultatene av undersøkelsen, og som danner grunnlag for fylkeslegens kritikk, ikke er sannheten.

Første kommunepolitiker som uttaler seg

Inger Noer er fastlege og representant for Venstre i kommunestyret i Kongsvinger, og hun reagerer nå kraftig på prosessen og gjennomføringen av undersøkelsen.

– Inntil vi vet mer om funn og metodikk, framstår dette som dårlig arbeid, og i lys av innlegget i Dagbladet i dag fra legen og intensivsykepleieren som deltok i undersøkelsen, virker dette hele mer og mer som en kafkaprosess, sier Inger Noer til Mittkongsvinger.no.

Hun vil be ordføreren om å snarest invitere fagdirektør Toril Kolås ved Sykehuset Innlandet til Kongsvinger for å få en redegjørelse for hvordan de har kommet frem til resultatene i undersøkelsen.

– Vi kan ikke leve med at et tall om at  60% av dødsfall kunne vært unngått. Det vil svekke sykehusets omdømme, sier Inger Noer.

11707538_10206340200840534_989431893735509602_n
Inger Noer er fastlege og folkevalgt for Venstre. Hun mener et saken om Kognsvinger sykehus minner om en kafkaprosess. Foto: privat.

Hun understreker at et minimum må være at det redegjøres for om det er korrigert for bakgrunnsvariabler som sykehuset ikke kan påvirke. Som fastlege mener hun også at det ville vært naturlig at hun har opplysninger om det dersom at kvaliteten er så dårlig ved Kongsvinger sykehus.

I likhet med mange flere etterspør hun rapporten fra undersøkelsen som danner grunnlag for at Sykehuset Innlandet valgte å melde fra til fylkeslegen, og som igjen medførte fylkeslegens brev.

– Vi må få kunnskap om metodikken

Som spesialistlegen og intensivsykepleieren understreker i sin kronikk, stilles det store spørsmålstegn ved bruk av metodikken ved mortalitetsundersøkelsen ved Kongsvinger sykehus.

– Vi trenger å få mer kunnskap om metodikken som er brukt, og ikke minst at Sykehuset Innlandet presenterer den for oss i Kongsvinger. Jeg er både fastlege og folkevalgt, og jeg og mange med meg trenger å få  mer inngående kunnskap om metoden og prosessen for undersøkelsen, sier Inger Noer.

Hun henviser blant annet til fylkeslegen i Opplands kommentar til arbeidet som skal gjøres i fylket for å øke kvaliteten ved sykehusene der.

Gjøvik sykehus, som lå omtrent på samme nivå som Kongsvinger sykehus på Kunnskapssenterets kvalitetsindikator for overlevelse etter 30 dager, er neste sykehus der det skal gjennomføres tilsvarende undersøkelse som har blitt gjennomført ved Kongsvinger sykehus.

 

 

Facebook Comments