Annonse

Nyhetsåret fra Mittkongsvinger.no i bilder

Nettavisen Mittkongsvinger.no ble etablert av gründer Irén Carlstrøm i begynnelsen av mars i år. I løpet av ti hektiske, men interessante måneder har nettavisen formidlet et stort antall nyheter, og dekket alt fra politikk, næringsliv, idrett, kultur og ulike arrangementer i Kongsvinger-distriktet.

Med ord, bilder og film har Mittkongsvinger.no og Facebook-kanalen TV Kongsvinger vært et viktig tilskudd til nyhetsformidlingen fra distriktet, og bidratt til at enda flere både i regionen vår og ikke minst utflyttede Kongsvinger-folk er oppdatert på det som skjer i Kongsvingerregionen.

Mittkongsvinger.no skal formidle relevante nyheter, være med på å bygge stolthet og identitet, og utfordre til endring for å bidra til en positiv utvikling i Kongsvingerregionen.

Takk til alle som har gjort så mye i og for lokalsamfunnet i året som har gått. Nyhetsformidling fra lokalsamfunnet fordrer at det er stor aktivitet, og at det skjer mye som kan bringes ut til befolkningen. Det er det mange som har bidratt til.

Mittkongsvinger.no retter også en stor takk til alle som leser nettavisen, engasjerer seg på Facebook-gruppen med samme navn, og ser filmer på TV Kongsvinger. Redaksjonen har fått mange gode innspill, tips og konstruktive tilbakemeldinger de første ti månedene, og  , og ser frem til å videreutvikle nettavisen sammen med mange aktører i året som kommer.

Med noen bildeglimt av mange fra nyhetsåret i Mittkongsvinger.no.


 

Facebook Comments