Annonse

Kommuneoverlegen: – I beste fall er dette uprofesjonelt

Kommuneoverlege Åge Henning Andersen i Kongsvinger har satt seg grundig inn i materien når det gjelder Kunnskapssenterets kvalitetsindikator for overlevelse etter 30 dager, og har også gått gjennom hele prosessen, snakket med andre fagfolk, og ikke minst noen av de som har vært involvert i mortalitetsundersøkelsen ved Kongsvinger sykehus.

Han var også til stede da ordfører Sjur Strand i Kongsvinger kommune og de andre ordførerne i Kongsvinger-regionen møtte viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum i Sykehuset Innlandet til et «opprydningsmøte» i Kongsvinger i dag. Og Andersens dom overfor Sykehuset Innlandet og fylkeslegen både under og etter møtet er knusende.

– I beste fall uprofesjonelt

– Jo mer jeg får tilgang til av fakta og kunnskap i saken, desto mer klart blir det at denne saken er meget kritikkverdig. I beste fall vil jeg si at dette er meget uprofesjonelt, sier kommuneoverlegen.

Han registrerer at ledelsen i Sykehuset Innlandet nå har endret fokus, og sier at tallene ikke er så viktige lenger, men at det nå er fokus på at meldbare episoder som ikke har blitt meldt.

– Undersøkelsen er ment å avdekke kvalitetsforbedringsområder, og Pasientsikkerhetsprogrammet har godkjent metoden, som er relativt ny i Norge. Alle sykehus skal gå gjennom analysen, og det er ikke noe feil ved den i seg selv. Poenget er at den må brukes riktig, sier han.

– Metoden må brukes riktig

Han understreker at undersøkelsen ikke er ment for å telle opp forebyggbare dødsfall, men at den skal brukes til å jobbe internt med forbedringsområder ved sykehusene.

– Hva har gått galt her?

– La det være helt klart- det som bekymrer meg er at Kongsvinger sykehus scorer på nedre halvdel på Kunnskapssenterets oversikt, og det er derfor flott at fagavdelingen ved Sykehuset Innlandet griper tak i det. Men fra det tidspunktet man startet med disse undersøkelsen og frem til i dag er prosessen preget av manglende profesjonalitet, sier han.

Kommuneoverlegen trekker frem at det ikke er gjennomført en undersøkelse på en måte slik metoden er ment for.

– Her har man ekskludert deler av gruppens deltakere, og det er fullstendig mangel på kritisk imøtegåelse av vurderinger og funn i undersøkelsen. Publiseringen forsterker mitt inntrykk av manglende profesjonalitet, fortsetter Andersen.

Han holder fast på sitt standpunkt om at Sykehuset Innlandet etter denne prosessen har null troverdighet i faglig gjennomføring av undersøkelsen, og at en allerede frynsete tillit er borte.

Vil ha en ny gjennomgang av resultatene

Videre påpeker kommuneoverlegen at det nå må gjennomføres en ny vurdering av funnene av en habil og uhildet gruppe.

– Det må være et krav nå at man går gjennom resultatene igjen av en gruppe med kompetente personer, som kan gjøre slike undersøkelser som er nøytrale og habile. De skal skal ikke ha relasjon til Sykehuset Innlandet eller Helse Sør-Øst, ellers er det ikke mulig å stole på resultatene, sier han.

Han understreker at det er helt greit dersom resultatene blir de samme som man har kommet frem til i de foreløpige resultatene så langt, men at de slik de foreligger nå, ikke har noen troverdighet og tillit.

Kommuneoverlegen etterspør også mer konkret informasjon fra fylkeslege Trond Lutnæs, som i brevet han sendte til Sykehuset Innlandet, også baserte sine bastante påstander om kvaliteten ved Kongsvinger Sykehus på tilsynssaker sykehuset.

– Vi må få svar på hvor mange tilsynssaker det her, og hva slags saker det er. Er alle knyttet opp til kvalitetsbrist? Her forventer jeg mer tydelige svar, avslutter kommuneoverlege Åge Henning Andersen.

Hør hva kommuneoverlege Åge Henning Andersen sa etter møtet med ordførerne og Sykehuset Innlandet i dag :

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *