Annonse

Fylkeslegen i Oppland: – Ser frem til å vurdere funnene ved sykehusene i fylket

I et debattinnlegg i avisa Gudbrandsdølen Dagningen i dag, tar fylkeslegen i Oppland, Erlend T. Aasheim, opp saken som har fått fagpersoner ved Kongsvinger sykehus og kommuneoverlegen i Kongsvinger, Åge Henning Andersen, til å reagere kraftig. Årsaken er Sykehuset Innlandets håndtering av en undersøkelse ved Sykehuset Kongsvinger, som konkluderer med at inntil 60% av dødsfallene ved sykehuset er «potensielt forebyggbare», og påfølgende brev fra fylkeslegen i Hedmark, som vurderer at det er en betydelig kvalitetsbrist ved helsetjenestene ved sykehuset.

erlend t.aasheim
Fylkeslege i Oppland, Erlend T. Aasheim skriver et debattinnlegg i Gudbrandsølen Dagningen i dag om kvalitet i helsetjenesten etter funnene ved Sykehuset i Kongsvinger.

Fylkeslegen i Oppland understreker at han ikke har har fått sett resultatene av undersøkelsen, men mener at det er en høy andel dersom 60% av dødsfallene kunne vært forebygget, som Sykehuset Innlandet har konkludert med, og som har bidratt til at fylkeslegen i Hedmark, Trond Lutnæs, går hardt ut mot den faglige kompetansen ved sykehuset i Kongsvinger.

– Arbeidet Sykehuset Innlandet nå gjør er krevende. De skal velge ut, innhente og vurdere relevant informasjon og finne konkrete områder hvor praksis bør endres. Så skal praksis faktisk endres og behandlingen målbart bedres, skriver Aasheim i sitt innlegg.

Han mener at helseforetaket vil ha nytte av gode av gode metoder og god dialog mellom ledere, klinkere og andre fagfolk, samt tilsynsmyndigheter og pasienter i letingen på svar som kan gi best mulig behandling.

– Helsepersonell som til daglig arbeider klinisk i sykehusene må gis anledning til å delta og selv engasjere seg i det pågående kvalitetsarbeidet, for at resultatene skal bli så nyttige som mulig for framtidige pasienter, skriver han.

Han mener også at helsetjenesten i tillegg til læring fra enkelthistorier, må lære av systemhistoriene.

– Fylkesmannen bidrar via tilsyn, både de landsomfattende initiert av Statens helsetilsyn og de vi igangsetter selv ut fra informasjon om helsetjenesten i fylket, poengterer han.

Hva kvalitetsindikatorene forteller

Aasheim trekker også frem kvalitetsindikatorer som en viktig type informasjon på systemnivå som sykehus, myndigheter og samfunnet må forholde seg til.

Han definerer kvalitet i helsetjenesten er å gi rett behandling til rett pasient til rett tid, riktig utført – hver gang.

– Kvalitetsindikatorer måler ikke kvalitet direkte, men kan si noe om kvaliteten på et område. Det er viktig å se flere indikatorer i sammenheng, mener han.

Fylkeslegen i Oppland trekker frem at total overlevelse er den ultimate indikatoren , men at et sykehus med høy dødelighet ikke nødvendigvis har lav behandlingskvalitet.

Vanskelig å sammenligne sykehus

Han trekker også frem at man ikke kan sammenligne ulike sykehus, som også Kunnskapssenteret skriver i sin rapport.

– For eksempel kan et behandlingssted med den beste kompetansen ha høy dødelighet, hvis de sykeste pasientene oftere henvises dit. Videre kan lokalsykehus ha høy dødelighet, hvis alvorlig syke pasienter som er behandlet annet sted tilbakeføres til lokalsykehuset etter behandling, og dør der, sier han.

Han understreker at Kunnskapssenteret forsøker å justere for at sykehusene har ulik pasientsammensetning i sine statistiske analyser, men at sykehusene likevel ikke blir helt sammenlignbare.

Fylkeslegen mener derfor at vurdering av kvalitet må baseres på flere typer informasjon enn kvalitetsindikatorer alene, og at det derfor er så viktig at Sykehuset Innlandet når gjør disse gjennomgangene på sykehusene.

– Internt arbeid med kvalitetsforbedring i virksomhetene, er trolig det viktigste bruksområdet for kvalitetsindikatorer. I tillegg bidrar indikatorene til åpenhet og innsikt i styringen av helsetjenesten, og kan si noe om variasjon i tjenestene, forklarer han.

Han peker på at forskningen viser at det kreves flere stiltak samtidig for å oppnå målbar forbedring i tjenestene.

Ser frem til å vurdere funnene i Oppland

sykehuset gjøvik
Gjøvik sykehus ligger på samme nivå som Kongsvinger sykehus på resultatene, og kommuneoverlege Andersen ser frem til å få informasjon om oppfølgingen der.

Fylkeslegen i Oppland ser frem til å vurdere funnene fra sykehusene i fylket, og mener det er viktig at helseforetaket arbeider målrettet videre.

Sykehuset i Gjøvik ligger omtrent på samme nivå som Kongsvinger sykehus på Kunnskapssenterets kvalitetsindikator for 30 dagers overlevelse, og i en artikkel i Mittkongsvinger.no i dag, sa kommuneoverlege i Kongsvinger, Åge Henning Andersen, blant annet at det vil det være interessant å få informasjon om hvordan både Sykehuset Innlandet og fylkeslegen i Oppland har fulgt opp disse funnene.

– Gjennomgangene i Sykehuset Innlandet vil kunne avdekke både områder hvor det er forbedringspotensial og eksempler på god praksis som kan deles, avslutter fylkeslege Erlend T. Aasheim.

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *