Annonse

Glåmdal jordskifterett på plass i Tinghuset

I januar i år flyttet Glåmdal jordskifterett inn i nye lokaler etter påbyggingen av Tinghuset i Kongsvinger. Nå deler de fire ansatte lokaler sammen med Glåmdal tingrett, og er veldig fornøyd med løsningen.

Mittkongsvinger.no er på besøk i de nye kontorene hos Jordskifteretten, og får også en omvisning i den nye, store rettsalen som kan brukes av både tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten.

Større faglig miljø

-Vi er for det første veldig fornøyd med at vi ble invitert med inn av Glåmdal tingrett. Med de elleve ansatte i tingretten og de fire ansatte i jordskifteretten gir det selvsagt et større faglig og sosialt miljø, og vi får en større effektivitet gjennom stordriftsfordeler, forteller jordskifterettsleder Trond Ivar Tømmervold.

jordkskifteretten
Jordskifterettsleder Trond Ivar Tømmervold i Glåmdal jordskifterett er veldig fornøyd med nye lokaler og den nye rettssalen i Tinghuset i Kongsvinger. Foto: Irén Carlstrøm.

Jordskifteretten holdt tidligere til i Fjellgata, og var lite synlig, og med den nye lokaliseringen mener Tømmervold at tjenestene blir bedre kjent.

-Ja, hva jobber jordskifteretten egentlig med?

-Jordskifteretten er en særdomstol for fast eiendom. Vi jobber blant annet med det som heter rettsfastsettende grenser, som vil si at vi avklarer grenser på for eksempel eiendommer, fallrettigheter, vegretter, jaktretter og fiskeretter, forklarer han.

Saker opp til ti år

Jordskifteretten jobber også med å endre på grenser, og Tømmervold kan fortelle at de har jobbet med et makeskifte i Åsnes i hele ti år, der grensene på  250 eiendommer skal endres.

Fil 27.02.2017, 15.35.47
Både Glåmdal tingrett og Glåmdal jordskifterett holder nå til i Tinghuset i Kongsvinger. Foto: Irén Carlstrøm.

-I denne saken skal verdier for 170 millioner kroner bytte eiere, så det sier seg selv at det er tidkrevende, sier han, og fortsetter:

-Det siste vi jobber med det vi kaller skjønn, som handler om å eventuelle økonomiske erstatninger for eksempel i forbindelse med ekspropriasjon ved bygging av offentlig vei.

-Det må da koste utrolig mye penger å jobbe med en sak i ti år?

-Ja, det gjør det, men det er staten som betaler for slike saker, og de som eventuelt ønsker å fremme en sak i Jordskifteretten betaler kun et gebyr. Det er ikke vanlig å ha egne advokater i sakene vi har, selv om vi ser at flere ønsker å benytte egen advokat, sier han.

Veitvister veldig vanlig

-Hva slags saker er det folk tar til jordskifteretten?

-Tvister mellom naboer er ganske vanlig. Det kan for eksempel dreie seg om veirett på en annens eiendom. Dersom en nabo har hatt tilgang på vei over naboens eiendom uten at det har vært klare skriftlige avtaler, kan de ta det til Jordskifteretten, sier han.

-Hvor mange saker har dere her i løpet av et år?

-Vi ligger på rundt 30-40 små og store saker. Nå har vi for eksempel flere saker i forbindelse med E16-utbyggingen, der vi jobber med makeskifte i forbindelse med at de som er berørt av utbyggingen, og har fått eiendommen sin delt av veien, skal få samlet eiendommene sine på den ene siden av veien, sier Tømmervold.

Fil 27.02.2017, 15.37.51
Trond Ivar Tømmervold mener at samlokaliseringen med tingretten er viktig, og at det gir rom for både mer fleksibilitet og effektivitet. Foto: Irén Carlstrøm.

-Det høres ut som om det er mange konfliktsaker her?

-Det handler ofte om uenigheter om bruksrett og fastsetting av grenser. Det er veldig moro når vi klarer å få til et forlik mellom partene gjennom minnelige løsninger. Rundt en tredjedel av sakene løses ved minnelig løsning, og det er vår prioritet nummer én i alle saker, kan Tømmervold fortelle.

Han mener den nye samlokaliseringen med tingretten bidrar til at både saksbehandlere og ingeniørene nå får større fleksibilitet og effektivitet.

-Vi er avhengig av at ingeniørene våre har nærhet til eiendommer og områder de skal jobbe i for å være effektive. Nå har vi sikret at Glåmdal jordskifterett er lokalisert i Kongsvinger fremover, og blir enda mer synlige, avslutter Tron Ivar Tømmervold.

Facebook Comments