Annonse

Byutvikling: Kronikk av Uno Arnesen

Kongsvinger kommunes byutviklingsprosjekt, Kongsvinger2050, involverer og engasjerer byens befolkning. Uno Arnesen har skrevet denne kronikken om hva han mener må prioriteres for å skape vekst i Kongsvinger de neste tiårene: unoarnesen

Det er gjort veldig mye bra i Kongsvinger de senere årene. Og vi bor i en fin by, som stadig blir finere. Vi skaper møteplasser, lekeplasser, estetiske oppgraderinger. Selvsagt er det ikke alt som er bra og ting tar tid, men vi har et veldig godt utgangspunkt.

Som aktiv deltaker i et særdeles interessant prosjekt Kongsvinger2050, skal hovedlinjene i fremtiden til Kongsvinger by meisles ut. Arbeidet som er gjort i prosjektet så langt, gir oss et godt faktagrunnlag for å planlegge areal-løsninger, transportutfordringer, miljø og styrking av sentrum.

Etter et drøyt års arbeid, med flere åpne folkemøter, særmøter med ulike grupper og dypdykk i statistikk og rapporter, samt erfaringsutveksling med innbyggere, andre byer og generelle trekk i samfunnsutviklingen, er det tre hovedpunkter som står sentralt.

1. Vi trenger flere mennesker som bor i sentrumskjernen for å forsterke by-elementene. Hvordan får vi fortgang i dette?

2. Vi er en bilby. Hvordan får vi flere myke trafikanter og en mer effektiv og populær kollektivtrafikk

3. Vi mangler et tydelig sentrum for å forsterke regionsenteret. Hvor skal sentrum være og hvilke grep må vi ta?

Dette er konkrete problemstillinger i dag. Dette er problemstillinger vi må ta tak i nå for å utvikle Kongsvinger by frem mot år 2050. Prosessen er nå kommet dit at forslag til konsepter presenteres i forbindelse med den pågående Bylab’en. Disse konseptene gir oss en del innspill.

Jeg vil her komme med noen tanker og forslag til svar på spørsmålene ovenfor. Jeg presiserer, for ordens skyld, at dette er mine personlige betraktninger og konklusjoner, ikke Byen Vår sine.

1. Markedet skriker etter leiligheter. Det er mangel på boliger. Det er mangel på valg av type leiligheter. Alle leiligheter som er bygget de siste årene er solgt før ferdigstillelse. Boliger for salg selges på første visning. Vi ønsker flere innbyggere, men grunnet mangel på boligalternativer mister vi innbyggere hver dag. Hva venter vi på? Dette er en bønn til alle grunneiere, KOBBL og investorer. Kommunen på sin side må være fleksibel og legge til rette til å bidra positivt til utviklingen. Vi har nå en unik sjanse til å legge grunnlaget for veksten vi har ventet på i 40 år.

2. Holdninger. Det er lov å gå og sykle. Å sykle er billig. Å gå er gratis, og gir deg i tillegg nødvendig trim og det er miljøvennlig. Det er bare å planlegge litt annerledes. Vi må ikke kjøre bil helt til inngangsdøra. Når du handler i Charlottenberg går du flere kilometer etter å ha parkert.

Parkeringsløsninger må gjennomarbeides. Legg til rette for gode løsninger som fremmer handel. Handel skaper grunnlaget for byliv og parkering er et viktig virkemiddel for å fremme handel og dynamiske transportløsninger. Gratis korttidsparkering i bygatene og større parkeringsplasser/parkeringshus over eller under bakken i utkanten av bykjernen. Bybussene har hatt en fin økning. Effektiviser rutene enda mer, slik at dette blir et alternativ for enda flere. Etablere en el-buss, som går i skytteltrafikk fra stasjonen til Rådhuset.

3. Jeg får ofte spørsmål fra besøkende: Hvor er egentlig sentrum? Som sentrumsleder er det flaut ikke å ha noe godt svar. Kongsvinger er for liten til å ha to sentrumsområder som skal være like – og jeg innser at tiden er inne for å legge til rette for drastiske endringer.

På Festningssiden er offentlig administrasjon samlet. Her er det meste av idrettsanlegg og skoler samlet. Her ligger sykehus og politistasjon. Her er det meste av handelen samlet. La polet og flere butikker flytte hit, bygg ut Midtbyen og bygg en ordentlig by med boliger, forretningsbygg og oppgraderte bygater i Fjellgata, Tommelstadgate og Parkvegen. Åpne opp en fjerde arm i rundkjøringen ved Kongssenteret inn i Juellsgate, som fullender det nye bygatesystemet. Eidemsgate er allerede på plass i løpet av året som den planlagte avgrensingen av sentrum.

Vi må gjøre noe med den senere tids negative utvikling for handel på Stasjonssida. Derfor samles denne i all hovedsak over elva. Stasjonsområdet kan utvikle transport- og kollektivknutepunktet ytterligere. Her prioriteres bygging av leiligheter med tilhørende aktiviteter og tilpasset næringsvirksomhet. Her utvikles bygg for kompetansearbeidsplasser, gjerne tilrettelagt for pendlere. Flytt SSB hit. Bygg gangbru med god avstand fra Kongsvinger bru over til Campus/ungdomsskolen. En gangbru vil i seg selv ikke være nok til å binde bydelene sammen med formål sentrumsfunksjon, men vil være viktig som gang/sykkelveg med tilhørende sykkelnett videre på begge sider av elva. Og vi må etablere en turistattraksjon i stasjonsområdet i forbindelse med (eller på) gangbrua.

Punktene 1,2 og 3 henger sammen, forsterker og rettferdiggjør hverandre.

Jeg håper vi kan doble folketallet frem mot 2050. Som en attraktiv småby med gode kommunikasjonslinjer til hovedstaden, tror jeg dette er mulig. Men vi må vise oss frem, markedsføre oss og være et synlig alternativ i kampen om innbyggerne. Flere og flere vil bo i byer og tradisjonell butikkhandel er truet – derfor må byene utvikles med andre forutsetninger for å skape byliv.

Samarbeid mellom kommunen og private vil skape vekst. Aktører i sentrum må ha forutsigbare rammer. Kommunen må bejuble positive initiativ og tilrettelegge bedre for raske prosesser. Tar vi grep nå, vil fremtidige generasjoner genierklære oss. I motsatt fall fortsetter vi bare som før og overlater de samme problemene til de som kommer etter oss. Vi har en bystruktur som til de grader ligger til rette for disse grepene – hvis vi vil og tør.

Nå har du som innbygger muligheten, gjennom de pågående BYLAB-ukene, til å studere og diskutere fremtidsvisjoner og planer for byutviklingen. Og, ikke minst – komme med innspill. Dette gjelder innbyggere i alle kommunene i Kongsvingerregionen. Kongsvinger skal være byen for alle.

For egen regning Uno Arnesen

Facebook Comments