Annonse

Høgskolen i Innlandet er en realitet

 

Fra nyttår ble høgskolene i Hedmark og Oppland slått sammen, og heter nå Høgskolen i Innlandet.

annalottosen
Anna L. Ottosen er konstituert rektor i den nye Høgskolen i Innlandet. Foto: Høgskolen i Innlandet.

Vedtaket om fusjonen ble gjort i september i fjor, og fra og med 1.januar er Anna L. Ottosen konstituert rektor for den nye høgskolen. Det forventes at ny rektor ansettes i løpet av første halvår 2017.

Mål om å bli universitet

– Ved å slå oss sammen skal vi gi studentene et enda bedre og bredere studietilbud. Vi skal fortsette innsatsen med å sikre høy kvalitet og god relevans for arbeids- og samfunnslivet. Vi skal synes godt i landskapet av universiteter og høgskoler både regionalt og nasjonalt,  og på noen områder også internasjonalt, skriver de på sine nye nettsider. 

Videre har den nye høgskolen en ambisjon om å utvikle og styrke sine fag- og forskningsmiljøer for å blir lagt merke til, samt at de har som mål om å bli et universitet så raskt som mulig.

Kunnskapsministeren sier i en kronikk i avisa GD 28.desember, at han har tro på at den sammenslåtte høgskolen kommer til å bli et universitet.

Regjeringen støtter universitetsambisjonene

39018_full
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og regjeringen støtter mulighetene for at Høgskolen i Innlandet kan bli universitet. Foto: pressefoto/Marte Garmann

«Vi støtter nemlig universitetsambisjonene til Høgskolen i Innlandet aktivt. Høyskolen er kommet godt ut av neste års budsjett. Den har blant annet fått 13 nye rekrutteringsstillinger. 20 nye studieplasser innen i IKT skal styrke tilbudet i Kongsvinger. I tillegg skal vi bruke 175 millioner kroner til oppfølging av strukturreformen, og 150 millioner kroner skal fordeles mellom institusjoner som tilbyr lærerutdanning. En del av disse midlene vil tilfalle Innlandet. Det er viktig at høyskolen nå utnytter de nye rekrutteringsstillingene til å bygge partnerskap med andre universiteter, høyskoler og forskningsintensive virksomheter», skriver han blant annet i kronikken.

– Vi har en svært hektisk periode bak oss; fra vedtaket om fusjon den 28. september og til fusjonen skjer ved årsskiftet. Mange ansatte har jobbet nærmest døgnet rundt med alt som skal på plass for å gi den nye institusjonen en sikker start. Og den innsatsen som har vært lagt ned så langt er virkelig imponerende. Alt som var vurdert som virksomhetskritisk å få på plass før årsskiftet, er på plass, kan den konstituerte rektoren på den fusjonerte høgskolen fortelle.

Vitnemål med universitetsstempel?

For studentenes del skal det i følge Høgskolen i Innlandet ikke oppleves at det er store endringer.

– Vi starter i disse dager vår første felles kampanje for å rekruttere studenter til Høgskolen i Innlandet. Du som søker deg til en av våre utdanninger kan være trygg på å få fullføre det studiet du starter på, på det studiestedet vi tilbyr deg utdanningen på nå, skriver de på sine nettsider. 

– Noen av dere som begynner å studere hos oss nå vil kanskje oppleve å få avgangsvitnemål med et universitetsstempel. Det er en ny merkedag vi og regionen vår ser frem til, avslutter Anna L. Ottosen.

Positivt for Kongsvingerregionen

Daglig leder Vegard Herlyng ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, som tidligere har tilhørt Høgskolen i Hedmark, har tro på at fusjonen mellom de to høgskolene er bra også for utdanningstilbudet i Kongsvingerregionen.

Som Mittkongsvinger.no skrev om før nyttår, og som også kunnskapsministeren trekker frem i sin kronikk, satser regjeringen på 500 flere studieplasser innen IKT, hvorav 20 skal ha studiested i Kongsvinger.

– Vi går en spennende tid i møte og vil jobbe for at Kongsvinger skal bli et enda mer attraktivt studiested fremover , sier Herlyng.

Den nye Høgskolen i Innlandet har 105 studier, 13 323 studenter og 952 ansatte.

vegard
Daglig leder for Høgskolesenteret i Kongsvinger, Vegard Herlyng, tror fusjonen mellom høgskolene i Hedmark og Oppland er positivt, og ser frem til å utvikle tilbudet med Kongsvinger som studiested fremover. Her fra åpningen av det nye Høgskolebygget. Foto: Irén Carlstrøm.

 

Facebook Comments