Annonse

Kommuneoverlegen: – Skaper ubegrunnet frykt i befolkningen

Kommuneoverlege i Kongsvinger, Åge Henning Andersen, er mildt sagt oppgitt over fylkeslege Trond Lutnæs sitt brev til Sykehuset Innlandet, som han mener bidrar til å skape unødvendig engstelse og frykt i befolkningen i Kongsvinger-distriktet.

– Som fagperson mener jeg det er helt riktig at fagavdelingen i Sykehuset Innlandet går gjennom rapporten fra Kunnskapssenterets undersøkelse på sine sykehus. Denne undersøkelsen gjennomføres jo på alle sykehus i Norge hvert år, og metoden og indikatorene brukes internt i sykehusene for å jobbe målrettet med forbedringsområdene, sier Andersen.

Han stiller seg derimot meget kritisk til fylkeslegen brev til Sykehuset Innlandet vedrørende Kongsvinger sykehus. Han ønsker å få svar på en rekke spørsmål knyttet til brevet, som blant annet konkluderer med at Kongsvinger sykehus har betydelig kvalitetsbrist på helsetjenestene.

– Hva mener du som kommuneoverlege det er viktig å få svar på?

– Når fylkeslegen går ut med et brev med denne type begreper og formuleringer offentlig, og media velger å skrive om det uten at det fremkommer en forklaring på hva som ligger bak begrepene og fakta bak konklusjonene, så er det umulig for menigmann å forstå annet enn at mange dødsfall kunne vært unngått, sier Andersen oppgitt.

Kommuneoverlegen mener at det blir helt feil, og spesielt siden det ikke foreligger en endelig rapport, som er presentert på skikkelig måte.

åge
Kommuneoverlege i Kongsvinger, Åge Henning Andersen, er mildt sagt oppgitt over at fylkeslege Trond Lutnæs skaper unødvendig frykt og engstelse i forhold til Kongsvinger sykehus blant befolkningen. Foto: Irén Carlstrøm

Forventer mer profesjonalitet

– Jeg forventer faktisk at fylkeslegen er mer profesjonell når det gjelder å gå ut med slike formuleringer offentlig, og at han gjør det på grundig måte med fakta og forklaringer, og ikke på en måte som bidrar til å skape unødig frykt i befolkningen, sier han.

Åge Henning Andersen mener også det er viktig å få mer kunnskap om hvordan undersøkelsen som Sykehuset Innlandet har gjort internt på Kongsvinger sykehus er bygget opp, og ikke minst hvordan prosessen har vært.

– Vi må få vite hvem har deltatt i prosessen, hvordan både fagmiljøet og ledelsen ved Kongsvinger sykehus har blitt involvert, og også hvordan har de jobbet sammen om å evaluere resultatene fra undersøkelsen, sier han.

– Fylkelegen viser til flere årsaker om hvorfor han konkluderer som han gjør i brevet?

– Jeg har ut fra Kunnskapssenterets rapport fra 2013 ikke sett noe som skaper grunnlag for den type bekymring som uttrykkes i fylkeslegens brev. Han henviser til tilsynssaker, men også her mangler vi fakta, blant annet om hvor mange det er og hva de går ut på, mener Andersen.

Kongsvinger sykehus har forbedringsområder

Han understreker at Kongsvinger sykehus har forbedringsområder, som alle andre sykehus, og vet at det basert på resultatene fra 2013 er igangsatt en rekke tiltak, og at man har jobbet systematisk på mange områder over flere år.

– Dokumentasjon er en utfordring både i primær- og spesialist -helsetjenesten. Det som ikke er dokumentert i en journal er å anses som ikke gjort i tilsynsmyndighetens øyne. Det er derfor viktig å jobbe grundig med dette. Men det betyr ikke at man har noen garanti for at dødsfallene kunne vært unngått, og fylkeslegen kan heller ikke benytte slike begreper uten å forklare eller dokumentere funnene, sier kommunelegen.

– Men det påpekes også at turnusleger har vært alene på akuttmottaket? Er det forsvarlig?

– Det har vært vanlig at turnusleger har vært alene i akuttmottak på sykehusene i mange år. Det er først de siste årene det har blitt endret, og det har det også blitt endringer på ved Kongsvinger sykehus, sier kommunelegen.

– Fylkeslegen konkluderer med at overdødeligheten på Kongsvinger sykehus er et resultat av betydelig kvalitetsbrist i helsetjenestene ved sykehuset. Hva mener du om det?

åge1
Kommuneoverlegen ser frem til å få svar på sine spørsmål fra Sykehuset Innlandet og prosessen og fakta bak brevet fra fylkeslegen. Foto: Irén Carlstrøm

– Jeg har selv jobbet på sykehus, og som kommuneoverlege har jeg ansvar for at innbyggerne våre får gode helsetjenester med høy grad av kvalitet. Som sagt vet vi at det er forbedringsområder både på Kongsvinger sykehus og på andre sykehus i Norge, og det må det jobbes målrettet og strukturert med hver dag. Men en slik konklusjon, som jeg er sikker på at også andre fagpersoner stiller spørsmålstegn ved, er meget uheldig, og bidrar til feil fokus i media, sier Åge Henning Andersen.

– Tidspunktet er helt håpløst

Han reagerer også på at assisterende fylkeslege Sissel Helene Bergaust nå tilbakeviser at inntil 60% av dødsfallene kunne vært unngått, som fylkeslegen refererer til i sitt brev til Sykehuset Innlandet. Han mener det viser hvor uheldig situasjonen er, og stiller spørsmålstegn ved behovet for å gå offentlig ut med dette akkurat nå.

Han stiller seg også undrende til Sykehuset Innlandets håndtering av saken i forhold til prosessen, og understreker at blant annet Gjøvik sykehus lå på samme nivå som Kongsvinger sykehus i Kunnskapssenterets undersøkelse for 2013.

– Det er interessant å få mer informasjon om hvordan Sykehuset Innlandet har fulgt opp resultatene fra Gjøvik sykehus, hvordan de har involvert fylkeslegen, og ikke minst hvordan fylkeslegen har behandlet dette. Vi er mange som ser frem til å få grundig fakta som kan dokumentere konklusjonene fra fylkeslegen, avslutter kommuneoverlege i Kongsvinger, Åge Henning Andersen.

Facebook Comments

2 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *