Annonse

Hun er en av Norges mest fornøyde studenter

Hvert år utarbeider NOKUT et Studiebarometer, som måler studenters opplevelse av studiekvaliteten ved norske universiteter og høgskoler. Undersøkelsen tar for seg ulike sider av studiekvalitet, i  tillegg til spørsmål om engasjement, motivasjon og tidsbruk.

Rundt 29.000 studenter i Norge deltok i undersøkelsen i 2016, og resultatene viser at Politihøgskolen for andre år topper statistikken over studenter som er mest fornøyd med sitt studieprogram. Og på Politihøgskolen på Sæter i Kongsvinger finner man noen av Norges mest fornøyde studenter.

synne
Synne Vegsund Lande fra Stavanger er blant Norges mest fornøyde studenter, og hun trives spesielt godt på politihøgskolen i Kongsvinger. Foto: Irén Carlstrøm.

En av dem er Synne Vegsund Lande fra Stavanger. Hun er leder for studentrådet ved Politihøgskolen i Kongsvinger, og hadde Kongsvinger som studiested som førstevalg da hun søkte skolen i fjor.

– For det første – hvorfor har du valgt politistudiet?

– Drømmen min har alltid vært å bli politi. Min stefar er politi, så jeg har fått god informasjon og et realistisk syn på studiet av ham. Jeg valgte Kongsvinger som førstevalg av studiested etter at jeg så en reportasje fra Øvelse Sæter på VG-TV, og kunne se hvordan de opererer og øver her. Det så veldig interessant ut, forteller hun. 

Nå har hun studert ved Politihøgskolen i Kongsvinger i et halvt år, og er veldig fornøyd med både studiet og Kongsvinger som studiested.

– Både lærere og ledelse er supre, det er stor takhøyde, folk godtar hverandre som man er, det er flotte fasiliteter og et veldig godt miljø, forteller den fornøyde studenten, som bor i et bokollektiv sammen med andre studenter i Kongsvinger. 

Gir studentene realistiske forventninger

Sammenhenger mellom forventninger til et studie og hva studentene opplever at studiet går ut på, er viktig når studentene skal svare på hvor fornøyde de er, og studieleder Vanja Lundgren Sørli ved Politihøgskolen i Kongsvinger mener at politiyrket ofte blir fremstilt som veldig attraktivt og glamorøst, og at forventningene til studiet derfor er høyt.

– Vi merker hver høst at en del studenter tror de kan starte med politiarbeid og uniform med en gang, men det er jo en sammensatt utdanning, og det er mye teori som skal forstås. Studentene har blitt såpass skoleflinke og har høye konkurransepoeng, og forstår at de må ha en del teori. Lokalt sørger vi for å ha en orienteringsdag med informasjon både om hva studiet krever, men også med tips og teknikker som gjør at en får mest mulig ut av studiene, slik at studentene får en realistisk forventning ved oppstart. Det tror jeg også er viktig for motivasjon, forteller hun.

Fil 09.02.2017, 22.26.16
Studieleder Vanja Lundgren Sørli (t.v) er opptatt av at politistudentene har realistiske forventninger når de starter. Fokus på praktisk bruk av teorien gjør studentene godt rustet når de skal ut i politiyrket. Synne Vegsund Lande er veldig godt fornøyd med studieopplegget ved politihøgskolen i Kongsvinger. Foto: Irén Carlstrøm.

Synne bekrefter at man gjerne blir påvirket av TV-serier som «Nattpatruljen», som har fokus på ordensoppdrag, men er klar over at det kun er et lite felt av politiarbeidet.

– Jeg synes lærerne her er veldig flinke til å vise oss hvordan vi skal bruke teorien i praksis, og da er det mye enklere å ta til seg teorien også. Vi pugger ikke kun for å få en god karakter på eksamen, men for å bruke det til å bli en god politi, sier hun.

Veldig fornøyde med resultatene

Vanja bekrefter at skolen er opptatt av å få studentene til å se sammenheng mellom teori og praksis.

– Vi har et fokus på framtidig praksis, og det er viktig for oss at studentene våre forstår nytten og relevansen i studieopplegget. Det tar de med seg i et langtidsperspektiv og gjør dem godt rustet til politiyrket, sier hun.

Forøvrig er studielederen svært fornøyd med de gode resultatene Politihøgskolen oppnår på Studiebarometeret.

– Våre studenter ligger et hakk over gjennomsnittet for samtlige fire studiesteder når det kommer til Kongsvingerstudentenes opplevelse av læringsmiljøet, det vil si de fysiske rammene, veiledning og nærheten til lærerne. Det er vi veldig stolte av her, sier Vanja Lundgren Sørli. 

Hun mener at Kongsvinger som studiested også har en stor fordel ved at det er relativt nytt med nye, moderne fasiliteter, og ved å være en liten utdanningsinstitusjon. Vi er definitivt ikke størst i klassen, og det gir rom for veldig godt faglig og sosialt miljø.

politihøgskolen
Politihøgskolen på Sæter i Kongsvinger har noen av Norges mest fornøyde studenter i følge Studiebarometeret. Foto: Irén Carlstrøm.

– Her hilser folk på oss

Mittkongsvinger.no er nysgjerrig på hvordan både studenten og studielederen trives i Kongsvinger.

– Kongsvinger er en relativt liten by. Hva tenker du om det, Synne?

– Jeg har bodd i andre små byer tidligere, blant annet Lyngdal, og liker det mye bedre. Her kjenner lærerne oss, det er mer oversiktlig og hyggelig, og det er faktisk hyggelig å ikke forsvinne i mengden, kan Synne fortelle. 

Hun får støtte av studieleder Vanja Lundgren Sørli, som opprinnelig er fra Bergen. Hun er kriminolog, og har jobbet som seniorforsker ved universitetet i Oslo før hun begynte på Politihøgskolen i Kongsvinger. Hun hadde flere kolleger som foreleste her innimellom, og da det åpnet seg en mulighet i byen, flyttet hun fra Drammen til Langerudberget, og er veldig fornøyd med valget sitt.

– Det er klart jeg måtte ha en retenking. Jeg hadde bodd både i Uppsala og i Stockholm, og måtte gå runden meg seg selv før jeg tok valget. Jeg fant ut at jeg i hverdagen mest bruker kafeen, bakeren og matbutikken, og det finnes jo her. Kino går det jo også, så jeg har det jeg trenger. Forskjellen fra en storby er at her kjenner folk meg igjen, og det er faktisk hyggelig når folk hilser på bussen eller torget, forteller hun.

Motiverte og engasjerte ansatte

– Hvordan vil du som studieleder karakterisere det faglige miljøet ved skolen?

– Det gjøres mye godt og solid arbeid her, og jeg opplever at det er litt mer glede og engasjement her i Kongsvinger. Man har lyst til å jobbe med folk som er motiverte, sier Vanja.

Som alle andre steder mener hun det er viktig å tilrettelegge for faglig påfyll, og at fleksibilitet er viktig for å gi motiverte folk muligheten til å utvikle seg.

– Ut fra et lederperspektiv merker jeg at vi må jobbe litt mer for å få fagstørrelser til å komme hit. Du vet, det er lengre fra Oslo til Kongsvinger enn motsatt, men hvis vi legger til rette for fleksibilitet og mobilitet, så løser det seg, sier hun og smiler.

Foreløpig er det kun første året politistudentene er i Oslo. Andre året er et praksisår, og siste året går de i Oslo. Synne kunne gjerne tenkt seg å gå siste året i Kongsvinger også, men mener at det sikkert blir bra å gå i Oslo også.

– Hva kan du tenke deg å jobbe med etter studiene?

– Når jeg er ferdig med Politihøgskolen kan jeg tenke meg å reise ut som en hjelpende hånd i krisesituasjoner, gjerne FN-operasjoner. Det er smart å gjøre det før man stifter familie. Alternativt ser jeg også muligheter innen dyrepolitiet, sier den fornøyde politistudenten ved Kongsvinger politihøgskole.

Fakta om Studiebarometeret
Studiebarometeret ble gjennomført for fjerde gang høsten 2016, og nesten 29 000 studenter besvarte spørreskjemaet. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, og totalt inngår omtrent 1800 studieprogrammer.

Undersøkelsen tar for seg ulike sider av studiekvalitet, i tillegg finnes spørsmål om engasjement, motivasjon og tidsbruk. Studiebarometeret består av denne spørreundersøkelsen og en nettside, studiebarometeret.no, der resultatene presenteres.

Hør hva Synne Vegsund Lande sier om Kongsvinger polithøgskole som studiested:

Facebook Comments