Annonse

Husk nye parkeringsregler fra nyttår

Fra nyttår gjelder nytt regelverk om parking både på privat og offentlige parkering. Den nye forskriften gjelder for hele landet, mens krav om elbilavgift fra 1.januar gjelder i Kongsvinger. Husk at det kan være ulik praksis i andre kommuner, og eventuelt fritak for parkeringsavgift for elbiler vil skiltes.

Nye avgiftssatser

De viktigste endringene er gebyrene, som slår fast at det koster 900 kroner dersom man feilparkerer i strid med stanse- og parkeringsforbud etter skiltforskriften.

Dersom du for eksempekl glemmer å trekke billett på steder med gratis parkering, vil du måtte betale 300 kroner.

Man må fra nyttår ut med 600 kroner ved manglende betaling, parkerer lenger enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerket område.

For de som parkerer på reservert plass for forflytningshemmede vil man måtte punge ut med 900 kroner, i tillegg til at man risikerer at bilen raskt blir inntauet.

Nytt av året er også at man ikke kan gis parkeringsgebyr før det har gått fem minutter etter at parkeringstiden har gått ut.

Større krav til parkeringsvirksomhetene

I følge NAF sine nettsider stiller de nye reglene også strenge krav til å drive parkeringsvirksomhet, og at noe av hensikten er å få vekk den useriøse delen av parkeringsbransjen.

Det innebærer blant annet at selskapene skal være registrert i Statens vegvesen sitt register. Det blir også konkrete og strenge krav for å jobbe som parkeringsbetjent, som knytter seg til både obligatorisk opplæring, hvordan tjenesten skal utøves, og krav til uniformering.

Hvis du likevel mener det er grunn til å klage, må man klage til informasjonen som står på blanketten på bilen.

Og får man ikke gjennomslag på klagen hos parkeringsselskapet, er det opprettet en egen Parkeringsklagenemd som bistår.

 

Facebook Comments