Annonse

God hjelp til foreldre som har barn med atferdsproblemer

På landsbasis sliter rundt 3% av alle familier med barn som har atferdsproblemer, og Kongsvinger ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Det innebærer at anslagsvis 120 barn og unge står i fare for å få eller har utfordringer som gjør hverdagene vanskelige både hjemme, i barnehagen eller på skolen. 

Kongsvinger kommune har et samarbeid med Atferdssenteret i Oslo og Bufetat på Hamar, som innebærer at det blant annet kurses i hvordan foreldre kan lære seg teknikker og få verktøy til å håndtere barn med atferdsproblemer bedre.

Solgunn Aastebøl og Anne Mangnes har nå i høst 15 ansatte fra barnevernet, helsestasjoner, barnehager og PP-tjenesten på foreldrerådgivningskurs, som skal gjøre dem bedre i å veilede foreldrene. 

tibir
Anne Mangnes (t.v) og Solgunn Aastebøl kurser ansatte i barnevernet, barnehager, helstestasjoner og PP-tjenesten i en metode som hjelper foreldre til barn som sliter med atferdsproblemer. Foto: Irén Carlstrøm

– Hva kan dere hjelpe foreldrene med?

– Vi har jo alle perioder i livet der ting kan være vanskelig, og det er viktig at foreldre vet at det finnes et lavterskeltilbud der de kan få råd og veiledning til hvordan de kan håndtere vanskelige situasjoner bedre, sier Solgunn Aastebøl, som sammen med Anne Mangnes er såkalte PMTO-terapeuter i Kongsvinger kommune.

– Det er viktig at vi normaliserer og ufarliggjør dette med atferdsvansker hos barn. Det handler jo egentlig om å få gode verktøy som gjør hverdagene litt enklere, forteller Anne Mangnes. 

De kan fortelle at et lavterskeltilbud betyr at man ikke trenger henvisning for å få råd og veiledning gjennom for eksempel helsestasjonen, barnehagen eller skolen.

Alle strever i perioder

– Alle kan streve med oppdragelsen i perioder, men det kan også være viktig for de som ikke sliter så mye å jobbe forebyggende i samhandling med barna sine, sier Aastebøl.

Tibir (Tidlig innsats for barn i risiko) er et program som skal hjelpe foreldre og ansatte som jobber med barn til å bruke verktøy som gjør det enklere å samhandle med barn, og bidra til endring.

– Hvordan definerer dere atferdsproblemer?

– Det kan være at barna er lite samarbeidsvillige, noen kan bli utagerende, men andre kan bli innesluttet. De følger ikke regler, og ender ofte opp i trøbbel. Foreldrene opplever gjerne barna som krevende og trassige, forteller Solgunn, og utdyper:

– Barna kommer inn i tvingende samspill og i en negativ sirkel som på brytes. For å få til det må foreldrene også endre sin atferd.

Bryte mønstre

– Hvordan kan foreldrene endre sin atferd?

– Det er her vår metode kommer inn. Vi bruker blant annet mye rollespill for å prøve ut situasjoner. Det er effektivt, og foreldrene kan øve seg på en alternativ måte å snakke med barna på, sier Mangnes.

Kursholderne fokuserer på verktøykassen man har, og som må brukes for å endre på atferd.

– Et eksempel kan være beskjeder. Vi gir barna våre inntil 60 beskjeder i løpet av en time, og måten vi gjør det på kan bidra til å samhandle bedre med barna. Det å faktisk lære foreldre å gi en god beskjed ved å være tydelig, men vennlig, er utrolig viktig, forteller Solgunn.

Hun fremhever at kommunikasjon, måten man reagerer på barna på, hvordan man løser problemer, og ikke minst at man som foreldre har et positivt fokus og gir anerkjennelse, bidrar til å gi barna bedre selvfølelse og selvtillit.

– Kan man måle resultater av et slik arbeid?

– Nå er vi på tredje året i Kongsvinger, men i Lørenskog har de jobbet med et slik lavterskeltilbud og denne metoden i 10 år, og de erfarer at de har færre henvisninger til PP-tjenesten nå, forteller Anne.

– Ta kontakt og be om hjelp

– Er det mange kommuner som jobber på denne måten?

– Det er Kongsvinger og Ringsaker som er med i Tibir- programmet i Hedmark. Det er viktig at vi blir flere som tenker på samme måte og kan veilede foreldre til en positiv endring. Dette er nyttig for både barnehageansatte og lærere, og ikke minst er det et godt lavterskeltilbud for alle foreldre, kan Mangnes fortelle. 

De har nå også fått med helsestasjonene, og foreldre kan også henvende seg dit for å få oppfølging.

– Hvilken oppfordring har dere til foreldre som trenger hjelp, men som synes det er vanskelig?

– Vi må normalisere problemene. Det lugger litt for alle i blant, og det er viktig å be om hjelp når det er vanskelig. Snakk med helsetasjonen, de ansatte i barnehagene eller lærere. Vi ønsker at alle kjenner til dette tilbudet, og vi vet at når foreldre får en bedre samhandling med barna kan man komme ut av den onde sirkelen, avslutter Solgunn Aastebøl.

 

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *